Vybrané královédvorské domácnosti se mohou zapojit do akademického průzkumu Proměny české společnost

statistika zelena

V červenci letošního roku odstartoval významný akademický průzkum s názvem Proměny české společnosti, který realizuje agentura STEM/MARK. Projekt patří k největším sociologickým šetřením v české historii a jeho zadavatelem je Sociologický ústav Akademie věd ČR, pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze . Průzkumu se účastní domácnosti, které určil náhodný výběr z databáze Českého statistického úřadu. Mezi ně patří i některé domy či byty ve Dvoře Králové nad Labem.

Cílem je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Sloužit bude českým i zahraničním vědcům, bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti a o možnostech vylepšit dotčené oblasti veřejné politiky.

Průzkumu se účastní domácnosti, které určil náhodný výběr z databáze Českého statistického úřadu. Mezi ně patří i některé domy či byty ve Dvoře Králové nad Labem. Vybrané domácnosti tazatelé navštíví převážně od 1. do 31. srpna. Dotazování probíhá formou osobního rozhovoru se členy domácnosti a trvá většinou 1 až 2 hodiny. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých domácností a nevztahují se ke Dvoru Králové nad Labem. Odpovědi jsou zcela anonymní a účast ve výzkumu k ničemu nezavazuje. Naopak jako odměnu za čas strávený dotazováním dostanou domácnosti odměnu ve výši 500 až 1 100 korun.

„Uvědomujeme si, že lidé jsou někdy přehlceni výzkumy. Ale tento je opravdu důležitý, a proto dostanou domácnosti za hodinu až dvě vyplňování dotazníků odměnu. Mohou se přitom účastnit až 4 roky. A kromě toho budeme ve slosování rozdávat další zajímavé ceny,“ upřesňuje ředitel agentury STEM/MARK Jan Tuček. Domácnosti budou mít také možnost poukázat svoji odměnu na charitativní účely podle vlastního výběru.

Více informací o průzkumu najdete na stránkách www.promenyceskespolecnosti.cz.

Zdroj: www.promenyceskespolecnosti.cz

Vytvořeno 31.7.2015 16:12:59 | přečteno 484x | Bc. Jan Skalický, MSc.