Měníme spolu Dvůr: Hlasujte o projektech PaR, čas máte do 1. října

volby zelena

Třetí ročník participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem s podtitulem „Měníme spolu Dvůr“ míří do finále. Od pondělí 18. září začalo hlasování, ve kterém občané vybírají z osmi navržených projektů, které by město během příštího roku mohlo realizovat. Hlasování potrvá až do neděle 1. října 2023 a občané Dvora Králové nad Labem mohou udělit dva pozitivní a jeden negativní hlas. V rozpočtu města byl vyčleněn 1 mil. Kč, a vzhledem k tomu, že maximální hodnota navrženého projektu mohla být 500 tisíc Kč, by v rámci 3. ročníku měly být realizovány minimálně dva projekty.


O přízeň veřejnosti se v hlasování uchází 8 návrhů:

 1. Zastřešení autobusové zastávky (navrhovatelka Radmila Tomanová);
 2. Basketbalové hřiště Zboží (navrhovatel Tomáš Plecháč);
 3. Úprava propojky ulic Kotkova a Slunečná pro zlepšení pohybu pěších a cyklistů (navrhovatel Pavel Vatuňa);
 4. Psí hřiště (navrhovatel Pavel Lev); 
 5. Pingpongové hřiště pod nádražím (navrhovatel Michal Picha);
 6. Letní scéna na náměstí Václava Hanky (navrhovatel Oldřich Skalický);
 7. Kolotoč na hřiště v Žirči (navrhovatelka Linda Harwot);
 8. Rozšíření hřiště ve Smetanově ulici (navrhovatel Zdeněk Felgr).

Jednotlivé návrhy si můžete prohlédnout také na Videospotech.
PaR hlasování 2023

Jak hlasovat:

 • Hlasování o návrzích probíhá pouze elektronicky prostřednictvím speciálního formuláře na webových stránkách PaR www.par.mudk.cz. Hlasování jinou formou není možné. 
 • Hlasovat mohou pouze občané města (těmi jsou  v tomto případě myšleny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem a dosáhly věku 15 let)
 • Při hlasování je třeba uvést celé jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. 
 • Hlasující si vybere první projekt, pro který chce hlasovat a klikne na příslušný piktogram palce nahoru či dolu, následně se zaregistruje a bude mu zaslán unikátní SMS kód, který slouží k ověření (hlasování 1 osoby = 1 telefonní číslo). Při registraci je třeba uvést jméno, adresu trvalého pobytu, datum narození (údaje mohou být pro kontrolu hlasování ověřeny matrikou) a telefonní číslo. (Tip: V případě hlasování na mobilním telefonu lze u výběru data narození zadat rok kliknutím na rok a výběrem z číselníku, není třeba rolovat.)
 • Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, které má k dispozici 2 (z toho maximálně 1 na jeden projekt), kliknutím na příslušný piktogram s palcem nahoru. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje záporným hlasem, který má 1, kliknutím na piktogram s palcem dolů. Občan nemusí využít při hlasování všechny hlasy, které má k dispozici. Hlasující nemusí udělit všechny hlasy najednou. Zaslaný ověřovací SMS kód platí buď do vyčerpání všech hlasů hlasujícího, nebo do konce termínu hlasování.
 • Hlasování občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, umožní pracovníci Městského informačního centra Dvůr Králové nad Labem nebo oddělení vztahů k veřejnosti na Městském úřadě Dvůr Králové nad Labem, kteří těmto občanům v pracovní době pomohou s hlasováním na služebním PC. Pro tuto formu hlasování je nutná osobní návštěva na daných místech a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS. 
 • Osobní údaje subjektu údajů (hlasujícího) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu a telefon budou zpracovávány pouze za účelem hlasovaní a nebudou předávány třetím osobám.
 • Projekty, které nebudou vybrány na základě hlasování, mohou být opakovaně navrženy v dalším ročníku participativního rozpočtu. 
 • Upozorňujeme, že u některých internetových prohlížečů s končící podporou (např. Internet Explorer 11) se hlasovací rozhraní nemusí zobrazovat správně. V takovém případě použijte jiný internetový prohlížeč (Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox aj.)

Vytvořeno 18.9.2023 9:55:44 | přečteno 335x | Bc. Jan Skalický, MSc.