Symboly města

Městský znak

Znak města Dvora Králové nad Labem byl udělen v roce 1398 králem Václavem IV. Postupem času v jeho podobě docházelo k méně či více podstatným změnám. 17. listopadu roku 1886 byl potvrzením Zemského archivu Království českého znak prohlášen za autentický a v této podobě jej lze spatřit v městském muzeu. 

Rorátník

Rorátník královédvorský

Rorátník královédvorský je z 2. poloviny 16. století. Znak je do rorátníku vlepen, papír odpovídá, datace chybí, můžeme jen spekulovat, jestli znak pochází ze stejné doby jako rorátník.

Popis znaku 

Znak města

V červeném štítě stříbrná kvádrovaná hradba s cimbuřím o šesti stínkách prolomená branou s otevřenými vraty a vytaženou mříží, obojí zlaté. Z hradby vynikají dvě stříbrné kvádrované věže s cimbuřím o třech stínkách, s černým oknem a červenou valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. Mezi věžemi na hradbě český lev.Znak je znázorněn v gotickém štítu, která odkazuje na dlouhou historii města. 

Stávající znak města je platný od 11. července 2019. Tehdy byla v Registru komunálních symbolů ukončena platnost dosud užívaného znaku města z roku 2008 a zveřejněn nový znak. 


Městský prapor

Prapor města

Tento prapor se odvozuje od praporu městské hotovosti, která se údajně zúčastnila bitvy na Bílé hoře v roce 1620. V tomto případě jde spíš o pověst, pravděpodobnější je skutečnost, že se městská hotovost zúčastnila jiné bitvy na Bílé hoře – při obléhání Prahy pruským vojskem o sto let později. Tento historický prapor, uložený v městském muzeu, je zelený, s vyobrazením znaku města na jedné a obrazem Panny Marie na druhé straně.

Protože základní barva tohoto vzácného praporu je zelená, byla od ní odvozena i barva městského praporu současného. Podle názoru členů heraldické komise parlamentu jde o unikátní případ, kdy se prapor neodvozuje od městského znaku, ale z praporu již existujícího, starého praporu městské hotovosti.

List praporu tvoří tři vodorovné pruhy – zelený, bílý a zelený v poměru 2:1:2. Poměr šířky k délce listu je 2:3. Bílý pruh uprostřed symbolizuje Labe, které protéká královédvorským údolím i vlastním městem, hoření i dolení zelený pruh představuje zeleň, která Dvůr Králové nad Labem obklopuje.

Prapor byl schválen a udělen rozhodnutím č. 21 předsedy Poslanecké sněmovny 19. 1. 1995. Ve středu 1. února 1995 byl slavnostně předán starostovi města v budově Poslanecké sněmovny v Praze.


Pravidla užívání symbolů města

Používání symbolu města je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. K používání praporu města není třeba žádný souhlas. Znak města mohou ze zákona používat právnické osoby a organizační složky, které město zřídilo nebo založilo. Ostatní subjekty potřebují k používání znaku souhlas města (rady města).

Žádost o použití symbolu města

Pro užití znaku města je nutné podat písemnou žádost. Informace naleznete v sekci Životní situace - Užívání znaku města Dvůr Králové nad Labem. 

Grafická podoba symbolů města

Uvedená zobrazení znaku a praporu města Dvůr Králové nad Labem jsou pouze ilustrativní a tyto náhledy není možné v žádném případě používat při zpracování písemných nebo grafických materiálů.

Znak obce Žireč


Znak obce Žireč

Součástí města Dvora Králové nad Labem je Žireč. V roce 1698 byla tato obec povýšena na městys a od roku 1719 je znám městský znak. Žirči byl znak dále potvrzen rakouským ministerstvem vnitra v roce 1908. Přesto, že Žireč je v současné době součástí města Dvora Králové nad Labem, nelze popírat její právo na užívání vlastního znaku. Proto městské zastupitelstvo rozhodlo, aby součástí vyhlášky o symbolech města byla také kodifikace znaku Žirče včetně pravidel jeho užívání.

Na modrém štítě znaku je stříbrná hradební zeď z kvádrového zdiva s cimbuřím o pěti stínkách na obou stranách otevřené brány bez vrat. Nad branou vystupuje nízká věž stříbrné barvy s cimbuřím o třech stínkách, ukončená červenou špičatou střechou se zlatou makovicí. Po obou stranách věže a nad věží jsou ve znakovém poli umístěny tři šestipaprskové hvězdy zlaté barvy. Po stranách brány stojí na černé, branou přerušené patě štítu dva andělé přirozené barvy se stříbrnými křídly držící spolu v bráně zelený věnec. Levý anděl je oděn rouškou červené barvy, pravý rouškou modré barvy. Pod věncem je pětilistá květina červené barvy se zeleným stonkem a zelenými listy. Barva stříbrná a zlatá se může ve znaku nahrazovat barvou bílou resp. žlutou.

Vytvořeno 7.6.2010 - aktualizováno 7.9.2011 10:48:12 | přečteno 9429x | Tomáš Vlk