Komise rady města

Dle ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise, které svá stanoviska a náměty předkládají radě k projednání. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě. Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá komisím v jejich činnosti.


Komise cestovního ruchu

21.12.2018 14:14:07 | přečteno 759x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Kulturní komise

21.12.2018 13:55:27 | přečteno 1013x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Sportovní komise

21.12.2018 14:32:24 | přečteno 1646x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise životního prostředí

21.12.2018 14:44:48 | přečteno 1098x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise stavebně-architektonická

21.12.2018 14:29:26 | přečteno 1445x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Dopravní komise

21.12.2018 14:18:00 | přečteno 940x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise prevence kriminality

21.12.2018 13:44:57 | přečteno 727x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Památková komise

21.12.2018 14:10:26 | přečteno 653x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Komise pro občanské záležitosti

21.12.2018 14:06:17 | přečteno 1059x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Redakční rada

12.11.2018 9:23:45 | přečteno 994x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 5.7.2015 14:37:11 | přečteno 2842x | Jiří Třísko