Vyjádření města Dvůr Králové nad Labem k informaci o zamítnutí dotace z Národního plánu obnovy

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem reaguje na informace kolující veřejným prostorem a týkající se zamítnutí žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy. 

Město Dvůr Králové nad Labem do dnešního dne, tady do 12. září 2023, neobdrželo od poskytovatele dotace žádné rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení dotace z programu Brownfieldy z Národního plánu obnovy na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny. 

Jediným veřejným zdrojem informací o tom, že město Dvůr Králové nad Labem se svojí žádosti neuspělo, je prezentace Ministerstva pro místní rozvoj přednesená na 24. jednání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK), které se konalo 5. září 2023. V prezentaci dostupné na stránkách www.rskkhk.cz/zasedani-24 je projekt na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny v kapitole „Komponenta 2.8 Výzvy k podpoře revitalizace brownfieldů“ uveden jako zamítnutá žádost.

Vzhledem k tomu, že město Dvůr Králové nad Labem nebylo na jednání přizváno a podle vyjádření sekretariátu RSK KHK bude zápis z jednání k dispozici příští týden, nemůže v tuto chvíli více reagovat. Stejně tak se město Dvůr Králové nad Labem nemůže v tuto chvíli vyjádřit k oficiálním důvodům zamítnutí žádosti o dotaci, protože jejich seznam nemá k dispozici.

Ačkoliv dotace nejsou právně vymahatelné ani nárokovatelné, město Dvůr Králové nad Labem je připraveno reagovat na případné důvody, které vedly k zamítnutí žádosti o dotaci.


Miroslava Kameníková

Vytvořeno 12.9.2023 20:42:33 | přečteno 185x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková