Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem byli zvoleni v říjnových komunálních volbách v roce 2010 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo města vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v sále Hankova domu. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí  jednacím řádem ZM.

 

Nejbližší zastupitelstvo je plánováno na 25. září 2014 od 15 hod v sále Hankova domu.

Usnesení a audiozáznam z proběhlých zastupitelstev jsou uvedena níže na této stránce.

Zastupitelé města

 • Bém Jan, Sylvárov 2533, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 499 318 224, bem.jan@mudk.cz, Strana: ODS
 • Čermáková Zuzana, Karlov 188, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 777 661 113, cermakova@hankuv-dum.cz, Strana: VPM
 • Mgr. Černá Ivana, Přímá 2768, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 736 656 607, cerna@zusdk.cz, Strana: SNK ED
 • Hladík Zdeněk, Žireč 136, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 604 373 258, hladik.zdenek@centrum.cz,  Strana: KSČM
 • MUDr. Hroneš Petr, nám. Rašínovo 1011, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 603 495 869, petr.hrones@seznam.cz, Strana: ODS
 • Kraus Pavel, Havlíčkova 3037, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 734 847 721, p.kraus@mkinet.cz, Strana: VPM
 • Krejcar Petr, Karolíny Světlé 2139, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 605 146 265, pkrejcar@mkinet.cz, Strana: ČSSD
 • Krýza Luděk, Do Polí 2939, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 777 711 715, kryza@centrum.cz, Strana: ČSSD
 • Kříž Miroslav, Legionářská 2831, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 603 923 343, miroslav.kriz@cssd-dknl.cz, Strana: ČSSD
 • Mgr. Kubica Dušan, Fibichova 1129, Dvůr Králové nad Labem
  +420 499 318 230, kubica.dusan@mudk.cz, Strana: ČSSD
 • Mgr. Kudrnovský Emil Ph.D.
  +420 608 431 321, emil.kudrnovsky@hkr.top09.cz, Strana: TOP 09
 • MUDr. Prouza Jan, Na Příčce, Dvůr Králové nad Labem
  +420 603 294 008, munro@centrum.cz,  Strana: TOP 09
 • MVDr. Rapáč Jaroslav, Žireč 139, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 736 646 148, jrapac@mkinet.cz, Strana: ČSSD
 • MUDr. Rýznar Zdeněk, Krkonošská 2988, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 604 239 261, zdenekryznar@seznam.cz, Strana: ODS
 • Ing. Sacher Michal, Raisova 1261, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 728 344 873, msacher@mkinet.cz, Strana: VPM
 • Ing. Sedláček Dušan, Lipnice 99, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  dsedlacek@mkinet.cz, Strana: SZ
 • MUDr. Seneta Libor
  libor.seneta@hkr.top09.cz, Strana: TOP 09
 • Ing. Šrámek Jakub, Tyršova 3002, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 737 732 081, jakub.sramek@gmail.com, Strana: ODS
 • Mgr. Vaňková Edita, Lipnice 16, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 499 318 217, vankova.edita@mudk.cz, Strana: ČSSD
 • Vodochodský Václav, Táboritská 3121, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 604 456 121, vod53@seznam.cz, Strana: SNK ED
 • Mgr. Vojtěch Petr, Kotkova 850, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
  +420 499 622 215, reditel@ssis.cz, Strana: ODS

 

Usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

 

Výbory

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. V částech města může zřídit zastupitelstvo osadní výbor. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (toho zvolí zastupitelstvo z řad členů OV).

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční, osadní a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich kompetence jsou určeny zákonem o obcích. Členy kontrolního ani finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům v jejich činnosti.

 

Členové zřízených výborů

 

Další dokumenty

 

Datum poslední aktualizace: 23.09.2014 14:51

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010