Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem byli zvoleni v zářijových komunálních volbách v roce 2022 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo města (ZM) vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v sále Hankova domu. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí  ikona souborujednacím řádem ZM.

Usnesení a audiozáznam z proběhlých zastupitelstev jsou uvedeny níže.

Programy zasedání ZM   Archiv přijatých usnesení ZM   Audionahrávky zasedání ZM   
Zápisy zasedání ZM   Výbory ZM   Zápisy ze zasedání výborů ZM


Zastupitelé města (volební období 2022–2026)

jméno zastupitele
strana/hnutí
kontakt
Bém Jan
ODS bem4@seznam.cz 
Černý Ota, Ing. arch.
Česká pirátská strana
ernyota@gmail.com
Černý Radan, Mgr. Sportovci pro Dvůr cerny@zs5kvdk.cz 
Harwot Linda, Mgr., Ph.D. DKoalice  linda21@centrum.cz
Helbich Jan, Ing.ANO 2011helbich.jan@mudk.cz
Hroneš Petr, MUDr. ODS petr.hrones@seznam.cz   
Gluz Vladimír
ANO 2011
chobutek@email.cz
Jarolím Jan, Ing.ANO 2011jarolim.jan@mudk.cz
Ježek Stanislav, Mgr. Sportovci pro Dvůr  je@gym-dk.cz
Jiřičková Alexandra, Mgr.ANO 2011jirickova.alexandra@mudk.cz
Kiriakovský Nasik SÍLA DVORA  kiriakovsky@eposcz.cz  
Kratěna JaroslavANO 2011
alayuk@email.cz
Kraus PavelANO 2011
p.kraus3037@seznam.cz
Krýza LuděkANO 2011kryza@centrum.cz
Kříž Jan, Ing.ANO 2011jan.kriz@karsit.cz
Kubica Dušan, Mgr.
Sportovci pro Dvůrdusan.kubica@seznam.cz
Pešková Staníková Marta, Mgr.
DKoalicepeskova.stanikova@gmail.com
Petráček Antonín, MUDr.DKoalice
a.petracek@seznam.cz
Štípek JanANO 2011stipek.jan@mudk.cz
Šturma Vítězslav, Ing., MBA
SÍLA DVORA
sturma.vitezslav@mudk.cz
Zlámal Vít, Mgr. ODSvit.zlamal@gmail.com 

Zastupitelstvo 2022 web
Zastupitelé města zvolení v roce 2022, zleva: Ota Černý, Radan Černý, Dušan Kubica, Stanislav Ježek, Petr Hroneš, Jan Bém, Vít Zlámal, Antonín Petráček, Linda Harwot, Marta Pešková Staníková, Vítězslav Šturma, Jan Jarolím, Jan Helbich, Jaroslav Kratěna, Alexandra Jiřičková, Jana Špačková, Jan Kříž, Luděk Krýza, Nasik Kiriakovský, Vladimír Gluz, Pavel Kraus.

Programy zasedání zastupitelstva města

21.4.2016 9:11:52 | přečteno 3132x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Archiv přijatých usnesení ZM

5.7.2015 14:09:45 | přečteno 3420x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Audionahrávky zasedání ZM

5.7.2015 14:08:49 | přečteno 6018x | Karel Bříza | Celý článek
 

Zápisy zasedání ZM

25.3.2019 13:19:44 | přečteno 1984x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výbory zastupitelstva města

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

5.7.2015 14:13:16 | přečteno 2710x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Zápisy ze zasedání výborů ZM

8.2.2023 17:01:54 | přečteno 47x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 14416x | ernest