Bezpečnostní rada a krizový štáb

Bezpečnostní radu města Dvůr Králové nad Labem zřizuje starosta města jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady obce je starosta, který jmenuje její členy.

Složení bezpečnostní rady
Předseda Starosta
Místopředseda Místostarostka
Tajemník Pracovník krizového řízení
Členové

Tajemník městského úřadu
Velitel požární stanice HZS
Zástupce PČR
Zástupce MP
 

Úkoly a povinnosti bezpečností rady jsou stanoveny statutem a jednacím řádem bezpečnostní rady.

Krizový štáb zřizuje starosta města jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací. Vedoucím krizového štábu je starosta, který jmenuje jeho členy. Krizový štáb je složen z členů bezpečnostní rady a stálé pracovní skupiny. Tu tvoří tajemník krizového štábu, pracovníci městského úřadu, zástupci složek integrovaného záchranného systému a odborníci podle druhu řešené mimořádné události.

Vytvořeno 7.6.2010 - aktualizováno 5.2.2015 10:45:33 | přečteno 4275x | Ing. Miroslav Pejšek