Město Dvůr Králové nad Labem má k dispozici analýzu sportovní infrastruktury

sport zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se dlouhodobě zabývá stavem sportovišť ve městě, a proto si nechalo od společnosti Krokem, s. r. o., vypracovat ikona souboruAnalýzu sportovní infrastruktury a rámcovou studii proveditelnosti včetně analýzy dopadu pro vybraná sportoviště. Dokument vzali zastupitelé na svém červnovém zasedání na vědomí.

„Analýza vyhodnotila současnou nabídku sportovní infrastruktury ve srovnání s obdobně velkými městy, zhodnotila její stav a zároveň posoudila potřebnost modernizace sportovišť,“ uvedl starosta Jan Jarolím.

V dokumentu je vybráno několik projektových záměrů modernizace sportovní infrastruktury, stanovena jejich priorita a jsou pro ně zpracovány také rámcové finančně-provozní modely. „Mezi projekty s vysokou prioritou, které byly doporučeny k realizaci, patří výstavba nového zimního stadionu, výstavba nového zázemí s tribunou na letním stadionu a výstavba nového fotbalového areálu. Nižší prioritu mají výstavba nové multifunkční haly a výstavba nového plaveckého bazénu s wellness, respektive relaxační částí,“ poznamenal starosta Jan Jarolím.

Všechny projekty byly posouzeny na základě následujících kritérií: potřeba a vhodnost realizace záměru, výše investičních nákladů potřebných pro realizaci, předpokládaná finanční bilance budoucího provozu a předpokládaná výše kvantifikovatelných a nekvantifikovatelných přínosů vyplývajících z realizace.

„Během zpracování analýzy se uskutečnilo setkání s veřejností a dokument projednala také sportovní komise rady města,“ poznamenala místostarostka Alexandra Jiřičková a dodala: „Letos začneme připravovat nový program rozvoje města na další období a tato analýza nám poslouží jako jeden z podkladů pro tvorbu tohoto strategického dokumentu při plánování rozvoje sportovní infrastruktury. Důležitá bude také participace občanů, a to i proto, že město zakoupilo pozemky v areálu bývalé Tiby Zálabí, kde by nová sportoviště mohla případně vzniknout.“

Dokument je zveřejněn na www.mudk.cz.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 23.6.2022 11:11:56 | přečteno 138x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková