Město bude moci investiční úvěr čerpat až do konce roku 2024

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem musí stejně jako jiné samosprávy řešit nepříznivý ekonomický vývoj, který má dopad zejména na realizaci investičních akcí. Od loňského roku město disponuje investičním úvěrem ve výši 160 milionů Kč, který mělo původně vyčerpat do konce roku 2023 a začít splácet v následujícím prvním čtvrtletí. Zastupitelstvo nyní na svém červnovém zasedání schválilo dodatek ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, který prodlužuje možnost čerpání úvěrového rámce až do konce roku 2024 a v návaznosti na to možnost prodloužení počátku splácení úvěru od prvního čtvrtletí roku 2025.

„Uzavřením dodatku reagujeme na pokračující nepříznivý vývoj v celkové ekonomické situaci. Zdražování stavebního materiálu i prací se negativně promítá zejména do přípravy veřejných zakázek u významnějších investičních akcí. Často tak musíme posouvat naplánované termíny realizace těchto akcí, jako třeba v případě výstavby cyklostezky v úseku Stanovice – Žireč. Tady se nám zatím nepodařilo hlavně v návaznosti na růst cen materiálů vysoutěžit dodavatele stavby. Proto jsem rád, že jsme s bankou domluvili možnost prodloužení čerpání investičního úvěru, abychom stihli realizovat akce, které máme v plánu z tohoto úvěru financovat,“ říká starosta Jan Jarolím.

Zastupitelé dále schválili také rámcovou smlouvu o depozitech a rámcovou smlouvu o zajištění úrokového rizika. „Rámcová smlouva o depozitech nám umožní navýšení výnosů z dočasně volných peněz prostřednictvím jejich deponování na termínované vklady. Dolním limitem na realizaci depozit je částka 10 mil. Kč, časově je možnost uložení prostředků ohraničena od jednoho dne až po 5 let,“ vysvětluje místostarostka Alexandra Jiřičková s tím, že tyto transakce budou zajišťovat vedoucí odboru rozpočtu a financí a správce rozpočtu.

Rámcová smlouva o zajištění úrokového rizika zase umožňuje zafixovat část úvěrového rámce na určitou dobu. „V našem případě se jako ekonomicky nejvýhodnější jeví zajištění poloviny úvěru, tedy částky 80 mil. Kč, na období 5 let,“ dodává místostarostka Alexandra Jiřičková.  

Miroslava Kameníková


Vytvořeno 20.6.2022 13:57:12 | přečteno 130x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková