Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem byli zvoleni v říjnových komunálních volbách v roce 2014 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v sále Hankova domu. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí  jednacím řádem ZM.

 

Poslední zasedání zastupitelstva se konalo 17. prosince 2014 v sále Hankova domu.

Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva jsou stanoveny na 10. března a 11. června 2015, vždy od 16:00 hod. v sále Hankova domu.

Usnesení a audiozáznam z proběhlých zastupitelstev jsou uvedena níže na této stránce.

 

Zastupitelé města (volební období 2014-2018)

 • Bém Jan (ODS)
 • Jarkovská Marie Bc. (ANO 2011)
 • Jarolím Jan Ing. (ANO 2011)
 • Jiřičková Alexandra Mgr. (ANO 2011)
 • Kiriakovský Nasik (VÝCHODOČEŠI - Šance pro Dv. Král)
 • Kratěna Jaroslav (KRÁLOVÉDVORŠTÍ PATRIOTI)
 • Kraus Pavel (VOLBA PRO MĚSTO)
 • Krýza Luděk (ČSSD)
 • Kříž Jan Ing. (ANO 2011)
 • Kubica Dušan Mgr. (ČSSD)
 • Kudrnovský Emil Mgr. Ph.D. (TOP 09)
 • Metelka Jan (ANO 2011)
 • Petráček Antonín MUDr. (Šance pro Dvůr)
 • Rapáč Jaroslav MVDr. (ČSSD)
 • Sedláček Dušan Ing. (Šance pro Dvůr)
 • Seneta Libor MUDr. (TOP 09)
 • Staníková Marta Mgr. (ČSSD)
 • Špačková Jana Mgr. (ANO 2011)
 • Štípek Jan (ANO 2011)
 • Vaňková Edita Mgr. (ČSSD)
 • Vojtěch Petr Mgr. (ODS)

 

Usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

 

Výbory

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. V částech města může zřídit zastupitelstvo osadní výbor. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (toho zvolí zastupitelstvo z řad členů OV).

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční, osadní a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich kompetence jsou určeny zákonem o obcích. Členy kontrolního ani finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům v jejich činnosti.

 

Členové zřízených výborů

Další dokumenty

 

Datum poslední aktualizace: 26.05.2015 11:31

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Hodiny pro veřejnost

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010