Město Dvůr Králové nad Labem chce podpořit vznik nové stomatologické ordinace

doktor zelena

Jedním ze zásadních témat, která rezonují napříč republikou, je nedostatek zubních lékařů a nejinak je tomu i ve Dvoře Králové nad Labem. Vedení města však chce tento problém aktivně řešit, a proto budou zastupitelé na svém zasedání ve čtvrtek 23. března projednávat poskytnutí finančního daru ve výši 2,5 mil. Kč na nákup vybavení do nové stomatologické ordinace ve Dvoře Králové nad Labem.

V současné době je ve městě sedm ordinací, poskytujících základní ambulantní stomatologickou péči, protože hned dvě z ordinací v nedávné době svou činnost ukončily. „Řada občanů se tak nyní potýká s problémy při shánění nového zubaře. I z tohoto důvodu uvažujeme o podpoře nově vznikajících ordinací," vysvětluje záměr starosta Jan Jarolím.

Finanční pobídka je jednou z možností, jak může město ovlivnit poskytování odborné lékařské péče ve Dvoře Králové nad Labem. „V opačném případě by se mohlo stát, že dojde k omezení dostupnosti zdravotní péče a občané budou muset nejen za specialisty dojíždět, což se v současnosti už v řadě případů děje," podotýká starosta.

Ten také upozorňuje, že obdobnou cestu volí i řada jiných měst či obcí. „Ve chvílích, kdy plošně selhává role zdravotních pojišťoven, které mají obecně povinnost zajišťovat svým pojištěncům místní a časovou dostupnost zdravotních služeb, je tak asi nepsanou povinností vedení jednotlivých obcí a měst se pokoušet hledat jakákoliv řešení, jak svým občanům tyto služby zajistit,“ konstatuje starosta Jan Jarolím.

Navržený způsob podpory poskytovatelů zdravotní péče prodiskutovala také zdravotní komise, která záměr jednoznačně podpořila a doporučila ho vedení města schválit. „Jako členové zdravotní komise jsme se shodli na tom, že je to jedna z možností podpory ambulantních specialistů, kterou by město mělo jednoznačně využít," říká místostarosta Vítězslav Šturma a dodává, že by město mohlo tuto formu podpory využít i v případě jiných nedostatkových ambulantních specialistů, například pediatrů, či praktických lékařů.

Konečné slovo však budou mít zastupitelé, kteří rozhodnou, zda město Dvůr Králové nad Labem finanční prostředky na podporu vzniku nové stomatologické ordinace vydá či nikoliv.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 17.3.2023 15:15:58 | přečteno 503x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková