Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

19. století

 • 1811 - 3. července v noci ukradl v kostele zloděj mimo jiné i mosaznou v gotickém slohu provedenou monstranci.
 • 1816
  • 8 let patřilo město Marii Ludovice Modenské, třetí manželce Františka I.
  • ve Verdeku, Filířovicích a Novolesích byla zřízena filiální škola.
  • bylo započato s výstavbou městského vodovodu.
 • 1826
  • byla opravena kostelní věž kostela Povýšení sv. Kříže a městský chudobinec.
  • v Lipnici byla zřízena filiální škola.
  • v Žirči byla dostavěna německá škola.
 • 1836
  • ve městě byla zřízena soukromá pošta.
  • celkově byl opraven kostel Povýšení sv. Kříže, který byl již značně zchátralý.
 • 1841 - 2. dubna se za purkmistra Petra Procházky začala na náměstí stavět nová škola (dnes budova Městského úřadu).
 • 1846 - v městském chudobinci byly zřízeny dva pokoje pro nemocné jako základ pozdější nemocnice.
 • 1851 - 29. listopadu bylo povoleno výměrem ministerstva zřízení nižší reálné školy trojtřídní.
 • 1856
  • 31. srpna se v Nových Dvorech v Čechách narodil Tomáš Halík, profesor dějepisu, ředitel královédvorského gymnázia, autor mnoha děl o kulturních památkách Královédvorska, především však autor Dějin Dvora Králové nad Labem.
  • 15. června byla vydána stavebně provozní koncese pro trať Liberec - Pardubice. 5. července byla publikována v Úředním listě, 25. srpna zahájila svou činnost pochůzková komise a 22. září začaly stavební práce.
  • při bourání Dolení brány se sesula věž a jeden občan přišel o život (na jižním konci Revoluční ulice. Podrobněji v pamětní listině, uložené v kašně se Zábojem).
 • 1861
  • - město rozhodlo "Hankovi k oslavě a městu ke velebení" postavit Hankův dům a divadlo.
  • 23. května byly schváleny místodržitelstvím stanovy zpěváckého spolku Záboj. Založen i pěvecký spolek Ludiše.
  • místodržitelstvím byla jmenována královédvorská nemocnice nemocnicí zemskou.
  • zemřel Václav Hanka (narozen 10.6.1791).
  • v České Podharti byla zřízena první mechanická tkalcovna Winternitz a Friedmann.
  • 24. května se ve Dvoře Králové narodil redaktor a spisovatel Jan Jaroslav Langner.
  • založena tkalcovna Bratři Hawellové.
  • založeno faktorství a barevna příze Jindřich Mayer a syn.
 • 1866
  • 29. června došlo ve městě k boji rakouských zadních vojů s předvojem pruské armády. (Této bitvě je věnováno celé 6. číslo Vlastivědného čtení, které vyšlo 20. dubna 1996).
  • 1. a 2. července přenocoval v domě Jindřicha Mayera na Šindelářském předměstí vrchní velitel II. pruské armády, korunní princ Bedřich Vilém. V domě mydláře Burgra u Šindelářské věže byl ubytován pruský ministr války hrabě Roohn. Městem prošel i poručík vozatajstva Hindenburg, pozdější prezident německé republiky.
  • 16. září byl rozšířen tak zvaný starý hřbitov (dnes dětské dopravní hřiště a park) a do nové části hřbitova bylo pohřbeno 550 rakouských a pruských vojáků, kteří zemřeli v lazaretech v našem městě.
  • 2. listopadu navštívil válkou poničené město rakouský císař František Josef I.
  • v tomto roce bylo ve městě 328 řemeslníků, kteří tvořili 15 cechů.
 • 1876
  • založena firma Deutsch jako ruční tiskárna.
  • Jindřich Mayer založil tiskárnu kartounů se šesti tiskacími stroji.
 • 1881
  • ve městě byla založena první knihtiskárna.
  • založena továrna na tkacovské člunky E. Bäumelt.
  • při sčítání lidu bylo napočítáno 5816 Čechů a 839 Němců.
  • město přispívá finančně na obnovu požárem zničeného Národního divadla. 11. září 1881 se měla delegace města s historickým praporem zúčastnit slavnostního představení na pozvání slavnostního komitétu ND. Po požáru ND se uskutečnila v našem městě sbírka na obnovu ND. Obec dostala diplom členství ND, které také požádalo o zaslání otisku pečeti, aby znak města mohl být vymalován na dekoraci.
  • 6. března byly valnou hromadou a 14. července místodržitelstvím schváleny stanovy Literárního a čtenářského spolku Slavoj.
  • 1. června vycházejí poprvé v českém jazyce "Královédvorské noviny", vydavatel MUDr. Moravec a syn.
 • 1886
  • byl zrušen tzv. Malý mlýn a zasypány rybníky v dnešní Rooseveltově ulici.
  • T. G. Masaryk začal se svými spolupracovníky boj proti víře v pravost Rukopisů královédvorského a zelenohorského a tzv. chemická komise začala zkoumat rukopisy.
  • zavedena první telefonní stanice, spojení zajištěno mezi policejní strážnicí, městským úřadem a velitelstvím dobrovolných hasičů.
 • 1891
  • město koupilo bývalou Mandlovu továrnu a na jejím místě postavilo gymnázium.
  • byla postavena synagoga.
  • založena slévárna a strojírna firmy J. Rücker.
 • 1896
  • 3. března se narodil Jaroslav Bilina, který přes 10 let zastával funkci starosty města. Za jeho působení bylo vybudováno Tyršovo koupaliště, uskutečnila se Textilní a krajinská výstava, přistoupilo se k rozsáhlé přestavbě středu města. Za svůj vlastenecký postoj byl nacisty popraven dne 5. června 1942.
  • v Podharti byla založena stolová společnost Cvrndorf, která mimo jiné i významně pomáhala podharťské škole.
  • byla postavena sokolovna, dnešní kino Svět, s nápisem na průčelí: "V mysli vlast, v srdci smělost, v pažích sílu".
  • založena akciová společnost pro průmysl textilní a tiskárny látek M. B. Neumanna synové - Union.
  • vyhořel Šporkův zámek (lázeňský dům) v Kuksu na levém břehu Labe a o pět let později byly jeho zbytky odstraněny.

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010