Peníze z úvěru město použije na stavbu čistírny v Žirči, chodníku, cyklostezky i na rekonstrukce

penize zelena

Stošedesátimilionový úvěr, který si město Dvůr Králové nad Labem letos vzalo od bankovního ústavu, využije na investiční akce realizované a připravované v letech 2021 až 2023. Jejich seznam schválila rada města na své schůzi ve středu 22. září 2021. „Vybrali jsme stavební akce v součtu za téměř 170 milionů Kč. Jedná se o aktuálně probíhající rekonstrukci domu sv. Žofie a výstavbu kanalizace a ČOV v Žirči, kde se jedná o finanční spoluúčast na akci, dále o vybudování cyklostezky Stanovice – Žireč, na které máme stavební povolení a nyní kontrolujeme aktualizaci prováděcí projektové dokumentace, a také o rekonstrukci budovy bývalé ZŠ Komenského, na kterou máme zpracovanou prováděcí dokumentaci potřebnou pro výběr zhotovitele a požádali jsme o stavební povolení,“ říká místostarostka Alexandra Jiřičková.

K uvažovaným investičním akcím, které by bylo možné z úvěru financovat, dále patří zateplení a výměna oken školní jídelny ve Školní ulici, rekonstrukce mostu do parku Schulzovy sady a stavba chodníků ve Verdeku. Stavební povolení má město k dispozici na rekonstrukci mostu v parku Schulzovy sady, v současné době se zpracovává prováděcí projekt s rozpočtem akce, a povolena je také stavba chodníku ve Verdeku, na kterou byl v rámci veřejné zakázky nyní vybrán zhotovitel.

Za stavební akce, které by bylo vhodné hradit z prostředků úvěru, byly označeny i „Dopravní řešení a veřejný prostor ul. Karolíny Světlé“, které naváže na obnovu vodohospodářské infrastruktury z letošního roku, a „Dopravní řešení ul. Erbenova“, na něž se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

S úvěrem, který je zajištěn prostřednictvím platebního styku přes bankovní ústav a město tedy nemusí dát do zástavy žádný nemovitý majetek, souhlasili zastupitelé na svém zasedání letos v červnu. Jak již dříve uvedla místostarostka Alexandra Jiřičková, částka 160 milionů Kč byla stanovena na základě analýzy možností města. Z peněz je možné financovat jak investiční záměry realizované v letech 2021 až 2023, které vycházejí z akčního plánu programu rozvoje města, tak je lze použít i k refinancování, ovšem za podmínek dodržení rámce účelu úvěru. Finanční prostředky může Dvůr Králové nad Labem čerpat do 29. prosince 2023. Od března roku 2024 pak bude čtvrtletně splácet zhruba 2,67 mil. Kč, a to dalších patnáct let, do 31. prosince 2038. K této částce je třeba ještě připočítat úrok, který je stanoven na bázi tříměsíční sazby („PRIBOR“) vyhlašované Českou národní bankou.

Úvěrové zatížení města Dvůr Králové nad Labem činí v současnosti zhruba 2,7 mil. Kč, tyto prostředky by mělo město doplatit během roku 2022.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 29.9.2021 16:40:52 | přečteno 198x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková