Konflikt na Ukrajině

Důležité kontakty / Важливі контакти:


Veřejná sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem


Veřejná sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků v ORP


Důležité kontakty město Dvůr Králové nad Labem:

Uprchlici informace DKnL
 • sociální pracovnice městského úřadu: Iva Jarolímková, tel.: 499 318 281, 734 763 090, e-mail: jarolimkova.iva@mudk.czBc. Marcela Šafaříková, tel.: 499 318 299, 731 630 416, e-mail: safarikova.marcela@mudk.cz 
 • Poradenství - v rámci sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace (poradenství v systému dávek, sociálních služeb a další pomoci podle aktuální potřeby)
 • Pomoc při zajištění nároků – předáním kontaktních údajů, zprostředkování kontaktu, doprovázení na místo jednání (úřady, sociální služby), pomoc s vyplněním žádostí o dávky / služby a další podle aktuální potřeby
 • Zprostředkování materiální pomoci – ošacení, potraviny
 • Zdravotní péče – pokud je vyřízena registrace v Integračním centru a je uděleno speciální vízum, je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu, zde bude vydán průkaz pojištěnce a je možné se obrátit na kteréhokoliv praktického lékaře (v případě potřeby kontaktujte výše uvedené sociální pracovnice)
 • Informace o zdravotní péči v královédvorské nemocnici - tel.:+420 499 300 600 (Po-Pá 8:00-15:30), www.mndk.cz
 • Peněžité dávky – mimořádná okamžitá pomoc, vyřizuje úřad práce Dvůr Králové nad Labem, ul. 17. listopadu, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kontaktní tel.: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232 (budova je naproti supermarketu Kaufland, v blízkosti autobusového nádraží)
 • Zaměstnání - nutné povolení k zaměstnání, vyřizuje Úřad práce Trutnov. Povolení může být vydáno na 1 rok. Úřad práce Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov - kontaktní osoba Ing. Nováková, tel.: 950 168 425 (budova úřadu práce je naproti autobusovému nádraží, vedle supermarketu BILLA), evidence uchazečů o zaměstnání následně na Úřadu práce Dvůr Králové nad Labem, Úřad práce Dvůr Králové, ul. 17. listopadu, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kontaktní telefon: 950 168 210, 950 168 211 - 214
 • Školství  –  informace poskytne Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 216, 247
 • Oblastní charita Dvůr Králové n/L nabízí: Potravinová pomoc – kontaktní osoba pí Sefraniová, tel.: 731 602 077, Materiální pomoc pro matky s dětmi– kontaktní osoba pí Jónášová, tel.: 739 685 114, e-mail: zdenka.jonasova@charitadk.cz, Ubytování a materiální pomoc ostatním kontaktní osoba pí Uveričová, tel.: 603 575 441, e-mail: ubytovaniukrajina@charitadk.cz, výdejní místo: Erbenova 2355, Bezplatné kurzy češtiny: M. Radetska, tel.: 773 201 590 (zápis osobně 4. dubna 2022, 17:00–19:00, Erbenova 2355)

Важливі контакти Двур-Кралове-над-Лабем:

 • Основна інформація, контактні дані: Соціальний працівник міської  ради: Іва Яролімкова, тел.: 499 318 281, 734 763 090 , ел. пошта: jarolimkova.iva@mudk.cz, Бц.  Марцела Шафарікова, тел.: 499 318 299, 731 630 416,       ел. пошта: safarikova.marcela@mudk.cz
 • Консультування - в рамках соціального консультування надає клієнтам інформацію, необхідну для подолання несприятливої ​​життєвої ситуації (консультування в системі пільг, соціальних послуг та інших видів допомоги відповідно до поточних потреб).
 • Допомога в забезпеченні претензій - шляхом передачі контактних даних, організації контакту, супроводу їх до місця проведення (органи, соціальні служби), допомога в заповненні заявок на пільги/послуги та інше відповідно до поточних потреб 
 • Посередництво в матеріальній допомозі - одяг, їжа 
 • Охорона здоров'я - якщо реєстрація в Інтеграційному центрі завершена і їм надано спеціальну візу, необхідно відвідати медичну страхову компанію, де видадуть страхову картку та можна звернутися до будь-якого лікаря загальної практики (якщо необхідно, соціальний відділ допоможе).
 • Інформація про медичне обслуговування в Краловедворській лікарні -  тел.: +420 499 300 600 (Пн-Пт 8:00-15:30), www.mndk.cz
 • фінансова допомога – невідкладна  допомога, яку здійснює Бюро праці Двур-Кралове-над-Лабем, 17. листопаду, 544 01 Двур Кралове над Лабем, контактний телефон: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232 (будівля знаходиться навпроти супермаркету Кауфланд, біля автовокзалу) 
 • Працевлаштування – необхідний дозвіл на роботу, яким займається Бюро праці Трутнова. Дозвіл може бути виданий на 1 рік, Бюро праці Трутнова, Горська 5, 541 01 Трутнов - контактна особа In.  Новакова, тел.: 950 168 425 (будівля бюро зайнятості знаходиться навпроти автовокзалу, поруч із супермаркетом Білла), записи шукачів роботи згодом у Бюро праці Двур Кралове над Лабем, 17. listopadu, 544 01 Двур Кралове над Лабем - контактний телефон: 950 168 210, 950 168 211 – 214 
 • Освіта - муніципальна влада Двůr Králové nad Labem, пл. Т. Г. Масарика 38, тел.: 499 318 216, 247 
 • Регіональна благодійність організація Двур Кралове над Лабем допомагає забезпечити: Продовольча допомога - контактна особа пані Сефраньова, тел.: 731 602 077, Матеріальна допомога матерям з дітьми - контактна особа пані Йонашова, тел.: 739 685 114, електронна пошта: zdenka.jonasova@charitadk.cz, Житло та матеріальна допомога іншим - контактна особа пані Уверичова, тел.: 603 575 441, електронна пошта: ubytovaniukrajina@charitadk.cz, пункт видачі: Ербенова 2355, Курси чеської мови: М. Радецька, тел.: 773 201 590, набір особисто 4 квітня, 17:00–19:00, Ербенова 2355
 •  
Materiály týkající se vzdělávání ukrajinských dětí v ČR: www.edu.cz/ukrajina

Aktivity Ukrajinského komunitního centra v červnu 2023

Komunitní plánování logo

Pod Oblastní charitou Dvůr Králové funguje Ukrajinské komunitní centrum (Центр української спільноти), jehož hlavním posláním je udělat vše pro to, aby se lidé přicházející z Ukrajiny na Královédvorsko snadněji přizpůsobili novým životním podmínkám pobytu v České republice. Níže v článku přinášíme seznam aktivit, které centrum připravilo na červen 2023.

26.5.2023 12:23:54 | přečteno 28x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Legislativní změny podpory uprchlíků z Ukrajiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo, že od 1. července 2023 dojde na základě legislativních změn k úpravám podpory uprchlíků z Ukrajiny. Mění se humanitární dávka (HuD). Cílem je přibližovat podmínky podpory českým občanům a lépe cílit zejména na ty, kteří pomoc potřebují nejvíce. Proto se budou nově rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby a od tohoto rozlišení se bude odvíjet nárok na dávku a její výše. Informace ke změnám vč. způsobu identifikace zranitelných osob najdete zde

23.5.2023 14:27:19 | přečteno 51x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Prázdninové akce a školy v přírodě pro ukrajinské děti / Акціїї на канікулах + школи в природі для UA

pesizona zelena

Česká rada dětí a mládeže spouští v rámci projektu Darujeme kroužky dětem nový příspěvek pro ukrajinské rodiny Prázdninové akce + školy v přírodě pro UA (2022/2023). Příspěvek je zaměřen na podporu organizovaných prázdninových akcí a škol v přírodě. Výše příspěvku je 1.000 Kč a je z něj možné hradit účastnické poplatky na letní tábory, příměstské tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě a školní výlety. Jako poskytovatelé aktivit se mohou zapojit tradiční poskytovatelé volnočasových aktivit, anebo v případě škol v přírodě i mateřské, základní a střední školy. O příspěvek je možné žádat od 12. 4. do 15. 6. 2023. Celkem bude rozděleno 500 tis. Kč. Příspěvek mohou obdržet rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3–18 let, které pobývají v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“.

10.5.2023 11:22:30 | přečteno 77x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Od 1. dubna přechází koordinace Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod správu Ministerstva vnitra

Královéhradecký kraj logo

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní. KACPU Praha s ohledem na nedostatek kapacit asistenci se zajištěním ubytování neposkytuje. Jednotlivá KACPU budou fungovat vždy minimálně v pondělí, středu a pátek v úředních hodinách, které budou zveřejněny na internetových stránkách Informačního portálu pro cizince Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

20.3.2023 9:26:02 | přečteno 99x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Oznamovací povinnosti ke zdravotní pojišťovně / ОБОВ'ЯЗКИ ЩОДО СПОВІЩЕННЯ В МЕДИЧНУ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ

doktor zelena

Po prodloužení dočasné ochrany bude občanům Ukrajiny adekvátně prodlouženo také zdravotní pojištění. Musí ale zažádat u své zdravotní pojišťovny o vystavení nového „náhradního průkazu zdravotního pojištění“, s nímž se prokazují například při návštěvě lékaře (k 31. 3. 2023 končí platnost všech dočasně vystavených průkazů zdravotního pojištění). V případě občanů Ukrajiny registrovaných u VZP ČR lze žádost o vystavení nového průkazu podat jednoduše online na webu pomocukrajine.vzp.cz. Žádost je možné podat nejdříve po 5 pracovních dnech od prodloužení dočasné ochrany Ministerstvem vnitra ČR. Azylanti si budou moci takto prodloužený průkaz zdravotního pojištění stáhnout do telefonu nebo si jej vytisknout. Není tedy nutná osobní návštěva klientského pracoviště VZP.

Після продовження тимчасового захисту медичне страхування також буде належним чином поширене на громадян України. Однак вони повинні подати заяву в свою медичну страхову компанію для видачі нової «замінної картки медичного страхування», яку вони пред’являють, наприклад, під час відвідування лікаря (термін дії всіх тимчасово виданих карток медичного страхування закінчується 31 березня 2023 року). Детальніше в статті.

14.3.2023 10:18:22 | přečteno 64x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Prokazování příbuzenské vazby uprchlíků z Ukrajiny

Ministerstvo vnitra

V tomto článku najdete informační materiál Ministerstva vnitra ČR v ukrajinském jazyce, kde uprchlíci najdou informace jak potvrdit příbuzenský vztah s nezletilým pro účely zajištění dočasné ochrany.

У цій статті ви знайдете інформаційний матеріал Міністерства внутрішніх справ ЧР українською мовою, де біженці можуть знайти інформацію про те, як підтвердити родинні стосунки з неповнолітньою особою з метою отримання тимчасового захисту.

20.1.2023 10:24:08 | přečteno 38x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Aktuální informace z platformy Pomáhej Ukrajině

informace zelena

V tomto článku platforma Pomáhej Ukrajině informuje o novelizovaném zákoně Lex Ukrajina a také zde najdete aktuální informace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty a možnostech podpory a integrace uprchlíků z Ukrajiny.

5.1.2023 13:19:40 | přečteno 120x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Dvůr Králové nad Labem daruje ukrajinskému Buštynu 100 tisíc Kč na nákup dvou generátorů

informace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pokračuje v pomoci ukrajinskému partnerovi, kterým je od letošního roku Územní sdružení Buštyno na Zakarpatské Ukrajině. Zastupitelé města schválili na svém prosincovém zasedání finanční dar ve výši 100 tisíc Kč na nákup dvou generátorů. „Poskytnutí financí na nákup generátorů pro naše partnerské město, jehož obyvatelé kvůli válečnému konfliktu nemají elektrickou energii, by mělo být z naší strany samozřejmé, proto jsem rád, že tuto pomoc zastupitelstvo odsouhlasilo,“ uvedl starosta města Jan Jarolím.

13.12.2022 11:24:12 | přečteno 26x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Komunitní centrum pro Ukrajince nabízí poradenství, zázemí i psychologickou pomoc

Oblastni charita dvur kralove web

Ukrajinské komunitní centrum působí ve Dvoře Králové nad Labem už čtvrtý měsíc. Lidé sem zajdou pro radu ohledně ubytování, práce, kurzů češtiny nebo když potřebují doprovod na úřady. Mimoto funguje centrum jako důležité zázemí pro společná setkávání a sdílení. Pro humanitární pomoc sem zajde už jen málokdo, ale potřeba po psychoterapeutické podpoře a společném sdílení náročných situací a tíživých vzpomínek je stále veliká. Někdo dává přednost individuálnímu setkání s pracovníky centra, jinému pomáhá psychoterapeutická podpora v rámci skupiny.

3.11.2022 11:34:45 | přečteno 346x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Ukrajinská infolinka Ministerstva školství - Українська лінія довіри Міносвіти

kontakty2 zelena

Infolinka Ministerstva školství v ukrajinštině funguje od pondělí do pátku 8:00-16:00 hodin na tel.: +420 234 812 345

Інформаційна лінія МОН українською мовою працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 за телефоном: +420 234 812 345
27.9.2022 9:44:23 | přečteno 141x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 [...] 5 další >
Vytvořeno 3.3.2022 16:00:23 | přečteno 3122x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková