Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Vodné a stočné

Veřejnoprávní televize ČT24 odvysílala v rámci svého regionálního vysílání dne 5. prosince 2013 nevyváženou reportáž pana Václava Svobody „Spor kvůli ceně čištění vody“. Reportáž se týkala výše záloh za čištění vody ve Dvoře Králové nad Labem.
18.12.2013
 | 
Okresní soud v Trutnově zakázal společnosti MORAVOLEN HOLDING, a. s., organizovat a konat veřejnou dobrovolnou dražbu ČOV, stejně jako jakkoliv nakládat s ČOV, dokud nebude soudní řízení hledně plateb za čištění odpadních vod a z nich vyplývajících závazků pravomocně skončeno.
18.10.2013
Vlastník čistírny odpadních vod (ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem společnost EVORADO IMPORT , a.s.,dala tento svůj majetek do dobrovolné dražby. Dražební vyhláška byla zveřejněna 24.09.2013, termín dražby byl stanoven na 24.10.2013.
11.10.2013
Dne 2. září 2013 vynesl okresní soud v Trutnově první konkrétní rozsudek, tak téměř po osmi letech konstatuje, že problémy spojené s čištěním odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem byly uměle vyvolány neoprávněnými požadavky ze strany vedení čistírny odpadních vod (ČOV).
20.09.2013
V úterý 4. 6. 2013 proběhla valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.  Hlavním bodem jednání bylo jmenování nového člena dozorčí rady společnosti. Na uvolněné místo po zastupiteli Václavu Vodochodském, který na svou funkci rezignoval, usedne generální ředitel  společnosti Juta, a.s., Ing. Jiří Hlavatý.
06.06.2013
 | 
Valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace s. r. o. (Měvak) jmenovala od 1. 4.2013 nového jednatele. Stal se jím Ing. Petr Kasal. Jmenování vzešlo po dvou vyhlášených výběrových řízení, do kterých se přihlásilo 6 a 9 uchazečů.
28.03.2013
 | 
Začátkem dubna zprovozní společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.,  (Měvak) webové stránky www.mevakdknl.cz. Pro odběratele tento nový web znamená další zvyšování komfortu v podobě dostupnosti informací a možnosti elektronické komunikace s Měvakem.
28.03.2013
Exekuce na město byly dne 14. března 2013 rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové zrušeny, protože návrh na nařízení exekucí byl neoprávněný. Peníze, které město složilo exekutorovi do úschovy, byly městu vráceny. 
27.03.2013
Cenu vodného a stočného každoročně schvaluje Rada města Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince 2012. Jak je vidno z tabulky níže, cena vodného a stočného bez DPH se od roku 2009 nezměnila. Navýšení této ceny bylo způsobeno postupně rostoucí daní z přidané hodnoty.
07.01.2013


Vzhledem k zavádějícím informacím o ceně vody ve Dvoře Králové nad Labem zveřejněných v některých médií informujeme občany města o aktuální ceně a  jejím vývoji. 

 

29.11.2012
 | 
S ohledem na změnu provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dvůr Králové nad Labem si dovolujeme Vás informovat, že od 09. 11. 2012 platí pro všechny odběratele, bez rozdílu, platná a schválená cena vodného 26,90 Kč a stočného 45,20 Kč, včetně DPH. 
12.11.2012
 | 
Vážení spoluobčané, nastal již dlouho připravovaný okamžik dořešení problematiky „vody“ ve Dvoře Králové. Po uzavření příslušných smluv a získání povolení k provozování vodovodů a kanalizací ve městě Dvůr Králové nad Labem je od pátku 09. 11. 2012 jediným provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
12.11.2012
Pokuty, které uložil krajský úřad majiteli a provozovateli čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové za únorové nečištění vody, jsou pravomocné. Ministerstvo zemědělství totiž zamítlo odvolání vlastníka čističky, firmy Evorado Import, i provozovatelské společnosti WWTP. Bývalý provozovatel čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové ale nezaplatí, je v likvidaci.
26.10.2012
Vážení, v reakci na Váš otevřený dopis na usnesení zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ve věci provozování Čistírny odpadních vod považuje město za nutné rázně odmítnout tam uvedená a zavádějící tvrzení. Skutečnost je následující:
19.09.2012
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se podařilo domluvit s vlastníkem čistírny odpadních vod společnost EVORADO IMPORT, a.s., a provozovatelem čistírny společnost Litave, s.r.o., na tom, komu má  město platit za čištění  odpadních vod. Město tak nebude dále platit zálohy do soudní úschovy, jako tomu bylo doposud, ale přímo současnému provozovateli ČOV.
14.09.2012
 | 
Vedení města udělalo v posledním měsíci všechno proto, aby nebylo pozastaveno čištění odpadních vod. Soud vyhověl městu a nařídil společnosti Litave, že musí čistit, a zároveň poukázal nepřiměřeně vysoké náklady na čištění odpadních vod, které LITAVE (dříve WWTP) po městě požaduje.
07.09.2012
Stávající provozovatel čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem společnost LITAVE, s.r.o., poslala dne 16.8.2012 městu výzvu, kde se zaplacení za čištění odpadních vod domáhá pod výhružkou uzavření přítoku na ČOV a  přerušení přebírání odpadních vod k čištění ke dni 16.9.2012.
31.08.2012
Dnešního dne 31.08.2012 byla městu Dvůr Králové nad Labem doručena tři usnesení soudního exekutora, kterými rozhodl, že provedení exekuce se odkládá do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce a povinný není vázán zákazem uvedeným v § 44a odst. 1 a v § 47 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb.
31.08.2012
Město v posledních dvou týdnech reagovalo níže vypsanými kroky ve věci exekučních rozhodnutí, které byly městu doručeny 10.08.2012. Těmito exekucemi jsou vymáhány částky ve výši vždy 1.673.000 Kč na základě správního rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem (vodoprávní úřad) ze dne 09.11.2005 (viz článek z 23.08.2012)
24.08.2012
Okresní soud v Trutnově nařídil v průběhu června až srpna na základě návrhů podaných bývalým provozovatele čistírny odpadních vod (ČOV) společností WWTP DKNL s.r.o. (WWTP) tři exekuce na majetek města Dvůr Králové nad Labem (město). Jedná se o exekuce, které byly nařízeny usnesením soudu ze dne 27.06., 09.07.a 07.08.2012. Všechna exekuční usnesení byla městu doručena společně až dne 10.08.2012. Tento postup společnosti WWTP je vědomým a zřetelně protiprávním jednáním s úmyslem poškodit zájmy města a získat majetkový prospěch. 
22.08.2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5  »  

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010