Zastupitelé diskutovali o osudu projektu na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny

informace zelena

Jedním z bodů, který měli zastupitelé města na svém zasedání 14. září 2023 projednávat, byl i ikona souborupostup přípravy investiční akce na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny, aby bylo možné vypsat veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací pro I. etapu. Ty by zahrnovaly demolici stávajících novodobých objektů, sanaci ekologické zátěže, výstavbu podzemních garáží, a novostavbu třípodlažního objektu s dvěma multifunkčními sály, zázemím, kavárnou atd. S ohledem na informaci, že městu byla zamítnuta žádost o dotaci na více než 371 mil. Kč z Národního plánu obnovy však místostarosta Jan Helbich navrhl bod z programu stáhnout. „Ovšem stále ještě nemáme od poskytovatele oficiální rozhodnutí o nepřidělení dotace, informace je k dispozici pouze z prezentace přednesené na Regionální stálé konferenci Královéhradeckého kraje,“ upozornil místostarosta Jan Helbich.

Zastupitelé přesto na téma revitalizace areálu Mayerovy továrny dlouze diskutovali. Místostarosta Jan Helbich informoval o schůzce v areálu, která se týkala archeologického průzkumu, dále shrnul, o jaké dotace město v souvislosti s projektem zažádalo a do kterých výzev je možné se ještě zapojit včetně informace o předpokládaném vyhlášení 3. kola brownfieldové výzvy v listopadu tohoto roku.

Tématem diskuze bylo i to, zda projekt na revitalizaci areálu ve stávající podobě definitivně ukončit nebo zda v něm pokračovat dál, ovšem s určitými modifikacemi. Starosta Jan Jarolím znovu vyzval zastupitele k vytvoření pracovní slupiny, která by se projektu věnovala. „Rozhodně nechceme od stolu jen tak zahodit projekt, na kterém se téměř rok a půl intenzivně pracovalo a některé z výstupů je možné plnohodnotně využít. Pokud se ale ukáže, že skutečně nelze nastavenou cestou nadále pokračovat, musíme najít pro areál, který se nachází v širším centru města, využití tak, aby bylo ve prospěch nejen obyvatel Dvora Králové nad Labem, ale třeba i jeho návštěvníků,“ shrnul diskuzi po zasedání starosta Jan Jarolím.

Místostarosta Vítězslav Šturma následně zastupitele pozval na první schůzku, která se uskuteční 21. září 2023 na městském úřadě. „Pojďme intenzivně hledat další cesty a možnosti, jak s areálem v budoucnu naložíme, i s ohledem na využití dosud získaných podkladů a průzkumů území,“ dodal místostarosta Vítězslav Šturma.

O dalším vývoji budeme informovat, aktuality k tématu najdete na webových stránkách města pod dlaždicí Mayerka.

Bod týkající se projektu revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny byl z programu zastupitelstva stažen, diskuze na toto téma se však vedla u bodu 2. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem - Audiozáznam ze zastupitelstva

Miroslava Kameníková


Vytvořeno 16.9.2023 8:42:00 | přečteno 416x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková