Starosta Jan Jarolím jednal na krajském úřadě o dopravě v regionu a napojení na dálnici D11

dalnice zelena

Na  Krajském úřadě Královéhradeckého kraje se v  pondělí 14. listopadu uskutečnilo jednání na téma dostavba dálnice D11 v regionu. Schůzky se zúčastnili královédvorský starosta Jan Jarolím a  dále starostové měst Vrchlabí, Hostinné, Hořice a  Miletín. Za krajský úřad byl přítomen radní pro dopravu Václav Řehoř a také Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu.

„Hovořili jsme o problematice spojené s nárůstem a zahušťováním dopravy zejména ve Dvoře Králové nad Labem v důsledku výstavby jednotlivých úseků dálnice D11, která povede až k  polským hranicím. Jednání bylo vyvoláno na  základě memoranda, které jsme s kolegy starosty podepsali a v němž jsme požadovali řešení dopravní situace hlavně na západní straně Dvora Králové nad Labem, tedy na silnici č. II/299 ve směru na Hostinné a Vrchlabí,“ vysvětluje starosta Jan Jarolím.

Z jednání vyplynulo, že odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu připraví predikci možného nárůstu dopravy v souvislosti s budováním jednotlivých etap dálnice. „Na základě tohoto dokumentu se pak opět sejdeme a budeme řešit konkrétní opatření,“ říká starosta Jan Jarolím. Jak dále uvedl, souběžně se západním obchvatem se řeší také připojení Dvora Králové nad Labem na dálnici z jeho východní části. „Jde o obchvat Zboží, Žirče a Choustníkova Hradiště tak, aby se s  postupným budováním úseku Jaroměř – Trutnov odlehčilo osobní i nákladní dopravě v centru města a v městských částech. K tomuto tématu bych se ještě v letošním roce měl setkat také s  ministrem dopravy Martinem Kupkou a s generálním ředitelem ŘSD ČR Radkem Mátlem a znovu s nimi probírat podrobnosti napojení Dvora Králové nad Labem na dálnici D11 včetně problematiky jeho budoucího fi nancování,“ podotýká starosta Jan Jarolím. V minulosti Královéhradecký kraj financoval zpracování „Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší“. Na tento dokument navázala „Studie možného napojení Dvora Králové nad Labem (PZ Borek, PZ Zboží, ZOO) na D11 z MÚK Jaroměř – sever.“

„Na základě informací z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství bychom se nyní měli rozhodnout pro zpracování konkrétní dopravní studie, která by propojila silnici č. II/299 se silnicí č. II/300. Víme, že dopravní situace na silnici č. II/299, zejména v úseku od okružní křižovatky u oční školy směrem do Vorlechu, začíná být kritická nejen z pohledu řidičů, ale i obyvatel města, a proto má hledání jejího řešení vysokou prioritu,“ dodává královédvorský starosta.

Miroslava Kameníková

Vytvořeno 23.11.2022 16:16:31 | přečteno 552x | Bc. Jan Skalický, MSc.