Ve Špýcharu městského muzeu prezentovali studii protipovodňových opatření

povoden zelena

Po zkušenostech s povodněmi, jež se periodicky opakují, se město Dvůr Králové nad Labem dlouhodobě zabývá problematikou ochrany svého území před škodami způsobenými velkou vodou. V pondělí 16. května 2022 se proto v sále Špýcharu městského muzea uskutečnila veřejná prezentace nové studie, kterou město nechalo zpracovat a jež řeší jednak ochranu obydleného území formou tzv. „ohrázkování“, jednak úpravy veřejného prostoru v blízkosti řeky Labe.

Zástupci projekční společnosti Sweco Hydroprojekt, a. s., přítomným představili "Studii proveditelnosti protipovodňových opatření (PPO) / revitalizace Labe a navazujícího území v intravilánu města Dvůr Králové nad Labem" a navrhovaná řešení pro pět zájmových oblastí města, ve kterých je možné řešit jak protipovodňovou ochranu, tak zpřístupnění toku řeky veřejnosti.

Součástí jednotlivých navrhovaných opatření jsou nejen samotné pevné či mobilní protipovodňové stěny, ale také úprava břehů a navazujícího veřejného prostoru s možností realizace tzv. náplavek či vytvoření přírodě blízkého prostředí. Úpravy spolu s vhodným mobiliářem a výsadbou zeleně mají za cíl v blízkosti řeky vytvořit příjemné prostředí pro trávení volného času.

Jan Skalický


Prezentace protipovodňových opatření

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření

 
 
Vytvořeno 19.5.2022 9:08:45 | přečteno 192x | Bc. Jan Skalický, MSc.