Městská policie

SídloMěstská policie
Rooseveltova 749
544 01 Dvůr Králové nad Labem
PoštaMěstská policie
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 Dvůr Králové nad Labem
Příjem oznámení
24 hodin
mobil: +420 603 237 858
pevná: +420 499 320 520

V případě nepřítomnosti bude hovor vedený na pevnou telefonní linku přesměrován do mobilního telefonu hlídky (poplatek hradí MPDK).
Určený strážníkJan Štípek, určený strážník - ředitel městské policie
+420 499 318 145
stipek.jan@mudk.cz
Prevence kriminality+420 499 318 145
MKDS
Městský kamerový
dohlížecí systém
+420 499 318 145
+420 603 237 858
Fotoblogmpdk.blogspot.com
Skypempdknl (zkušební provoz)

mpdk logoV souladu se zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, a zákonem České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích, usneslo se Zastupitelstvo města Dvora Králové nad Labem dne 22. ledna 1992 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku… Toto jsou slova prvního odstavce OZV o městské policii ve Dvoře Králové nad Labem (OZV č. 1/1992 Městská policie), vyhláška vešla v platnost dne 1. března 1992. Od tohoto data začíná historie městské policie ve Dvoře Králové nad Labem.

mpdk logoMěstská policie Dvůr Králové nad Labem (dále jen MPDK) je orgán obce, který zřizuje a ruší zastupitelstvo města obecně závaznou vyhláškou (ikona souboruOZV č. 2/2007 Městská policie). Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do MPDK (dále jen "strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Při plnění svých úkolů spolupracuje MPDK s Policií České republiky. Obecní policii řídí starosta, pokud zastupitelstvo města nepověří řízením MPDK jiného člena obecního zastupitelstva.

NEPŘETRŽITÝ 24 HODINOVÝ PROVOZ
Denní služba MPDK
Pondělí–neděleod 07:00 hodin do 19:00 hodin
Noční služba MPDK
Pondělí–neděleod 19:00 hodin do 07:00 hodin
Úřední hodiny MPDK
Pondělí–pátek
Sobota–neděle

od 08:00 hodin do 17:00 hodin
od 08:00 hodin do 11:30 hodin
(po telefonické domluvě)

Služební odznak strážníkaNová rukávová nášivka strážníka MPDK
mpdk logompdk logo
Odznak je v dolní části doplněn služebním číslem.Nosí se na levém záloktí stejnokroje.
První rukávová nášivka strážníka MPDK
mpdk logo