Rada města

Rada města (RM) je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích.

RM města Dvůr Králové nad Labem se schází zpravidla 1x za dva týdny. Má-li se sejít v jiném termínu, svolá schůzi starosta města v termínu a způsobem podle vlastního uvážení.

Ze schůze RM je pořizován zápis, který je v sekretariátu starosty města k nahlédnutí členům zastupitelstva města (ZM).

Občan města Dvůr Králové nad Labem, který dosáhl věku 18 let, má mimo jiné právo nahlížet do usnesení RM a komisí RM a pořizovat si z nich výpisy, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti RM; občan má dále právo podávat RM návrhy, připomínky a podněty; podání RM vyřizuje bezodkladně, nejdéle do 60 dnů. Průběh jednání rady města se řídí ikona souborujednacím řádem RM.


 Přijatá usnesení rady města  Komise rady města  Zápisy z jednání komisí rady města


Radní města (volební období 2022-2026)


Komise rady města

Dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které svá stanoviska a náměty předkládají radě k projednání. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.

5.7.2015 14:37:11 | přečteno 3926x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Zápisy z jednání komisí RM

25.6.2019 8:21:50 | přečteno 3820x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Přijatá usnesení Rady města

5.7.2015 14:36:50 | přečteno 3974x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 10450x | ernest