Konflikt na Ukrajině

Důležité kontakty / Важливі контакти:

Veřejná sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků přicházejících na území ORP Dvůr Králové nad Labem

Veřejná sbírka na podporu ukrajinských uprchlíků v ORP


Důležité kontakty město Dvůr Králové nad Labem:

Uprchlici informace DKnL
 • sociální pracovnice městského úřadu: Iva Jarolímková, tel.: 499 318 281, 734 763 090, e-mail: jarolimkova.iva@mudk.czBc. Marcela Šafaříková, tel.: 499 318 299, 731 630 416, e-mail: safarikova.marcela@mudk.cz 
 • Poradenství - v rámci sociálního poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace (poradenství v systému dávek, sociálních služeb a další pomoci podle aktuální potřeby)
 • Pomoc při zajištění nároků – předáním kontaktních údajů, zprostředkování kontaktu, doprovázení na místo jednání (úřady, sociální služby), pomoc s vyplněním žádostí o dávky / služby a další podle aktuální potřeby
 • Zprostředkování materiální pomoci – ošacení, potraviny
 • Zdravotní péče – pokud je vyřízena registrace v Integračním centru a je uděleno speciální vízum, je nutné navštívit zdravotní pojišťovnu, zde bude vydán průkaz pojištěnce a je možné se obrátit na kteréhokoliv praktického lékaře (v případě potřeby kontaktujte výše uvedené sociální pracovnice)
 • Informace o zdravotní péči v královédvorské nemocnici - tel.:+420 499 300 600 (Po-Pá 8:00-15:30), www.mndk.cz
 • Peněžité dávky – mimořádná okamžitá pomoc, vyřizuje úřad práce Dvůr Králové nad Labem, ul. 17. listopadu, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kontaktní tel.: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232 (budova je naproti supermarketu Kaufland, v blízkosti autobusového nádraží)
 • Zaměstnání - nutné povolení k zaměstnání, vyřizuje Úřad práce Trutnov. Povolení může být vydáno na 1 rok. Úřad práce Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov - kontaktní osoba Ing. Nováková, tel.: 950 168 425 (budova úřadu práce je naproti autobusovému nádraží, vedle supermarketu BILLA), evidence uchazečů o zaměstnání následně na Úřadu práce Dvůr Králové nad Labem, Úřad práce Dvůr Králové, ul. 17. listopadu, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kontaktní telefon: 950 168 210, 950 168 211 - 214
 • Školství  –  informace poskytne Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, tel. 499 318 216, 247
 • Oblastní charita Dvůr Králové n/L nabízí: Potravinová pomoc – kontaktní osoba pí Sefraniová, tel.: 731 602 077, Materiální pomoc pro matky s dětmi– kontaktní osoba pí Jónášová, tel.: 739 685 114, e-mail: zdenka.jonasova@charitadk.cz, Ubytování a materiální pomoc ostatním kontaktní osoba pí Uveričová, tel.: 603 575 441, e-mail: ubytovaniukrajina@charitadk.cz, výdejní místo: Erbenova 2355, Bezplatné kurzy češtiny: M. Radetska, tel.: 773 201 590 (zápis osobně 4. dubna 2022, 17:00–19:00, Erbenova 2355)

Важливі контакти Двур-Кралове-над-Лабем:

 • Основна інформація, контактні дані: Соціальний працівник міської  ради: Іва Яролімкова, тел.: 499 318 281, 734 763 090 , ел. пошта: jarolimkova.iva@mudk.cz, Бц.  Марцела Шафарікова, тел.: 499 318 299, 731 630 416,       ел. пошта: safarikova.marcela@mudk.cz
 • Консультування - в рамках соціального консультування надає клієнтам інформацію, необхідну для подолання несприятливої ​​життєвої ситуації (консультування в системі пільг, соціальних послуг та інших видів допомоги відповідно до поточних потреб).
 • Допомога в забезпеченні претензій - шляхом передачі контактних даних, організації контакту, супроводу їх до місця проведення (органи, соціальні служби), допомога в заповненні заявок на пільги/послуги та інше відповідно до поточних потреб 
 • Посередництво в матеріальній допомозі - одяг, їжа 
 • Охорона здоров'я - якщо реєстрація в Інтеграційному центрі завершена і їм надано спеціальну візу, необхідно відвідати медичну страхову компанію, де видадуть страхову картку та можна звернутися до будь-якого лікаря загальної практики (якщо необхідно, соціальний відділ допоможе).
 • Інформація про медичне обслуговування в Краловедворській лікарні -  тел.: +420 499 300 600 (Пн-Пт 8:00-15:30), www.mndk.cz
 • фінансова допомога – невідкладна  допомога, яку здійснює Бюро праці Двур-Кралове-над-Лабем, 17. листопаду, 544 01 Двур Кралове над Лабем, контактний телефон: 950 168 230, 950 168 231, 950 168 232 (будівля знаходиться навпроти супермаркету Кауфланд, біля автовокзалу) 
 • Працевлаштування – необхідний дозвіл на роботу, яким займається Бюро праці Трутнова. Дозвіл може бути виданий на 1 рік, Бюро праці Трутнова, Горська 5, 541 01 Трутнов - контактна особа In.  Новакова, тел.: 950 168 425 (будівля бюро зайнятості знаходиться навпроти автовокзалу, поруч із супермаркетом Білла), записи шукачів роботи згодом у Бюро праці Двур Кралове над Лабем, 17. listopadu, 544 01 Двур Кралове над Лабем - контактний телефон: 950 168 210, 950 168 211 – 214 
 • Освіта - муніципальна влада Двůr Králové nad Labem, пл. Т. Г. Масарика 38, тел.: 499 318 216, 247 
 • Регіональна благодійність організація Двур Кралове над Лабем допомагає забезпечити: Продовольча допомога - контактна особа пані Сефраньова, тел.: 731 602 077, Матеріальна допомога матерям з дітьми - контактна особа пані Йонашова, тел.: 739 685 114, електронна пошта: zdenka.jonasova@charitadk.cz, Житло та матеріальна допомога іншим - контактна особа пані Уверичова, тел.: 603 575 441, електронна пошта: ubytovaniukrajina@charitadk.cz, пункт видачі: Ербенова 2355, Курси чеської мови: М. Радецька, тел.: 773 201 590, набір особисто 4 квітня, 17:00–19:00, Ербенова 2355
 •  
Materiály týkající se vzdělávání ukrajinských dětí v ČR: www.edu.cz/ukrajina

Ukrajinská infolinka Ministerstva školství - Українська лінія довіри Міносвіти

kontakty2 zelena

Infolinka Ministerstva školství v ukrajinštině funguje od pondělí do pátku 8:00-16:00 hodin na tel.: +420 234 812 345

Інформаційна лінія МОН українською мовою працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 за телефоном: +420 234 812 345
27.9.2022 9:44:23 | přečteno 65x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině se stěhuje / Обласний центр допомоги Україні переїжджає

Královéhradecký kraj logo

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) v pondělí 8. srpna 2022 ukončí provoz na stávající adrese Na Okrouhlíku 1371 v Hradci Králové. Agendynutné pro udělení dočasné ochrany budou přesunuty na Ulrichovo náměstí č.p. 810/4, kde sídlí krajské ředitelství Policie ČR a také Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Své stanoviště zde bude mít také integrační centrum. V provozu budou jednotlivá pracoviště znovu od středy 10. srpna 2022.

Регіональний центр допомоги Україні (KACPU) припинить роботу за поточною адресою Na Okrouhlíku 1371 у Градець Кралове у понеділок, 8 серпня 2022 року. Порядок денний, необхідний для надання тимчасового захисту, буде перенесено на Ulrichovo náměstí no. 810/4, де знаходиться регіональне управління поліції Чеської Республіки, а також Департамент притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Тут також розміститься інтеграційний центр. Індивідуальні робочі місця знову запрацюють із середи, 10 серпня 2022 року.

29.7.2022 15:17:06 | přečteno 138x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Informace o zdravotním pojištění / Інформація про медичне страхування

doktor zelena

V tomto článku najdete důležité informace o zdravotním pojištění pro uprchlíky z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou (vízem za účelem strpení).

У цій статті ви знайдете важливу інформацію про медичне страхування для біженців з України з тимчасовим захистом (толерантна віза).

19.7.2022 9:36:21 | přečteno 101x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Sociálně-právní ochrana dětí / Соціально-правовий захист дітей

clovek radnice zelena

V tomto článku najdete informace o sociálně-právní ochraně dětí v České republice a další informace včetně kontaktů pro uprchlíky z Ukrajiny.

У цій статті ви знайдете інформацію про соціальний та правовий захист дітей в Чехії та іншу інформацію, зокрема контакти для біженців з України.

