Komise rady města

Dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které svá stanoviska a náměty předkládají radě k projednání. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.

Komise cestovního ruchu

19.12.2022 14:31:51 | přečteno 926x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kulturní komise

19.12.2022 14:11:24 | přečteno 1181x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Sportovní komise

19.12.2022 14:06:35 | přečteno 2169x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise životního prostředí

19.12.2022 14:36:25 | přečteno 1559x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise stavebně-architektonická

19.12.2022 14:28:07 | přečteno 2017x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dopravní komise

19.12.2022 14:24:52 | přečteno 1399x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise prevence kriminality

19.12.2022 14:47:37 | přečteno 814x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Památková komise

19.12.2022 14:22:37 | přečteno 827x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Redakční rada

4.11.2022 14:23:44 | přečteno 1620x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise likvidační

4.11.2022 14:28:41 | přečteno 1371x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 5.7.2015 14:37:11 | přečteno 3636x | Jiří Třísko