Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky

Vedení města

Starostka města – Mgr. Edita Vaňková

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 217
e-mail vankova.edita@mudk.cz

 

Oblasti kompetencí starostky stanovené zastupitelstvem města - dohlíží na činnost těchto odborů

 • odbor kanceláře tajemníka úřadu (KTÚ)
 • odbor rozpočtu a financí (RAF)

Činnost starosty

 • Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem o obcích (§ 103 a následující) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starosta zastupuje město navenek.
 • Starosta dále
  • plní úkoly uložené mu jednacími řády, usneseními zastupitelstva a rady města a vnitřními předpisy,
  • vydává pokyny tajemníkovi úřadu, vedoucím odborů a vedoucím samostatných oddělení k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady,
  • řídí Městskou policii Dvůr Králové nad Labem a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků městské policie, není-li zastupitelstvem města pověřený řízením jiný člen zastupitelstva města,
  • řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádných situací,
  • zodpovídá za provádění interního auditu.

 

Biografické údaje

Narozena: 19.07.1959 ve Vrchlabí
Od svého narození žije ve Dvoře Králové nad Labem.

Rodina
Manžel Milan, dvě dcery – Aneta (1987) studentka ČVUT Praha a Edita (1990) studentka ČZU Praha

Politická příslušnost
ČSSD

Vzdělání
Střední průmyslová škola spojové techniky, Praha, obor – radiokomunikace
Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor matematika-fyzika – titul Mgr.

Pracovní profil

 • 1983 – 1992: učitelka ZŠ
 • 1992 – 2002: ředitelka ZŠ Podharť
 • 2002 – 2006: místostarostka města Dvůr Králové n/L
 • 2006 – 2008: ředitelka ZŠ Podharť
 • od roku 2008 – dosud: starostka města Dvůr Králové n/L

Záliby
Zájmová kynologie (s leonbergrem Badem členka Kynologické organizace 138) a sport – především házená (velká fanynka dcery).

Členství ve společnostech a organizacích:

 • Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem – členka školské rady
 • Sdružení Královská věnná města – členka valné hromady
 • Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem – členka školské rady
 • Městská nemocnice, a. s. Dvůr Králové nad Labem – členka představenstva
 • Sdružení pro výstavbu dálnice D11 a rychlostní komunikaceR35 – členka Výkonné rady
 • Krematorium Jaroměř – členka dozorčí rady
   

Záštity (každoroční akce)

 • Dny R. A. Dvorského
 • Zvíře není věc
 • Noc v kostele
 • Adventní koncerty ve Dvoře Králové nad Labem

 

Místostarosta - Jan Bém

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 224
e-mail bem.jan@mudk.cz

 

 

Oblasti kompetencí místostarosty stanovené zastupitelstvem města - dohlíží na činnost těchto odborů

 • odbor rozvoje, investic a majetku města (RIM)
 • odbor všeobecné vnitřní správy (VVS)
 • odbor dopravy a silničního hospodářství (ODP)
 • odbor informatiky (OI)

 Činnost místostarosty

 • Místostarostové zastupují v pořadí stanoveném zastupitelstvem starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Dále místostarostové plní úkoly v samostatné působnosti, které jim svěří zastupitelstvo.
 • Místostarostové dále plní úkoly uložené jim jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady, případně uložené starostou v rámci zastupování starosty.

 

Biografické údaje

Narozen: 10.05.1956
Od dětství bydlí ve Dvoře Králové nad Labem.

Rodina
ženatý (dva dospělí synové)

Politická příslušnost
ODS

Vzdělání
Střední průmyslová škola strojnická v Hradci Králové

Pracovní profil

 • 11/2010 - dosud: místostarosta města Dvora Králové n.L.
 • 10/2008-10/2012: zastupitel Královéhradeckého kraje
 • 11/2006-9/2008: místostarosta města Dvora Králové n.L.
 • 10/1998-10/2002: neuvolněný místostarosta města Dvora Králové n.L.
 • 06/1991- 2007: OSVČ obchodní činnost
 • 1987-1991: vedoucí dřevodílny Agrostav Dvůr Králové n.L.
 • 1983-1987: dělník - vykládka vagonů ZVÚ Hradec Králové
 • 1979-1983: hlavní stavbyvedoucí ZSS Dvůr Králové n.L.
 • 1978-1979: samostatný normovač ZSS Dvůr Králové n.L.
 • 1976-1978: stavební dělník ZSS Dvůr Králové n.L.
 • 1975-1976: projektant ZSS Dvůr Králové n.L.

Členství ve společnostech a organizacích:

 • Finanční výbor Královéhradeckého kraje – člen
 • Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem – člen školské rady

Záliby
Sport, cestování, cykloturistika

Členství ve společnostech a organizacích
ZOO Dvůr Králové a.s. – člen představenstva
Školská rada gymnázia – člen
 

 


 

Místostarosta - Mgr. Dušan Kubica

sídlo náměstí T. G. Masaryka 38
telefon +420 499 318 230
e-mail kubica.dusan@mudk.cz

 

 

Oblasti kompetencí místostarosty stanovené zastupitelstvem města - dohlíží na činnost těchto odborů

 • odbor životního prostředí (OŽP)
 • odbor živnostenského úřadu (OŽÚ)
 • odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS)
 • odbor výstavby a územního plánování (VÚP)

Další oblasti

 • dotační a investiční tituly, projekty

Činnost místostarosty

 • Místostarostové zastupují v pořadí stanoveném zastupitelstvem starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává starosta svou funkci; v těchto případech místostarosta jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Dále místostarostové plní úkoly v samostatné působnosti, které jim svěří zastupitelstvo.
 • Místostarostové dále plní úkoly uložené jim jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady, případně uložené starostou v rámci zastupování starosty.

 

Biografické údaje

Narozen: 10.12.1973 ve Dvoře Králové nad Labem

Rodina
ženatý (manželka Miroslava, dcera Anetka)

Politická příslušnost
nezávislý, kandidát za ČSSD

Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Pracovní profil

 • 1992 – 1993: Základní škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem – učitel
 • 2000 – 2001: DHV CR, spol s r.o., Praha - konzultant v oblasti územního a ekonomického rozvoje
 • 2/2002 – dosud: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
 • 11/2010 – dosud: místostarosta města

Záliby
Sport, cestování, turistika

Členství ve společnostech a organizacích:

 • Městská nemocnice a.s. – člen dozorčí rady
 • Místní akční skupina Královédvorsko o.s. - předseda
 • Sdružení obcí Podzvičinsko – místopředseda
 • Komise sociálních služeb Rady Královéhradeckého kraje - člen
 • Sdružení Královská věnná města – člen valné hromady
 • Školská rada ZŠ Schulzovy sady – člen
 • Komise pro Betlém v Novém lese u Kuksu – člen komise

 

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazyKalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010