27.6.2022 15:41:42 | přečteno 100x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Osvobození od správních poplatků u svatebních obřadů pro uprchlíky před konfliktem na Ukrajině

razitko zelena

Na základě zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny (dále „Lex Ukrajina II“) zmocňuje všechny orgány veřejné moci, které vyměřují nebo vybírají správní poplatky podle zákona o správních poplatcích k upuštění od vybírání správního poplatku od fyzických osob, které vstupují nebo pobývají na území České republiky v návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Matriční úřady upouštějí od vybírání správních poplatků dle zákona Lex Ukrajina II, které se vybírají v souvislosti s uzavřením manželství dle sazebníku správních poplatků zákona o správních poplatcích. Toto zmocnění se vztahuje na správní poplatky, u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost, a to v období od 24.02.2022 do 31.03.2023.

14.6.2022 10:40:52 | přečteno 185x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Pokyny pro poskytovatele ubytování pro uprchlíky

Královéhradecký kraj logo

V současné době většině ubytovatelů evidovaných v HUMPO kraj zaslal návrh smlouvy. Návrh smlouvy včetně tabulek pro fakturaci (vyúčtování) je níže v příloze článku, a to pro subjekty, které dosud v systému HUMPO nejsou zaevidovány, avšak splňují podmínky pro zařazení do systému HUMPO a pro vyplácení příslušného příspěvku. Je nezbytné, aby takovýto ubytovatel provedl zároveň zaevidování do systému HUMPO podle následujících pokynů.

30.5.2022 14:40:36 | přečteno 239x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Materiální sbírka na pomoc Ukrajině skončí 6. května, občané mohou využít sbírky Oblastní charity

informace zelena

Materiální sbírka na pomoc obyvatelům válkou zasažené Ukrajiny, kterou město Dvůr Králové nad Labem organizuje v prostorách městského úřadu od konce února, skončí v pátek 6. května 2022. V případě, že by chtěli občané i nadále pomáhat, mohou k tomu využít humanitární sbírku, kterou pořádá Oblastní charita Dvůr Králové v prostorách kostela Husova sboru v Legionářské ulici. Právě s pracovníky Oblastní charity město Dvůr Králové nad Labem spolupracuje a koordinuje pomoc ukrajinským uprchlíkům ve městě. 

4.5.2022 12:29:25 | přečteno 30x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Na koncert pro ukrajinské uprchlíky jeli také ze Dvora Králové nad Labem

palec nahoru zelena

Divadlo Broadway uspořádalo v neděli koncert „Vzkříšení“, kterým chtělo přinést naději a pozitivní umělecký zážitek z ukrajinské kultury pro děti a ženy uprchlé před válkou. Na akci vyrazily také ukrajinské ženy, jež se před válkou uchýlily do Dvora Králové nad Labem. Vstupenky jim zakoupila společnost JUTA, a. s., které tímto děkujeme, město Dvůr Králové nad Labem zajistilo jejich dopravu do Prahy a zpět. Na koncertě vystoupili umělci z řad uprchlíků – mladí studenti uměleckých škol, talentované děti i renomovaní umělci – a podle ohlasů si akci všichni užili.

25.4.2022 10:21:01 | přečteno 33x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Pokyny pro poskytovatele ubytování pro uprchlíky

Královéhradecký kraj logo

V současné době většině ubytovatelů evidovaných v HUMPO kraj zaslal návrh smlouvy. Návrh smlouvy včetně tabulek pro fakturaci (vyúčtování) je níže v příloze článku, a to pro subjekty, které dosud v systému HUMPO nejsou zaevidovány, avšak splňují podmínky pro zařazení do systému HUMPO a pro vyplácení příslušného příspěvku. Je nezbytné, aby takovýto ubytovatel provedl zároveň zaevidování do systému HUMPO podle následujících pokynů.

20.4.2022 10:08:45 | přečteno 180x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Návštěva z partnerské ukrajinské Buštynské hromady

informace zelena

Do Dvora Králové nad Labem zavítala v první polovině dubna návštěva ze Zakarpatské Ukrajiny, konkrétně z partnerské Buštynské hromady. Během setkání se starostou Janem Jarolímem se hovořilo především o situaci na Ukrajině, probíhající humanitární pomoci a o pomoci uprchlíkům. Paní Inna Nosa, jež zastupuje i  Asociaci pro evropský rozvoj Karpatského regionu, spolu s Larysou Prodanets a Vasilem Prodanets předala pozdravy od  zástupců Buštynské hromady a poděkování za pomoc a podporu, kterou se město Dvůr Králové nad Labem snaží od začátku válečného konfliktu občanům Ukrajiny poskytnout. 

15.4.2022 10:19:15 | přečteno 22x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
1 [...] 4 další >
Vytvořeno 3.3.2022 16:00:23 | přečteno 1596x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková