VIDEOROZHOVOR: Představujeme vítězný architektonický návrh na revitalizaci autobusového nádraží

mapa bod zelena

Vítězem architektonické soutěže na revitalizaci autobusového nádraží se stal návrh architektonického ateliéru M2AU, s. r. o., Brno. Vítězný návrh je spolu s ostatními došlými soutěžními návrhy představen na výstavě, která se koná do neděle 25. září v prostorách bývalé Mayerovy továrny. 


Vítězný návrh: M2AU, s. r. o, Brno

  • Autor: M2AU, s. r. o., Brno (www.m2au.cz)
  • Dopravní řešeníVECTURA Pardubice, s. r. o.


Autoři návrhu:

  • Ing. arch. Linda Obršálová
  • Ing. arch. Filip Musálek
  • Ing. Ondřej Kvaček
  • Ing. arch. Jakub Stýblo

Spolupracovníci:

  • Eliška Horáčková
  • Marie Poláková

Abstrakt:

Město podávající si ruku s krajinou v místě autobusového terminálu. Kompaktní, bezbariérový a bezpečný autobusový terminál tvořící přechod mezi městem a krajinou je navržen v historické, původní budově nádraží doplněné o lehké zastřešení nástupišť, které umožní pohodlné nastupování i v případě nepříznivého počasí. Navržené řešení výrazně zvyšuje komfort i bezpečnost pohybu peších a cyklistů v celém území. Nový park vytváří dnes chybějící propojení z centra města směrem na východ. Prvky modrozelené infrastruktury v parku i zpevněných plochách zlepšují mikroklima v celém řešeném území.


Hodnocení poroty:

Porota oceňuje citlivou práci autoru s řešeným územím i úměrný charakter terminálu ve vztahu k velikosti města a frekvenci spojů. Pozorná práce s charakteristickými vlastnostmi místa je patrná nejen z rozhodnutí ponechat a využít stávající objekt i okolní hodnotnou zeleň, ale také z přesvědčivého rozvinutí a posílení pěší a cyklistické vazby do volné krajiny. Zvolený způsob dopravního napojení eliminuje konflikty autobusů a individuální dopravy spojené se supermarkety. Kompaktní prostorová organizace nástupišť je uživatelsky vstřícná a zároveň ponechává prostor pro velkorysou parkovou úpravu jako nedílnou součást veřejného prostranství autobusového nádraží. Vhodně je řešeno parkování osobních automobilů v koexistenci s parkovištěm marketu. Reakce autorů na připomínky a doporučení poroty k návrhu z prvního kola prokazují schopnost dialogu.

Kontakt:

M2AU, s. r. o., Údolní 222/5, Brno-město, 602 00 Brno
tel.: 797 657 222


M2AU - vizualizace

M2AU - vizualizace, autor: M2AU Brno

M2AU - vizualizace

 
M2AU - vizualizace, autor: M2AU Brno

M2AU - vizualizace

 
M2AU - vizualizace, autor: M2AU Brno

M2AU - vizualizace

 
M2AU - Axonometrie, autor: M2AU Brno

M2AU - Axonometrie

 
M2AU - situace, autor: M2AU Brno

M2AU - situace

 
M2AU - výstavní panel, autor: M2AU Brno

M2AU - výstavní panel

 
M2AU - Modrozelená infrastruktura - parkovací stání, autor: M2AU Brno

M2AU - Modrozelená infrastruktura - parkovací stání

 
M2AU - Modrozelená infrastruktura - zelený ostrov, autor: M2AU Brno

M2AU - Modrozelená infrastruktura - zelený ostrov

 
M2AU - Modrozelená infrastruktura - solitérní strom, autor: M2AU Brno

M2AU - Modrozelená infrastruktura - solitérní strom

 
M2AU - Pohledy na historický dům, autor: M2AU Brno

M2AU - Pohledy na historický dům

 
M2AU - výstavní panel, autor: M2AU Brno

M2AU - výstavní panel

 
M2AU - Tisková zpráva, autor: M2AU Brno

M2AU - Tisková zpráva

 
 
Vytvořeno 21.9.2022 8:48:12 | přečteno 315x | Bc. Jan Skalický, MSc.