Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Vedení města

 

Starosta města – Ing. Jan Jarolím

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 217
e-mail: jarolim.jan@mudk.cz

 

Ing. Jan Jarolím se narodil v roce 1974 ve Dvoře Králové nad Labem. S manželkou Lucií vychovává tři děti. V roce 1994 nastoupil na Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem jako správce daně, poté pracoval také jako exekutor, vedoucí exekučního referátu a nakonec jako vedoucí oddělení daňové správy. Souběžně se zaměstnáním si doplnil své vzdělání dálkově na Vysoké škole podnikání, a. s. a České zemědělské univerzitě v Praze obor ekonomie a administrativa.

Do jeho kompetencí jako starosty patří kancelář tajemníka úřadu, ekonomika a majetek města, rozvoj, investice a správa majetku a živnostenský úřad.

Do komunálních voleb kandidoval jako lídr hnutí ANO 2011. Ve vedení města je nováčkem, ale on sám to vnímá spíše jako výhodu, protože nemá zažité stereotypy a může se na dané problémy města podívat z nového pohledu. Jako starosta našeho města si plně uvědomuje zodpovědnost, která na něm a jeho koaličních partnerech leží. Je velmi rád, že se povedlo najít společnou řeč napříč politickými příslušnostmi. Věří, že se podaří jak s koalicí tak opozicí úspěšně dokončit rozjeté projekty a společnými silami začít nové. Od sestaveného vedení si slibuje lepší strategii, která povede k tomu, aby se město stalo lepším místem pro život občanů. Není zastáncem toho, aby se v klíčových věcech rozhodovalo pouze na základě názoru odborníků. Chce v těchto případech otevřenou komunikací s veřejností, aby i oni mohli rozhodovat o budoucnosti města.

Činnost starosty

 • Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a následující) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek.
 • Starosta dále
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády, usneseními zastupitelstva a rady města a vnitřními předpisy,
  • vydává pokyny tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů a vedoucím samostatných oddělení k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady,
  • řídí Městskou policii Dvůr Králové nad Labem a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků městské policie, není-li zastupitelstvem města pověřený řízením jiný člen zastupitelstva města,
  • řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací,
  • zodpovídá za provádění interního auditu.

  

 

Místostarostka - Mgr. Alexandra Jiřičková

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 230
e-mail: jirickova.alexandra@mudk.cz

 

Mgr. Alexandra Jiřičková se narodila v roce 1973 ve Dvoře Králové nad Labem. Má jednoho syna. Po absolvování Gymnázia v Jaroměři studovala na Slezské univerzitě v Opavě obor historie. Ve své dosavadní praxi se věnovala především výstavní a galerijní činnost. Tu doplňovala studiem regionálních dějin, které využívala v projektech zaměřených na neformální vzdělávání. Do svého zvolení pracovala deset let jako ředitelka Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. Za jejího působení prošlo muzeum výraznou proměnou. Z velké části bylo zrekonstruováno a doplněno o nové stálé expozice. Navíc zde nastavila nové programy pro širokou veřejnost.

Vzhledem k jejímu zaměření do jejích kompetencí spadá školství, kultura a sociální věci, všeobecná vnitřní správa a v neposlední řadě také rozpočet a finance.

I když do komunální politiky vstoupila letos poprvé za hnutí ANO 2011, má díky své profesi ředitelky příspěvkové organizace města s chodem úřadu zkušenosti.

  

 

Místostarosta - Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 224
e-mail: kudrnovsky.emil@mudk.cz

 

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D. se narodil v roce 1976 ve Dvoře Králové nad Labem. Je otcem dvou dětí. Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci se zaměřením na pedagogiku. Následně rozšířil své vzdělání na stejné vysoké škole v oblasti Geografie. Doktorát získal v oboru Kartografie a geoinformatika na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své dosavadní praxi prošel pozicemi v akademické sféře, komerčním sektoru i veřejné správě. V současné době působí ve školství, je ředitelem základní a mateřské školy v Bílé Třemešné. Externě spolupracuje se sdružením Podzvičinsko a je členem kontrolní komise Místní akční skupiny Královédvorsko.

Vzhledem ke svým zkušenostem má jako neuvolněný místostarosta v kompetencích především dopravu, silniční hospodářství a informatiku.

V komunální politice se pohybuje od roku 2010, kdy byl zvolen do zastupitelstva obce. V současné koalici zastupuje stranu TOP 09 jejímž členem je od roku 2010. Stál u zrodu místní organizace ve Dvoře Králové nad Labem a v současné době je jejím předsedou.

 


 

 

 

Místostarosta - Ing. Dušan Sedláček

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 224
e-mail: sedlacek.dusan@mudk.cz

 

Ing. Dušan Sedláček se narodil v roce 1974 v Havlíčkově Brodě. Od raného dětství žije ve Dvoře Králové nad Labem, kde s manželkou Kateřinou vychovává tři děti. Absolvoval Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a následně lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. Během profesního života byl zaměstnán v Krkonošském národním parku, u státního podniku Lesy ČR a vykonával státní správu lesů a myslivosti na úrovni okresu i města. V současné době působí jako odborný lesní hospodář.

Do jeho kompetencí v rámci úřadu patří oblast životní prostředí, územního plánování a výstavby.

V komunální politice aktivně působí nepřetržitě od roku 2006 na pozicích radního, posléze od roku 2010 zastupitele města. Od roku 2006 je předsedou místní organizace Strany Zelených. Vzhledem ke svým zkušenostem je od založení společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem předsedou dozorčí rady. Zájem o přírodu, problematiku ochrany životního prostředí a život ve městě ho provází nejen v jeho profesi, ale i mimo ni v rámci komunitního života. Je předsedou občanského sdružení Nelhostejní, dlouhodobě se zabývá mimoškolním vzděláváním dětí v oblasti ochrany přírody (Stezky lesního moudra) a jako člen Osadního výboru Lipnice se spolupodílí na vytváření podmínek pro zlepšení životních podmínek v této části města.

Datum poslední aktualizace: 27.11.2014 14:36

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010