Krizové řízení a bezpečnost

adresa: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
kancelář: čp. 38 3NP – 316

Rozsah činnosti úseku krizového řízení (KRI)

 • zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací;
 • zabezpečuje plnění úkolů na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy;
 • podílí se na koordinaci řešení mimořádných a krizových situací ve správním obvodu ORP;
 • podílí se na přípravě a provedení varování a vyrozumění osob, přípravě a provedení evakuace a ukrytí osob včetně nouzového přežití;
 • zajišťuje plnění úkolů obranného plánování a udržuje součinnost s Armádou ČR;
 • upřesňuje povodňový plán města a podílí se na přípravě a realizaci povodňové ochrany;
 • zabezpečuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu města;
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných a zvláštních skutečností;
 • zabezpečuje evidenci, skladování a ošetřování materiálu civilní ochrany, případně jiných využitelných prostředků pro řešení mimořádných a krizových situací;
 • spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje;
 • podílí se na plnění úkolů požární ochrany.