Informace k povinnému testování zaměstnanců od 17. ledna 2022

Královéhradecký kraj logo
Zaměstnavatel musí s účinností od 17. ledna 2022 zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců rychlými antigenními testy určenými pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Testování dvakrát týdně se týká i osob pracujících jako OSVČ.

Testování se netýká:

  • osob s negativním RT-PCR testem mladším 72 hodin či rychlým antigenním testem mladším 24 hodin, který provedl zdravotnický pracovník,
  • osoby, která podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu (nutno doložit písemným potvrzením zaměstnavatele),
  • zaměstnanců, kteří se během výkonu práce nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s tímto zaměstnancem ve stejné domácnosti.
Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu.
Zaměstnavateli, jehož zaměstnanec si provedl nebo mu byl proveden test, s pozitivním výsledkem, se nařizuje vystavit testovanému zaměstnanci písemné potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři (vzor v příloze). Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: datum provedení testu s pozitivním výsledkem, název nebo jméno zaměstnavatele, identifikační číslo osoby, jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce a podpis a razítko zaměstnavatele.

Více informací je k dispozici na webu vlády ČR.

Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. Této osobě s pozitivním výsledkem testu se nařizuje podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomna na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti.

Základní informace k pravidlům testování zaměstnanců jsou dostupné na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dokumenty ke stažení:

ikona souboruMimořádné opatření k povinnému testování zaměstnanců od 17. 1. 2022
ikona souboruInformace k povinnému testování zaměstnanců pro obce od 17. 1. 2022
ikona souboruVzor potvrzení o pozitivním výsledku testu

Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Vytvořeno 14.1.2022 14:06:42 | přečteno 92x | Bc. Jan Skalický, MSc.