Čestní občané města

Gotický znak města

Čestné občanství města Dvůr Králové nad Labem bylo podle pramenů dosud uděleno 16 občanům. Jedná se o osobnosti z politické, kulturní, sportovní i společenské oblasti: prof. JUDr. PhDr. Edvard Beneš, Ilja Ivanovič Jastrebov, Hana Benešová, Msgr. ThDr. Jan Šrámek, Zdeněk Fierlinger, PhDr. Hubert Ripka, Jan Zdeněk Bartoš, prof. Dr. Karel Štrégl, CSc., Václav Netík, Jaromír Střihavka, Eduard Zbroj, arch. Karel Jarolímek, Rudolf Antonín Dvorský, Ing. Josef Vágner, CSc., Jaroslav Bilina a Jan Václav Bergl.

Čestné občanství bylo dne 12. června 1947 uděleno také Klementu Gottwaldovi (československý prezident v letech 1948–1953). O okolnostech můžete číst v ikona souboruZápise o řádné /5./ schůzi pléna Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem, konané dne 12. června 1947 (Zdroj: archiv Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem). 
Návrh na zrušení tohoto čestného občanství přednesl královédvorský starosta Ing. Milan Moravec na zasedání zastupitelstva 15. prosince 1993. Jako důvod uvedl odpovědnost Klementa Gottwalda za zločiny páchané s jeho vědomím v době, kdy zastával nejvyšší státní funkce. K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky a návrh byl jednomyslně devatenácti hlasy schválen.

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

(v závorce je vždy uvedeno datum schválení čestného občanství)


prof. JUDr. PhDr. Edvard Beneš

Český politik a státník, druhý prezident Československa (ve funkci v letech 1935–1938 a 1945–1948). Poprvé se čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem stal Edvard Beneš 6. března 1935, když mu čestné občanství udělilo obecní zastupitelstvo. Na mimořádné schůzi obecního zastupitelstva, která se konala 20. prosince 1939, bylo na základě nařízení v dopisu říšského protektora toto čestné občanství zrušeno. Znovu se Edvard Beneš stal čestným občanem města 7. září 1945, když druhá plenární schůze místního národního výboru zrušila usnesení z roku 1939.

30.1.2018 14:41:14 | přečteno 489x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Ilja Ivanovič Jastrebov

Generálmajor Rudé armády, velitel 72. divize, která 10. května 1945 při osvobození Československa během druhé světové války projížděla a procházela Dvorem Králové nad Labem. Čestné občanství města bylo Iljovi Ivanoviči Jastrebovovi jednomyslně uděleno na schůzi rady místního národního výboru (MNV) dne 18. června 1945. Diplom čestného občanství vypracoval profesor Mervart. Na druhé plenární schůzi dne 7. září 1945 bylo usnesení o jmenování dodatečně schváleno.

30.1.2018 14:41:19 | přečteno 1321x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Hana Benešová

Manželka prezidenta Edvarda Beneše. Návrh na jmenování paní Hany Benešové čestnou občankou města byl přednesen na 4. schůzi pléna Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem dne 3. dubna 1947 a byl jednomyslně přijat. 

30.1.2018 14:41:26 | přečteno 1316x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Msgr. ThDr. Jan Šrámek

Předseda exilové vlády Československa v Londýně v letech 19401945. Návrh na jmenování Msgr. ThDr. Jana Šrámka čestným občanem města byl přednesen na 5. schůzi pléna Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. června 1947 a byl jednomyslně schválen. 

30.1.2018 14:41:33 | přečteno 1350x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Zdeněk Fierlinger

Čtrnáctý předseda vlády Československa, ve funkci byl od 5. dubna 1945 do 2. července 1946. Návrh na jmenování Zdeňka Fierlingera čestným občanem města byl přednesen na 5. schůzi pléna Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. června 1947 a byl jednomyslně schválen.

30.1.2018 14:41:39 | přečteno 1484x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

PhDr. Hubert Ripka

Český politik, poválečný poslanec a ministr v exilové vládě v Londýně, také ministr zahraničního obchodu (1945–1948), novinář a historik. Návrh na jmenování PhDr. Huberta Ripky čestným občanem města byl přednesen na 5. schůzi pléna Místního národního výboru ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. června 1947 a byl jednomyslně schválen.

30.1.2018 14:41:44 | přečteno 1608x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Jan Zdeněk Bartoš

Český hudební skladatel. Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem se Jan Zdeněk Bartoš stal na návrh školské a kulturní komise Městského národního výboru u příležitosti svých šedesátých narozenin. Čestné občanství mu rada Městského národního výboru udělila na schůzi 5. června 1968 a diplom mu byl odevzdán na slavnostním koncertě v Hankově domě 13. června 1968.

30.1.2018 14:41:54 | přečteno 1937x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

prof. Dr. Karel Štrégl, CSc.

Příslušník 311. bombardovací perutě Britského královského letectva za druhé světové války, létal ve Velké Británii. Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem se Karel Štrégl stal na návrh městské rady a uděleno mu bylo na zasedání městského zastupitelstva 27. června 1996. Čestné občanství převzal Karel Štrégl 11. září 1996 v Hankově domě z rukou starosty města Milana Moravce.

30.1.2018 14:42:01 | přečteno 1570x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Václav Netík

Příslušník 311. bombardovací perutě Britského královského letectva za druhé světové války, létal ve Velké Británii. Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem in memoriam se Václav Netík stal na návrh městské rady a uděleno mu bylo na zasedání městského zastupitelstva 27. června 1996. Doklad o čestném občanství převzal člen rodiny pan Josef Janíček dne 11. září 1996 v Hankově domě z rukou starosty města Milana Moravce.

30.1.2018 14:42:08 | přečteno 1243x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Jaromír Střihavka

Příslušník 310. stíhací perutě Britského královského letectva za druhé světové války, létal ve Velké Británii. Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem in memoriam se Jaromír Střihavka stal na návrh městské rady a uděleno mu bylo na zasedání městského zastupitelstva 27. června 1996. Doklad o čestném občanství převzala členka rodiny paní Eliška Bláhová dne 11. září 1996 v Hankově domě z rukou starosty města Milana Moravce.

30.1.2018 14:42:13 | přečteno 1733x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
Vytvořeno 30.1.2018 14:41:07 | přečteno 3739x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková