Město Dvůr Králové nad Labem má schválený rozpočet na rok 2022

penize zelena

Město Dvůr Králové nad Labem bude v roce 2022 hospodařit s deficitním rozpočtem. Zatímco plánované příjmy činí 450,17 mil. Kč, výdaje jsou 614,67 mil. Kč. Rozpočet do vyrovnaného sestavení doplňuje financování ve výši 164,5 mil. Kč, které pokryjí jednak zůstatky na účtech z předchozích let, jednak kontokorent v souhrnné výši úvěrového limitu 55 mil. Kč a prostředky z úvěru ve výši 160 mil. Kč, který si město vzalo na financování svých investičních záměrů.

Rozpočet projednali a schválili na svém prosincovém zasedání zastupitelé města. 

„Tvorbu rozpočtu na rok 2022, zejména jeho výdajové části, ovlivnily plánované nebo již probíhající velké investiční akce, na jejichž financování můžeme využít peníze z úvěru. Do příjmové stránky se zase promítly ekonomické dopady současné koronavirové pandemie, protože bylo obtížné predikovat zejména daňové příjmy. Počítáme i s tím, že významné finanční prostředky získáme z dotací, o které jsme buď již požádali, nebo žádat budeme,“ uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková.

V roce 2022 plánuje město realizovat investiční akce za 267,3 mil. Kč. K těm nejvýznamnějším patří zejména stavba čistírny odpadních vod a kanalizace v Žirči (50,7 mil. Kč), dále rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského (46,5 mil. Kč), stavba cyklostezky Labská v úseku Stanovice – Žireč (15 mil. Kč), stavba chodníku ve Verdeku (15 mil. Kč) nebo rekonstrukce Zborovské ulice (15 mil. Kč). K dalším významným akcím budou patřit výstavba dešťové kanalizace v Lipnici (13,5 mil. Kč), řešení dopravy a veřejného prostoru v ulici Karolíny Světlé (8 mil. Kč), rekonstrukce fasády školní jídelny u ZŠ Schulzovy sady (8 mil. Kč), další etapa rekonstrukce budovy Hankova domu (3,5 mil. Kč), rekonstrukce parteru a noclehárny u domu Žofie (3,5 mil. Kč), dokončení rekonstrukce domu Žofie (3 mil. Kč) nebo modernizace sběrného dvora (3,5 mil. Kč).

„Co se týká částek za investiční akce, jedná se o předpokládané náklady, které plánujeme v roce 2022 vynaložit. V některých případech se však nejedná o celkové náklady na realizaci akcí, protože některé, jako například stavbu ČOV a kanalizace v Žirči, jsme zahájili již letos, ale svým financováním zasáhnou i do roku 2023,“ upozornil starosta města Jan Jarolím a pokračoval: „Vzhledem k ukončené architektonické soutěži na revitalizaci areálu Mayerovy továrny je v rozpočtu také 5 mil. Kč na projektovou dokumentaci a studii proveditelnosti, zároveň připravujeme architektonickou soutěž na revitalizaci areálu autobusového nádraží, na průběh soutěže máme přes milion korun.“

Významnou součástí rozpočtu jsou také předpokládané výdaje na opravy a udržování majetku města (42,9 mil. Kč), neinvestiční a investiční příspěvek technickým službám (59,7 mil. Kč a 4,45 mil. Kč), výdaje na školství (30,87 mil. Kč), kulturu (29 mil. Kč), které zahrnují i prostředky na podporu a rozvoj sportu a veřejně prospěšných aktivit, výdaje na sociální služby včetně neinvestičního příspěvku pečovatelské službě města (17,4 mil. Kč) nebo výdaje na životní prostředí jsou (7,4 mil. Kč). Nezanedbatelné nejsou ani výdaje na dopravní obslužnost, provozování MHD, oblast krizového řízení, vybavení a činnost dobrovolných hasičů ve Verdeku a v Žirči či personální a mzdové výdaje. V rozpočtu je zahrnut i příspěvek na zajištění dětské lékařské pohotovosti a příspěvek nadačnímu fondu městské nemocnice atd.

Co se týká příjmů, tak nejvýznamnější položku tvoří předpokládané daňové výnosy a výnosy ze správních a místních poplatků a ostatní daňové příjmy (262,3 mil. Kč) a nedaňové příjmy (77,38 mil. Kč) např. z nájmů z nemovitostí ve vlastnictví města nebo z nájemného od společností Lesy města, s. r. o., a Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o. Co se týká příjmů z prodejů pozemků, domů, bytů a staveb, ty jsou v předpokládané výši 33,9 mil. Kč. Podstatné jsou také předpokládané získané dotační prostředky (76,5 mil. Kč).

Zastupitelé zároveň schválili střednědobý výhled rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na období 2023–2024, který nahradil dosavadní dokument. 

Podrobné informace: Rozpočet

Miroslava Kameníková


Vytvořeno 20.12.2021 15:42:05 | přečteno 496x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková