Forenzní značení

Značení kol logo

Forenzní identifikační značení je speciální ochrana předmětů. Cílem je v rámci prevence kriminality snížit majetkovou trestnou činnost, ochránit majetek občanů města novým prvkem a zároveň odradit potencionální pachatele krádeží jízdních kol nebo kompenzačních pomůcek.

Jak je forenzní značení realizováno?

Je realizováno prostřednictvím speciálních mikroteček s jedinečnou syntetickou DNA, která je po zaschnutí pouhým okem neviditelná a bez viditelného poškození neodstranitelná. Takto označená předměty budou mít na sobě navíc samolepku s nápisem. Předností této metody je jednoduchá aplikace, velká odolnost vůči vnějším vlivům a dlouhá životnost. Forenzně označená jízdní kola budou zaregistrována v databázi MPDK, v mezinárodním registru REFIZ a informace o nich budou moci využívat strážníci i policisté.

Za realizaci projektu MPDK zaplatí přes 44 tisíc Kč, podstatnou část nákladů pokryje dotace od Ministerstva vnitra ve výši 34 tisíc Kč. Žádost zpracovali ve spolupráci s MPDK pracovníci odboru rozvoje, investic a správy majetku na královédvorském městském úřadě.

Pro koho je určeno?

Pro majitele jízdních kol a kompenzačních pomůcek ze Dvora Králové nad Labem. 

V první vlně si budou moci nechat jízdní kola zdarma označit občané Dvora Králové nad Labem. Pokud bude mít MPDK unikátní mikrotečky k dispozici i poté, možnost budou mít také obyvatelé správního obvodu. 

Jak postupovat pro forenzní označení jízdních kol

  1. Rezervovat si termín prostřednictvím rezervačního systému.
  2. Dostavit se ve zvoleném termínu na služebnu MPDK s řádně očištěným jízdním kolem.
  3. Mít s sebou potřebné doklady: občanský průkaz a doklad o nabytí kola (doklad o koupi lze nahradit čestným prohlášením). 
Dále je třeba vyplnit následující formuláře
V případě, že tyto formuláře nebudete mít s sebou, je možné je vyplnit přímo na služebně MPDK.

Rezervace termínu forenzního značení kol

Volný termín pro forenzní označení vašich kol či kompenzačních pomůcek si můžete zarezervovat pomocí odkazu do on-line rezervačního systému níže. Značení budou strážníci městské policie provádět každou středu, k dispozici jsou termíny od 8:00 do 17:00 hod.

REZERVACE TERMÍNU - FORENZNÍ ZNAČENÍ KOL

Potřebné formuláře


Vytvořeno 2.9.2019 10:03:42 | přečteno 3322x | Bc. Jan Skalický, MSc.