Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky
Aktuální zpravodajství
Operační program Životní prostředí (OPŽP) pro nové programové období 2014–2020 schválila 30. dubna 2015 Evropská komise. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tak již vyhlásilo tzv. avíza výzev pro podávání žádostí o dotace a to v celkovém objemu téměř 8 miliard Kč.
04.05.2015
 | 
Evropská komise ve středu 29.4.2015 schválila Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) jako řídící orgán programu tak hned dává českým podnikatelům k dispozici předběžné podmínky k první vlně výzev OP PIK.
30.04.2015
 | 
Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dne 27. dubna 2015 uveřejnil aktualizovaný předběžný harmonogram výzev na rok 2015. Ten bude ještě schvalovat Monitorovací výbor IROP na konci června 2015. Předběžný harmonogram je k dispozici http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=730490.
29.04.2015
 | 
Ministerstvo životního prostředí představilo letošní „dotační novinku“, nový Národní program Životní prostředí (NPŽP). Ten nahrazuje jednotlivé národní dotační programy Státního fondu životního prostředí ČR a doplňuje další dotační programy administrované ministerstvem jako Operační program Životní prostředí a Nová zelená úsporám.
24.04.2015
 | 
Ministerstvo školství a mládeže (MŠMT) vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Výzva v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je určená pro základní a střední školy.
14.04.2015
 | 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Bližší informace získáte na http://www.pgrlf.cz/pgrlf/aktuality.php.
08.04.2015
 | 

Státní fond životního prostředí (SFŽP) spouští od 1. dubna výzvy v dotačním programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Výzvy jsou určeny pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. Letos bude na energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z toho je 600 milionů je určeno pro majitele rodinných domů a 500 milionů pro majitele bytových domů v Praze. Žádosti začne SFŽP přijímat elektronicky od 15. května. Ukončení příjmu žádostí je vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do 12:00 hod. dne 31. října 2015.

 

02.04.2015
 | 
Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání konaném dne 17. 12. 2014 rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015, včetně rozpočtů městem zřízených peněžních fondů, navržený jako deficitní.
03.02.2015
 | 
Upozorňujeme původce odpadů (tzn. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), že se blíží termín pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
26.01.2015
 | 
V měsíci listopadu minulého roku došlo k nezbytně nutné opravě části zdi v parku na "starém hřbitově". Jednalo se o rozebrání, nové založení a vyzdění osmi metrů kamenného zdiva.
07.01.2015
 | 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 výzvu (č. 22) pro podávání žádostí o finanční podporu Zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu. Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce.

 

03.12.2014
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňujeme o kontrolách provedených organizační jednotkou kontroly a interního auditu Města Dvora Králové nad Labem v roce 2013 tyto informace: celkem bylo v roce 2013 provedeno 21 kontrol.
13.11.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »  

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Hodiny pro veřejnost

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazy

Kalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010