Vyhledávání

ČeskyEnglish (UK)DeutschFrançaisItalianoPolski

Menu, přímé odkazy, vyhledávání, přihlašování

Začátek HTML stránky
Aktuální zpravodajství
Upozorňujeme původce odpadů (tzn. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), že se blíží termín pro podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
26.01.2015
 | 
V měsíci listopadu minulého roku došlo k nezbytně nutné opravě části zdi v parku na "starém hřbitově". Jednalo se o rozebrání, nové založení a vyzdění osmi metrů kamenného zdiva.
07.01.2015
 | 
S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
Dne 1. prosince 2014 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogram Cestování dostupné všem. Výzva je vedle podnikatelských subjektů nově určena i obcím.
10.12.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 výzvu (č. 22) pro podávání žádostí o finanční podporu Zavádění ICT v územní veřejné správě v Integrovaném operačním programu. Jejím cílem je posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce.

 

03.12.2014
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňujeme o kontrolách provedených organizační jednotkou kontroly a interního auditu Města Dvora Králové nad Labem v roce 2013 tyto informace: celkem bylo v roce 2013 provedeno 21 kontrol.
13.11.2014
Od října letošního roku máme v našem městě novou třešňovou alej. Byla vysazena na Den stromů (20. října) v Lipnici s vydatnou pomocí dětí z místní mateřské školy. Je tvořena 10 ks vysokokmenných třešní, které jsou několika různých odrůd, aby třešně dozrávaly postupně.
10.11.2014

Ve středu 8. 10. 2014 získali žáci ZŠ Schulzovy sady zpět do užívání zrekonstruované školní hřiště s novým povrchem - umělým trávníkem. Multifunkční lajnování a další vybavení umožňuje hrát kopanou, odbíjenou, přehazovanou, nohejbal, vybíjenou, tenis nebo nohejbal.

 

10.10.2014
V Schulzových sadech byla instalována nová pamětní deska, která léta chyběla na kameni pod svahem a na které je vyobrazen zakladatel parku Antonín Schulz.
12.09.2014

Budova MŠ Dvořákova je po dobu prázdnin zahalena do lešení. Děti by však díky investici města měly již na začátku školního roku vcházet do budovy s novou fasádou a balkonem v původní podobě.

 

05.08.2014
V loňském roce byla zahájena rekonstrukce části fasády nad vstupem do památkově chráněné budovy gymnázia, kdy došlo k citlivému restaurování ozdobných štukatérských prvků horní části fasády. V letošním roce budou práce pokračovat další etapou, kdy bude východní část budovy osazena replikami původních dřevěných oken.
05.08.2014
Začátkem června se na části školní budovy B ZŠ Schulzovy sady (ul. Legionářská) objevilo lešení. Začala poslední etapa rekonstrukce střešního pláště.
10.07.2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »  

Základní kontakt

Oficiální název

Město Dvůr Králové nad Labem

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 38
Dvůr Králové nad Labem
544 17

Úřední hodiny

Po, st: 8:00 - 17:00
Út, čt, pá: 8:00 - 11:30

epodatelna@mudk.cz

Telefon

+420 499 318 111

Fax

+420 499 320 178

Datová schránka

mu5b26c

00277819

Rychlé odkazy

Kalendář akcí
Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Portál veřejné správy         Portál územních samospráv         EUROPE DIRECT         Královéhradecký kraj         Věnná města         Podzvičinsko

Oficiální internetové stránky města Dvůr Králové nad Labem • Provozovatel Město Dvůr Králové nad Labem • Copyright © 2010