Cena města

Jak navrhnout osobnost na Cenu města Dvůr Králové nad Labem

  • Cena může být udělena za mimořádné aktivity nebo mimořádné akce v přechozím kalendářním roce (nominovat lze fyzické nebo právnické osoby), za celoživotní dílo, např. u příležitosti životního jubilea (nominovat lze fyzické osoby). Může být udělena rovněž In memoriam.
  • Návrh na udělení ceny může podat každý občan, který dosáhl 18 let a má trvalé bydliště ve Dvoře Králové nad Labem, nebo právnická osoba se sídlem ve Dvoře Králové nad Labem.
  • Návrh na udělení ceny je nutné doručit na Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem – odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS), a to do 30. dubna daného roku.
  • Všechny návrhy došlé ve stanoveném termínu připraví odbor ŠKS k posouzení příslušným komisím rady města a následně je předloží Radě města Dvůr Králové nad Labem.
  • O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na základě doporučení rady města nejpozději do 30. června daného roku.
  • Ceny při slavnostním ceremoniálu předá starosta města (případně místostarosta města) v témže kalendářním roce, kdy zastupitelstvo o laureátech ceny rozhodlo. Laureát obdrží pamětní list a věcnou cenu.
  • Cena města nemusí být udělena každoročně. Na cenu není právní nárok.

Formulář pro zaslání návrhu - ikona souboruve formátu pdf, ikona souboruve formátu doc
ikona souboruPravidla pro udělování Ceny města Dvůr Králové nad Labem

Případně je možné si formulář o vyzvednut v městském informačním centru, náměstí T. G. Masaryka čp. 2 nebo na městském úřadu, odbor školství, kultury a sociálních věcí, 2. patro, kancelář č. 303.

Za rok 2021

Gotický znak města

Zastupitelé města na červnovém zasedání rozhodli o tom, kdo získá Cenu města Dvůr Králové nad Labem, a to buď která byla udělena buď za mimořádnou aktivitu v předcházejícím kalendářním roce nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti. Laureáti ceny města: Stanislav Čtvrtečka za celoživotní dílo v oblasti hudby; Dominik Mervart za mimořádnou aktivitu v oblasti podnikání v roce 2021; npor. Mgr. Jiří Popov za dlouholetý přínos v oblasti bezpečnosti; Luboš Blaha za otevření Galerie minerálů; Anežka Holanová za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2021; hokejový oddíl HC RODOS za mimořádný sportovní úspěch v sezoně 2021/2022; Jiří Schreiber in memoriam za celoživotní přínos v oblasti sportu.


30.6.2022 12:30:05 | přečteno 691x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2020

Gotický znak města

Zastupitelé města schválili na zastupitelstvu v červnu 2021 nové držitele Ceny města Dvůr Králové nad Labem, která byla udělena buď za mimořádnou aktivitu v roce 2020, nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti. Laureáty se stali: Ladislav Válek za realizaci 3D animace s názvem 17 století města Dvora Králové nad Labem; společnost INOTEX, spol. s r. o., za dodávku speciálně upravené textilie v první vlně pandemie;  Ing. Karel Raich za vydání knihy Lyžování: zvláště pak na Královédvorsku; prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., in memoriam za vydání knihy Zvičina: Historie památného vrchu Podkrkonoší; Hana Medikusová za celoživotní dílo v oblasti loutkoherectví; Libuše Vonková za mimořádnou aktivitu při šití roušek během pandemie bez nároku na jakoukoliv odměnu. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 26. října v Hankově domě. 

18.6.2021 15:09:45 | přečteno 661x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2019

Gotický znak města

Zastupitelé města schválili na zastupitelstvu v červnu 2020 nové držitele Ceny města Dvůr Králové nad Labem, která byla udělena buď za mimořádnou aktivitu v roce 2019, nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti. Laureáty se stali: za celoživotní dílo Marta Čermáková, známá také jako sestra Marta; za celoživotní dílo Mgr. Vasil Biben a Zuzana ČermákováIng. Josef Jiránek, Ex. MBA, za aktivní spolupráci na realizaci vzniku Expozice textilního tisku; umělecký kovář Pavel Vágner a kamenosochař Jan Brož za realizaci sochy Sudána; za celoživotní přínos v oblasti sportu Milena Skácelíková; za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2019 Dominika Jansová.

27.11.2020 8:03:58 | přečteno 1225x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2018

Znak města

Zastupitelé města schválili držitele Ceny města Dvůr Králové nad Labem, která byla udělena buď za mimořádnou aktivitu v roce 2018, nebo za celoživotní dílo v konkrétní oblasti. Laureáty se stali: Mgr. Pavlína Špatenková a Helena Rezková za autorství knihy Nebylo jim souzeno žít, npor. Bc. Zdeněk Šedivka za celoživotní činnost v hasičském záchranném sboru, Charilaos Karadzos in memoriam za celoživotní přínos v oblasti kultury, Josef Kočnar in memoriam za celoživotní dílo v hudební oblasti, hudební skupina Wostruha za celoživotní přínos v oblasti hudby, Mgr. Antonín Valášek za celoživotní přínos v oblasti sportu, Josef Pospíšil za celoživotní přínos v oblasti sportu, Mgr. Karolína Grohová za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018, Jakub Grus za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018, Dominika Jansová za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018. Ceny byly předání na slavnostním ceremoniálu v úterý 22. října v Hankově domě.

25.6.2019 12:59:40 | přečteno 1592x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2017

Znak města

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili držitele Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Slavnostní ceremoniál se konal v úterý 23. října v sále Hankova domu. Cenu převzali: Jaromír Bek za trenérskou činnost; Helena Seitlová za trenérskou činnost; Josef Němec in memoriam za celoživotní přínos v oblasti sportu; Josef Tomáš za sportovní úspěchy; Jan Dušek za absolvování Svatojakubské cesty (600 km) v roce 2017 na invalidním vozíku; Jaroslav Kratěna za celoživotní přínos v literární oblasti; Martin Laul v hudební oblasti; Marcela Hauke za autorství knihy Když do života vstoupí demence: aneb Praktický  průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí; Filip Pýcha za převyprávění a nakreslení Rukopisu královédvorského v komiksu.

12.9.2018 10:14:59 | přečteno 1394x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2016

Znak města

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili držitele Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v úterý 24. října v sále Hankova domu. Cenu obdrželi: Stanislav Meduna za celoživotní dílo v oblasti turistiky; Václav Hynek za celoživotní dílo v oblasti sportu; JUDr. Jiří Heger za celoživotní dílo v oblasti tvorby uměleckých fotografií a propagace české kultury v zahraničí; Oldřich Prokop za dvacetiletou organizaci Královédvorského okruhu o Cenu Františka Šťastného; Stavební společnost Žižka, spol. s r. o., za realizaci multifunkčního domu s pasáží a propojení náměstí s Valovou uličkou; Mgr. Pavlína Špatenková za trenérskou činnost a Vasilis Teodoridis za významné přispění k povznesení úrovně výkonnostního hokeje ve městě.

25.10.2017 12:23:05 | přečteno 1699x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2015

Znak města

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili laureáty Ceny města Dvůr Králové nad Labem. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v úterý 25. října v sále Hankova domu. Cenu obdrželi: za celoživotní dílo v oblasti hudby Tomáš Mervart, Milan Iglo a Jan Neruda in memoriam; za celoživotní dílo – udržování a rozvoj tradičního lidového řemesla vzorkorytectví Milan Bartoš; za celoživotní dílo – rozvoj včelařství na Královédvorsku Josef Holub; za celoživotní dílo v oblasti výtvarného umění Lubomír Dvořák (Zvičina); za reprezentaci města Dvůr Králové nad Labem v oblasti školství a vzdělávání Jan Flídr; za celoživotní dílo – trenérskou činnost manželé Alan a Veronika Výborní, Petr Karban, Tomáš Lagutin; za celoživotní dílo v oblasti sportu Jiří Krys in memoriam; za úspěšnou reprezentaci v roce 2015 družstvo Team Gym TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem (Jana Holubcová, Kateřina Holubcová, Sára Erbenová, Tereza Hulíková, Nela Drápalíková, Monika Fišerová, Eva Špatenková, Jana Špatenková a Sára Sicilská); za podporu rozvoje sportu Georgios Karadzos.

26.10.2016 9:59:29 | přečteno 1753x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2014

Znak města

Zastupitelé na svém červnovém zasedání rozhodli o laureátech ocenění Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 2014. Cenu v sále ZUŠ R. A. Dvorského v úterý 27. října převzali: Dan Šípek (oblast organizace kulturního podniku), Ing. Jiří Hlavatý (přínos pro ekonomický rozvoj města a regionu), v oblasti sportovní výkon Apolena Výborná a Nikola Zdráhalová (mládež do 18 let), Jaromír Malý (dospělí), Ing. Zdeněk Havel (trenér, cvičitel). Cenu města za veřejně prospěšné činnosti Vlastimil Wágner, za celoživotní práci v oblasti hudby MVDr. Petr Růžička, za celoživotní činnost v Hasičském záchranném sboru Bc. Jaromír Brdička a za dlouhodobou sportovní reprezentaci města Jaroslav Tomanec a Josef Wolf.

2.11.2015 13:02:05 | přečteno 1927x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Za rok 2013

Znak města

Cenu Osobnost města Dvůr Králové nad Labem za rok 2013 udělilo zastupitelstvo těmto občanům: Apoleně Výborné, Marii Hetflejšové, Jarmile Schrabalové, Ing. Drahomíru Dvorskému, CSc., a Ing. Vladimíru Lagutinovi.

30.6.2014 - aktualizováno 30.6.2014 7:54:35 | přečteno 906x | Bc. Petra Zivrová | Celý článek
 

Za rok 2012

Znak města

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém březnovém zasedání udělilo cenu osobnost města za rok 2012 panu Oldřichu Voňkovi, v kategorii trenér za dlouholetou aktivní činnost, Ondřeji Hajnyšovi, za sportovní výkon v kategorii jednotlivci – mládež do 18 let, Janu Friedovi, za sportovní výkon v kategorii jednotlivci – dospělí. Za celoživotní práci v oblasti sportu na Královédvorsku byla udělena cena města panu Miloši Jonovi in memoriam.Ceny byly předány 10. dubna 2013.

22.1.2013 - aktualizováno 23.5.2013 14:34:01 | přečteno 1160x | Bc. Petra Zivrová | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 8693x | Jiří Třísko