Pracoviště krizového řízení

Pracoviště krizového řízení je zřízeno v souladu se zákonem 240/2000 Sb. § 19 odst. 2.

Plní tyto hlavní úkoly

 • zajišťuje připravenost správního obvodu ORP na řešení krizových situací
 • zabezpečuje plnění úkolů na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • podílí se na koordinaci řešení mimořádných a krizových situací ve správním obvodu ORP
 • podílí se na příprave a provedení varování a vyrozumění osob, přípravě a provedení evakuace a ukrytí osob včetně nouzového přežití
 • zajištuje plnění úkolů obranného plánování a udržuje součinnost s Armády ČR
 • upřesňuje povodňový plán města a podílí se na přípravě a realizaci povodňové ochrany
 • zabezečuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu města
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností
 • zabezpečuje evidenci, skladování a ošetřování materiálu civilní ochrany, příadně jiných využitelných prostředků pro řešení mimořádných a krizových situací
 • spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Královehradeckého kraje
 • podílí se na plnění úkolů požární ochrany.

Základní pojmy

7.6.2010 - aktualizováno 31.1.2012 15:24:03 | přečteno 686x | Karel Bříza | Celý článek
 

Kontakty

7.6.2010 - aktualizováno 31.1.2012 15:25:06 | přečteno 1279x | Karel Bříza | Celý článek
 

Legislativa

7.6.2010 - aktualizováno 18.7.2014 8:44:36 | přečteno 736x | Ing. Miroslav Pejšek | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 3568x | Jiří Třísko