Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Vodné a stočné

Vedení města pokračuje ve snaze zajistit kontrolu nad čištěním odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem a této práci věnuje maximum času a energie. Pro obyvatele je totiž klíčové, aby spory okolo čistírny odpadních vod (ČOV), které trvají desetiletí, byly definitivně vyřešeny.
02.03.2015
Jako odpověď na dotazy zástupců stávající ČOV hodnotilo Ministerstvo životního prostředí přínosy výstavby nové ČOV a omezené možnosti stávající ČOV.
09.10.2014
 | 
V pondělí 12. května proběhlo v prostorách městského úřadu (MěÚ) společné ústní jednání stavebního úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem a vodoprávního úřadu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s účastníky řízení.
04.06.2014
Začátkem letošního roku vešla v platnost upravená právní norma zákona o vodovodech a kanalizacích pod číslem 275/2013 Sb., a následně od 01.04.2014 byla vydána k tomuto zákonu i nová prováděcí vyhláška. Z těchto právních dokumentů vyplývají pro odběratele některé povinnosti, které se snažíme, zejména vlastníkům nemovitostí, tímto sdělením připomenout.
06.05.2014
K odběru pitné vody a k předání odpadních vod jsou mezi provozovatelem vodovodů a kanalizací, tj. Městskými vodovody a kanalizacemi Dvůr Králové nad Labem s.r.o. (dále MěVAK) a odběrateli postupně uzavírány smlouvy. V současnosti jsou nové smlouvy s provozovatelem MěVAK připraveny pro drtivou většinu odběratelů. Ke dni sepsání tohoto článku z 3 511 odběratelů mělo připravenu k podpisu smlouvu 3 465, avšak smlouvu podepsalo pouze 2 085 z nich.
06.05.2014
Veřejnoprávní televize ČT24 odvysílala v rámci svého regionálního vysílání dne 5. prosince 2013 nevyváženou reportáž pana Václava Svobody „Spor kvůli ceně čištění vody“. Reportáž se týkala výše záloh za čištění vody ve Dvoře Králové nad Labem.
18.12.2013
 | 
Okresní soud v Trutnově zakázal společnosti MORAVOLEN HOLDING, a. s., organizovat a konat veřejnou dobrovolnou dražbu ČOV, stejně jako jakkoliv nakládat s ČOV, dokud nebude soudní řízení hledně plateb za čištění odpadních vod a z nich vyplývajících závazků pravomocně skončeno.
18.10.2013
Vlastník čistírny odpadních vod (ČOV) ve Dvoře Králové nad Labem společnost EVORADO IMPORT , a.s.,dala tento svůj majetek do dobrovolné dražby. Dražební vyhláška byla zveřejněna 24.09.2013, termín dražby byl stanoven na 24.10.2013.
11.10.2013
Dne 2. září 2013 vynesl okresní soud v Trutnově první konkrétní rozsudek, tak téměř po osmi letech konstatuje, že problémy spojené s čištěním odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem byly uměle vyvolány neoprávněnými požadavky ze strany vedení čistírny odpadních vod (ČOV).
20.09.2013
V úterý 4. 6. 2013 proběhla valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o.  Hlavním bodem jednání bylo jmenování nového člena dozorčí rady společnosti. Na uvolněné místo po zastupiteli Václavu Vodochodském, který na svou funkci rezignoval, usedne generální ředitel  společnosti Juta, a.s., Ing. Jiří Hlavatý.
06.06.2013
 | 
Valná hromada společnosti Městské vodovody a kanalizace s. r. o. (Měvak) jmenovala od 1. 4.2013 nového jednatele. Stal se jím Ing. Petr Kasal. Jmenování vzešlo po dvou vyhlášených výběrových řízení, do kterých se přihlásilo 6 a 9 uchazečů.
28.03.2013
 | 
Začátkem dubna zprovozní společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.,  (Měvak) webové stránky www.mevakdknl.cz. Pro odběratele tento nový web znamená další zvyšování komfortu v podobě dostupnosti informací a možnosti elektronické komunikace s Měvakem.
28.03.2013
Exekuce na město byly dne 14. března 2013 rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové zrušeny, protože návrh na nařízení exekucí byl neoprávněný. Peníze, které město složilo exekutorovi do úschovy, byly městu vráceny. 
27.03.2013
Cenu vodného a stočného každoročně schvaluje Rada města Dvůr Králové nad Labem. Ceny na rok 2013 byly schváleny dne 27. prosince 2012. Jak je vidno z tabulky níže, cena vodného a stočného bez DPH se od roku 2009 nezměnila. Navýšení této ceny bylo způsobeno postupně rostoucí daní z přidané hodnoty.
07.01.2013


Vzhledem k zavádějícím informacím o ceně vody ve Dvoře Králové nad Labem zveřejněných v některých médií informujeme občany města o aktuální ceně a  jejím vývoji. 

 

29.11.2012
 | 
S ohledem na změnu provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve městě Dvůr Králové nad Labem si dovolujeme Vás informovat, že od 09. 11. 2012 platí pro všechny odběratele, bez rozdílu, platná a schválená cena vodného 26,90 Kč a stočného 45,20 Kč, včetně DPH. 
12.11.2012
 | 
Vážení spoluobčané, nastal již dlouho připravovaný okamžik dořešení problematiky „vody“ ve Dvoře Králové. Po uzavření příslušných smluv a získání povolení k provozování vodovodů a kanalizací ve městě Dvůr Králové nad Labem je od pátku 09. 11. 2012 jediným provozovatelem společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
12.11.2012
Pokuty, které uložil krajský úřad majiteli a provozovateli čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové za únorové nečištění vody, jsou pravomocné. Ministerstvo zemědělství totiž zamítlo odvolání vlastníka čističky, firmy Evorado Import, i provozovatelské společnosti WWTP. Bývalý provozovatel čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové ale nezaplatí, je v likvidaci.
26.10.2012
Vážení, v reakci na Váš otevřený dopis na usnesení zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ve věci provozování Čistírny odpadních vod považuje město za nutné rázně odmítnout tam uvedená a zavádějící tvrzení. Skutečnost je následující:
19.09.2012
Vedení města Dvůr Králové nad Labem se podařilo domluvit s vlastníkem čistírny odpadních vod společnost EVORADO IMPORT, a.s., a provozovatelem čistírny společnost Litave, s.r.o., na tom, komu má  město platit za čištění  odpadních vod. Město tak nebude dále platit zálohy do soudní úschovy, jako tomu bylo doposud, ale přímo současnému provozovateli ČOV.
14.09.2012
 | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5  »  

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Hodiny pro veřejnost

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010