prof. Dr. Karel Štrégl, CSc.

Příslušník 311. bombardovací perutě Britského královského letectva za druhé světové války, létal ve Velké Británii. Čestným občanem města Dvůr Králové nad Labem se Karel Štrégl stal na návrh městské rady a uděleno mu bylo na zasedání městského zastupitelstva 27. června 1996. Čestné občanství převzal Karel Štrégl 11. září 1996 v Hankově domě z rukou starosty města Milana Moravce.

Karel ŠtréglKarel Štrégl se narodil 8. července 1920 ve Dvoře Králové nad Labem, zemřel v Praze 18. května 2001.

Studoval gymnázium, začínal jako plachtař v Masarykově letecké lize. Účastnil se bojů u Tobruku, kde byl vážně raněn. Později působil jako příslušník 311. bombardovací perutě Britského královského letectva za druhé světové války, specialista na palubní radary. Po válce se stal docentem na Vysoké škole ekonomické. Po sovětské invazi v roce 1968 opustil republiku, krátce působil jako vědecký pracovník ve Švýcarsku,  a pak vyučoval na univerzitách v USA. Jeho oborem byla historie a filozofie vědy a techniky.

Vyznamenán Řádem Bílého lva, dvěma Československými válečnými kříži, dvěma medailemi Za chrabrost, medailí Za zásluhy I. stupně, medailí se štítky SV – Střední východ a VB  Velká Británie a dalšími anglickými vyznamenáními. V roce 1999 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva v záloze. Do roku 1998 žil v USA v Kalifornii, poté se vrátil do Prahy, kde 18. května 2001 zemřel.

Dne 27. června 1996 na svém zasedání zastupitelé Dvora Králové nad Labem jednomyslně schválili, aby bylo čestné občanství města uděleno Karlu Štréglovi a čestné občanství in memoriam dalším příslušníkům československých perutí v Anglii Václavu Netíkovi, Jaromíru Střihavkovi a Eduardu Zbrojovi (více v ikona souboruNovinách královédvorské radnice č. 6/1996, str. 1–2). 

Slavnostní předání čestných občanství se uskutečnilo ve velkém sále Hankova domu 11. září 1996. Z rukou starosty Milana Moravce je převzali Karel Štrégl, který přicestoval z Kalifornie, a také členové rodin letců oceněných in memoriam – Jaromíra Střihavky (převzala paní Eliška Bláhová) a Václava Netíka (převzal pan Josef Janíček). Čestné občanství in memoriam bylo uděleno ještě letci Eduardu Zbrojovi. Zároveň byl oceněn další příslušník 311. bombardovací perutě Britského královského letectva, Karel Hančil z Třebihoště, který přijel s manželkou do Dvora Králové nad Labem z Francie, aby z rukou starosty Třebihoště Miloslava Zemka převzal čestné občanství rodné obce. 

Karel Štrégl navíc převzal z rukou předsedy Jiřího Filipa a vedoucího letového provozu Jiřího Tomíčka čestné členství v Aeroklubu Dvůr Králové nad Labem.

Během slavnostního ceremoniálu vystoupili žáci a učitelé ZUŠ R. A. Dvorského a přítomní zhlédli projekci unikátních filmových záběrů z bojů o Velkou Británii a z bojové činnosti 311. československé bombardovací perutě. V těchto snímcích se podařilo najít lipnického rodáka Jaromíra Střihavku. Také se uskutečnila v salonku Hankova domu výstava dokumentů ze života příslušníků Britského královského letectva (více si přečtete v ikona souboruNovinách královédvorské radnice č. 8/1996, str. 1–2). 

Podrobné články o československých letcích v Britském královském letectvu vyšly také ve Vlastivědném čtení o našem městě a jeho okolí:

  • I. řada, číslo 5: Jan Rail, Jan Schwarz – Českoslovenští letci v Britském královském letectvu, str. 7–17;
  • I. řada, číslo 8: Jan Schwarz – Čestní občané Dvora Králové nad Labem a Třebihoště, str. 1–3; 
  • II. řada, číslo 4: Jan Rail – Létali u perutí letectva RAF ve Velké Británii, str. 21–27;
  • V. řada, číslo 6: Jan Schwarz – Slova o lásce k vlasti proměnili v činy, str. 6.

Jako samostatná příloha Vlastivědného čtení o našem městě i jeho okolí vyšla v červnu 1998 čtyřicetistránková publikace Letci z trutnovského okresu v československých perutích RAF Britského královského letectva za druhé světové války“, jejímž autory jsou Jan Rail a Jan Schwarz. Podařilo se sestavit zatím úplný seznam Královédvoráků a občanů nejbližšího okolí, kteří působili u 310. a 311. československé perutě v Anglii. Publikace obsahuje bohatý textový a obrazový materiál, nechybí podrobné životopisy či vyznamenání, popisy letů apod. 

Vytvořeno 30.1.2018 14:42:01 | přečteno 1123x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková