Nový ředitel Dominik Valenta představil plány technických služeb na letošní rok

TSm logo

Na základě pověření řídil Dominik Valenta Technické služby města Dvora Králové nad Labem (TSm) již od loňského podzimu, formálně se však ředitelem této příspěvkové organizace města stal od 1. května 2023 na základě úspěšně absolvovaného výběrového řízení. Rada města ho jmenovala na dobu určitou, po kterou nahradí Vítězslava Šturmu, který byl z funkce ředitele TSm uvolněn, když se po loňských komunálních volbách stal místostarostou města.

„Dosud jsem působil jako vedoucí provozu údržby veřejného osvětlení a odpadového hospodářství. Teď bych se rád podrobně seznámil také s ostatními provozy, i když jsem zastáncem toho, že nejvíc by o daném provozu měl vědět jeho vedoucí. Ale tím, že nyní budu řešit chod celé organizace, tak se moje pozornost zaměří hlavně na ekonomický úsek a hlídání rozpočtu včetně možnosti prací na objednávku, abychom snižovali provozní náklady organizace,“ říká nový ředitel Dominik Valenta, se kterým jsme si povídali o tom, co TSm letos plánují, jakým aktivitám se budou jednotlivé provozy věnovat a jak jsou na tom po stránce personální a technického vybavení.

Dominik Valenta

Pojďme do nedávné minulosti. Byla letošní zima z hlediska údržby komunikací a chodníků náročná? Kolik stála peněz?

Letošní zima patřila k těm mírnějším, takže i náklady na zimní údržbu patřily i s ohledem na výši inflace k těm nižším za poslední roky. Pokud se budeme bavit v číslech, tak nás zima stála 2,342 mil. Kč, z toho 467 tisíc Kč posypová sůl. Kvůli značným teplotním výkyvům jsme byli nuceni naše auta několikrát za zimu přestrojovat na činnosti, jako jsou opravy výtluků nebo čištění příkopů, které se standardně dělají až v jarních měsících.

Blíží se letní sezona, jak to vypadá s přípravou Tyršova koupaliště a jeho areálu, chystáte nějaké novinky?

Příprava koupaliště na letošní sezonu probíhala standardně jako poslední roky. Byla opravena velká část laviček a podlážek na ležení. Novinkou je opravená dřevěná terasa restaurace a osazení další části betonového plotu. Dále byla opravena vodoinstalace pod plaveckým bazénem a také chodník před domkem správce koupaliště. Také bylo namontováno nové pískoviště na dětském hřišti. Během června ještě plánujeme pro veřejnost lépe zpřístupnit minigolf, tzn. opravit herní dráhy včetně pořízení laviček s deštníky pro unavené hráče. Během sezony dojde k částečné opravě budovy strojovny z hlediska spodní vlhkosti, oprava terasy s kabinkami na převlékání bude s ohledem na větší rozsah prací realizována po ukončení sezony. Tyršovo koupaliště plánujeme pro veřejnost otevřít v pátek 2. června 2023.

Jaké máte plány týkající se údržby zeleně a výsevů letniček?

Sekání trávy bude probíhat dle plánu údržby zeleně. Jedna změna oproti loňskému roku je sečení dětských hřišť. Ta jsou sečena novou sekačkou bez sběru, avšak častěji. Založení záhonů letniček, tzn. příprava půdy, výsev, válení a následná zálivka případné pletí, je v plánu od poloviny května do konce června. Do konce června se dále budeme věnovat výchovným řezům mladých stromů včetně jejich zálivky, tvarování živých plotů a ve spolupráci se zahradnickými firmami založíme nové záhony trvalek.

Chystáte další novinky v oblasti odpadového hospodářství, případě provozu sběrného dvora?

V oblasti odpadového hospodářství již několik let řešíme ve spolupráci s městem a dotačními referenty odboru RISM možnost nového systému svozu komunálního odpadu. Na každé placené nádobě by měl být zabudovaný čip, který bude svozové vozidlo při vývozu načítat a bude tak zřejmé, kdo má nebo nemá svoz zaplacený a jestli svoz proběhl nebo nikoliv. Ideální varianta je tento systém pořídit z dotace včetně nového velkého svozového vozidla, jelikož jedno z vozidel je na hranici životnosti. Další novinkou je pořízení nového kontejnerového vozidla za staré dosluhující. To by mělo být k dispozici do konce června. Novinkou na sběrném dvoře je od letošního roku třídění odpadového dříví, které bylo dříve součástí objemného odpadu. Tříděním této komodity ušetříme odhadem nákladově cca 250 tisíc Kč ročně a snížení produkce objemného odpadu pomůže i plnit limity množství odpadů produkovaných městem, na které se vztahuje základní sazba poplatku za uložení odpadu. Další tříděnou komoditou je polystyren, který nám dříve končil v plastech. Nyní si ho odběratel zdarma odváží k recyklaci a k dalšímu zpracování.

Jaké máte letos plány týkající se údržby sportovišť a dětských hřišť? Co se už povedlo a co připravujete?

Kromě běžné údržby proběhne v květnu čištění atletické dráhy odbornou firmou, v průběhu roku by mělo dojít zasíťování prostoru a fotbalovou bránou směrem k zimnímu stadionu. V závěru roku budou pokračovat práce na opravě lavic tribuny letního stadionu. Další velkou akcí v rámci oprav je zahájená rekonstrukce osvětlení zimního stadionu včetně opískování střešní konstrukce. 

Na všech dětských hřištích proběhlo dosypání dopadových ploch včetně dosypání písku pod jednotlivé prvky v objemu cca 30 t štěrku a 5 t písku. Opraveno bylo přibližně 30 závad z revizních zpráv dětských hřišť. Dále proběhla demontáž a následně montáž nových prvků na hřištích pod Hankovým domem, v ulicích Slunečná, Šafaříkova, Nad Parkem a ve Zboží. Plánovaná je také oprava dětského hřiště ve Strži a v Lipnici a výstavba nového hřiště v Macharově ulici, což je vítězný projekt z participativního rozpočtu města. Během léta natřeme v rámci renovace nátěrů herní prvky na všech hřištích.

Co opravy a obnovy místních komunikací a veřejného osvětlení?

Opravy a obnova místních komunikací probíhá podle plánu oprav komunikací na tento rok a samozřejmě také podle aktuálních požadavků v rámci havarijních oprav. Zde bych poprosil občany o trpělivost. Nejsme schopni opravit všechny komunikace najednou a musíme se v rámci tohoto střediska věnovat i jiným činnostem. Každopádně stav našich městských chodníků a silnic je na delší debatu a určitě se nebráním nějaké veřejné diskusi na toto téma i se zástupci města s případnými návrhy řešení i ze strany občanů. 

U veřejného osvětlení je na tento rok plánována kompletní aktualizace pasportizace v mapovém portálu GIS. V současné době finišujeme s podobou městského standardu veřejného osvětlení, který nám jako správci veřejného osvětlení do budoucna usnadní komunikaci s projektanty u vyjadřování k sítím a projektovým dokumentacím, a městu u zadávací dokumentace v rámci výběrových řízení.

Mají TSm dostatečné technické vybavení nebo chystáte nějakou obměnu či doplnění?

Autopark TSm doznal za poslední roky velkých změn k lepšímu. Letos jsme pořídili novou sekačku značky Kubota, která nahradila 10 let starý stroj. Dále by v průběhu června mělo být k dispozici již zmiňované nové kontejnerové vozidlo značky Ford, které nahradí stávající, 20 let staré kontejnerové vozidlo Renault.

A jaké je nyní personální obsazení TSm? Máte dostatek zaměstnanců, nebo budete na léto opět hledat brigádníky?

Nyní máme plný stav, narůstající nároky na administraci jednotlivých činností, které souvisí i se změnami v legislativě, budeme řešit vzděláváním stávajících zaměstnanců, nákupem vhodného softwaru a v neposlední řadě i úpravou jejich náplní práce. V dělnických profesích budeme na léto jako každý rok shánět brigádníky, a to hlavně na koupaliště a údržbu veřejné zeleně, tedy činnosti, které se nevykonávají celoročně. V mnoha případech pak máme k dispozici dlouholeté brigádníky nebo naše bývalé zaměstnance, kteří jsou již v důchodu.


Miroslava Kameníková
Vytvořeno 26.5.2023 9:25:28 | přečteno 284x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková