Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Mapový portál

   Mapový portál Královédvorska je součástí geografického informačního systému města (GIS) a jeho veřejná část je "podmnožinou“ interního portálu MěÚ, který je v provozu od srpna roku 2008. Využití moderních geoinformačních technologií je jedním z kroků ke zvýšení efektivity a kvality veřejných služeb a MěÚ ve Dvoře Králové nad Labem jich plně využívá. Mapový portál od září roku 2009 navíc využívají registrovaní uživatelé dotčených obecních úřadů správního obvodu ORP i zdravotnická záchranná služba ve Dvoře Králové nad Labem.

 

Základní mapový projekt

 • územní identifikace (názvy ulic, čísla popisná) vč. vyhledávání adres a ulic
 • katastr nemovitostí vč. identifikace parcel formou odkazu na server ČÚZK
 • letecké snímky a záplavová území

 

 

  

 

 

Čísla domovní a volby (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • příslušnost čísel domovních k ulici – specifická vizualizace
 • možnost vyhledávání adres
 • volební okrsky a místnosti 
 • grafická podoba výsledků voleb

 

  

 

 

   

Životní prostředí

 • ochranná pásma vodních zdrojů
 • hnízda separovaného odpadu
 • záplavová území (Q5, Q20, Q100, aktivní zóna)
 • významné krajinné prvky, památné stromy a ÚSES
 • včelstva
 • honitby

 

 

 

 

  

Doprava

 • přehled hlavních silničních tras v ORP
 • přehled mostů, podjezdů
 • informace o frekventovanosti vozovky (dle sčítání ŘSD)

 

 

 

 

 

  

Cestovní ruch

 • turistické a cyklistické trasy
 • památkové objekty (s vazbou do Pasportu památek)
 • v plánu - komplexní informace o atraktivitách, formách a službách cestovního ruchu

 

  

 

  

 

Pasport komunikací (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • úseky komunikací (zobrazení dle třídy)
 • svislé a vodorovné dopravního značení
 • technické objekty komunikací (opěrné zdi, zábradlí)
 • chodníky
 • vpustě
 • parkoviště
 • program údržby

 

 

 

Pasport zeleně (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • plochy zeleně (kompaktní celky pro údržbu)
 • biologické prvky (trávníky, záhony, dřeviny apod.)
 • technické prvky (hřiště, dětská hřiště a pískoviště)
 • doplňky (odpadkové koše, lavičky, ...)

 

 

 

 

Pasport veřejného osvětlení (pro území města Dvůr Králové nad Labem)

 • veřejné osvětlení (lampy a světelná místa)
 • rozvaděče
 • elektrické kabely (zatím neevidováno)

 

 

Pasport památek

 • památkově chráněné objekty na území ORP vč. jejich lokalizace
 • informace o památkách (popis, přístupnost pro veřejnost, náhledové fotografie)
 • odkazy na národní památkový ústav (NPÚ) a další zdroje informací (web, publikace)

 

 

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010