Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Povodeň

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škodu. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Povodeň může být způsobená přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (tzv. přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (tzv. zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.

 

Snažte se dodržovat následující doporučení

Před povodní

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou,
 • připravte si pytle s pískem a jiný těsnící materiál pro utěsnění dveří a oken,
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny
 • vybavení domácnosti přeneste do vyšších pater
 • osobní automobil připravte k použití, případně jej zaparkujte mino dosah povodně,
 • připravte evakuaci zvířat, upevněte věci, které by mohla voda odnést,
 • odstraňte látky, které by mohly při styku s vodou vyvolat chemickou reakci,
 • připravte si evakuační zavazadlo.

 

Při povodni

 • vypněte a uzavřete hlavní rozvody energií,
 • oblékněte si nepromokavý oděv (pláštěnku) a obuv (holínky)
 • opusťte ohrožený prostor,
 • v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu),
 • je-li nedostatek času, přesuňte se na bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.

 

Po povodni

 • nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost), rozvody energií, stav kanalizace a vody,
 • zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny zasažené vodou, podle pokynů hygienika
 • informujte se na městském úřadu o místech humanitární pomoci,
 • kontaktujte příslušnou pojišťovnu ohledně náhrady škod,
 • vyčistěte a vydezinfikujte zatopené prostory.

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity, varování a informování obyvatel města.

První stupeň povodňové aktivity nastává při dosažení směrodatného stavu na hlásném profilu A - Les Království a při jeho pominutí zaniká.
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašuje a odvolává povodňová komise města, přičemž dosažení směrodatného stavu na hlásném profilu A - Les Království je objektivním podnětem k vyhlášení. Povodňová komise však může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení Povodí Labe s.p. O vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity informuje povodňová komise města:

 • Povodňovou komisi ORP;
 • Povodňové komise obcí Stanovice a Kuks;
 • Obyvatele města, právnické a fyzické osoby v ohrožených oblastech.

Vyhlášení a odvolání II. a III. SPA se provede na úřední desce. Informování obyvatelstva, právnických a fyzických osob o vyhlášení jednotlivých stupňů se provede všemi dostupnými prostředky, zejména:
Akusticky, předáním zprávy o vyhlášení pomocí hlásičů VISO;

 • Textově, formou SMS zpráv na mobilní telefony pomocí hromadného rozesílání zpráv;
 • Na internetových stránkách města;
 • Nouzově pomocí megafonů městské policie.

O vyhlášení a odvolání jednotlivých stavů se provede zápis do povodňové knihy s uvedením data a přesného času.


I. SPA - Stav bdělosti.

I. SPA - stav bdělosti se nevyhlašuje. Nastává při nebezpečí povodně a při dosažení výšky hladiny stanovené pro I. SPA v hlásném profilu A - Les Království - 130 cm. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstrahy ČHMÚ na vznik povodňové situace na Labi nebo na základě informací od hlásné a předpovědní služby.
Obyvatelé města mohou být, v případě pravděpodobného dalšího zhoršování situace, o dosažení I. SPA informováni formou SMS zpráv a akusticky. Informace o situaci a předpoklad jejího vývoje se vždy zveřejní na internetových stránkách města.
 

Možný vzor informační SMS zprávy:
„Informace PK města. Dne … v … hodin nastal na řece Labi I. SPA - stav bdělosti. Je předpoklad dalšího zhoršování situace. O dalším vývoji budete informováni"

 

II. SPA - Stav pohotovosti a III. SPA Stav ohrožení.
II. SPA - stav pohotovosti a III. SPA stav ohrožení vyhlašuje povodňová komise města na základě informací získaných od hlásné a předpovědní služby a při dosažení rozhodné výšky hladiny v hlásném profilu A - Les Království

 • Pro II. SPA - 160 cm;
 • Pro III. SPA - 180 cm.

Vyhlášení se provede písemnou formou na úřední desce městského úřadu, zároveň je vyhlášení zveřejněno i na elektronické úřední desce.
Informace obyvatelům města v ohrožených oblastech předat

 • Textově, informační SMS zprávou;
 • Akusticky, systémem VISO;
 • Nouzově, nebo doplňkově megafonem městské policie.

Možný vzor informační SMS zprávy - II. SPA:
„Dne … v … hodin byl pro město Dvůr Králové nad Labem vyhlášen II. povodňový stupeň - stav pohotovosti. O dalším vývoji budete informováni. Povodňová komise města.“


Možný vzor hlášení VISO - II. SAP:
„Informace povodňové komise města. Informace povodňové komise města. Dnes … v … hodin byl pro město Dvůr Králové nad Labem vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity - stav pohotovosti. O dalším vývoji budete informováni. Sledujte internetové stránky města a hlášení povodňové komise. Informace povodňové komise města. Informace povodňové komise města.“


Možný vzor informační SMS zprávy - III. SPA:
„Dne … v … hodin byl pro město Dvůr Králové nad Labem vyhlášen III. povodňový stupeň - stav ohrožení. Zabezpečte svůj majetek. Povodňová komise města.“


Možný vzor hlášení VISO - III. SPA:
„Informace povodňové komise města. Informace povodňové komise města. Dnes … v … hodin byl pro město Dvůr Králové nad Labem vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení. Zabezpečte svůj majetek před povodní. Sledujte internetové stránky města a hlášení povodňové komise. Informace povodňové komise města. Informace povodňové komise města.“

 

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ ZAPLAVENÍ MĚSTA BUDOU OBYVATELE MĚSTA VAROVÁNI SIRÉNAMI A HLÁSIČI VISO - SIGNÁL VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA + VERBÁLNÍ INFORMACE „ZÁPLAVOVÁ VLNA“.
 

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010