Povodňová komise města

předseda: Ing. Jan Jarolím, starosta města, +420 499 318 217, jarolim.jan@mudk.cz

OsobaFunkceTelefonE-mail
Alexandra Jiřičková místopředsedkyně, místostarostka města +420 499 318 230 jirickova.alexandra@mudk.cz
Pavel Levtajemník PK, krizový manažer města+420 499 318 228lev.pavel@mudk.cz
Zdeněk Horákzástupce tajemníka PK, odbor ODP+420 499 318 167
horak.zdenek@mudk.cz
Jitka Ottováodbor OŽP, vodní hospodářství+420 499 318 160ottova.jitka@mudk.cz
Jan Štípek ředitel městské policie+420 499 318 145
stipek.jan@mudk.cz
Miroslava Kameníková
oddělení VKV, tisková mluvčí +420 499 318 284 kamenikova.miroslava@mudk.cz
Tomáš Machek
odbor RISM, nebytové prostory +420 499 318 278
machek.tomas@mudk.cz
Ondřej Samek vedoucí odboru OI +420 499 318 181
samek.ondrej@mudk.cz
Jan Sedláček
tajemník MěÚ+420 499 318 251  sedlacek.jan@mudk.cz
Kateřina Pištorová
vedoucí odboru ŠKS
+420 499 318 293 pistorova.katerina@mudk.cz
Zdeněk Šedivka
velitel stanice HZS Dvůr Králové nad Labem
+420 950 525 486zdenek.sedivka@hkk.izscr.cz
Jan Pohlvelitel jednotky SDH Žireč jacklack@seznam.cz
Vítězslav Šturmaředitel technických služeb města reditel@tsdvur.cz
Ivo AntonovMěVaK DKnL+420 499 628 661 ivo.antonov@mevakdknl.cz
Stanislava Stolínováodbor KTÚ - zapisovatelka+420 499 318 235 stolinova.stanislava@mudk.cz
Jana Nováková
odbor KTÚ - zapisovatelka
+420 499 318 105 novakova.jana@mudk.cz
Vytvořeno 20.9.2019 8:53:15 | přečteno 4596x | Bc. Jan Skalický, MSc.