Zastupitelstvo města

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem byli zvoleni v říjnových komunálních volbách v roce 2018 v počtu 21 členů. Zastupitelstvo města (ZM) vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Jako nejvyšší samosprávný orgán si může vyhradit rozhodování i o dalších věcech samostatné působnosti obce, které jsou zákonem svěřeny jiným orgánům obce. Na druhé straně však nemůže svoje pravomoci svěřené zákonem přenést na jiné obecní orgány. Zastupitelstvo města rovněž nemůže rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce.

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. Schází se podle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce, jeho zasedání se zpravidla koná v sále Hankova domu. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů. Průběh jednání zastupitelstva se řídí  ikona souborujednacím řádem ZM.

Usnesení a audiozáznam z proběhlých zastupitelstev jsou uvedeny níže.

Zastupitelé města (volební období 2018–2022)

jméno zastupitele
strana/hnutí
kontakt
Bém Jan
ODS bem4@seznam.cz 
Bohutínská Dana
ODSdana.dvur@centrum.cz 
Černý Ota, Ing. arch.
Česká pirátská strana
cerny.ota@mudk.cz
Helbich Jan, Ing.ANO 2011helbich.jan@mudk.cz
Gluz Vladimír
ANO 2011
chobutek@email.cz
Jarolím Jan, Ing.ANO 2011jarolim.jan@mudk.cz
Jiřičková Alexandra, Mgr.ANO 2011jirickova.alexandra@mudk.cz
Kratěna JaroslavANO 2011
alayuk@email.cz
Kraus PavelANO 2011
p.kraus3037@seznam.cz
Krýza LuděkČSSDkryza@centrum.cz
Kříž Jan, Ing.ANO 2011jan.kriz@karsit.cz
Kubica Dušan, Mgr.
ČSSDdusan.kubica@seznam.cz 
Metelka JanANO 2011janmetelka@seznam.cz
Pešková Staníková Marta, Mgr.
DKoalicepeskova.stanikova@gmail.com
Petráček Antonín, MUDr.DKoalice
a.petracek@seznam.cz
Petřík Daniel, Mgr. ODS petrik.daniel@email.cz
Špačková Jana, JUDr.ANO 2011jana.spackova@akspackova.cz
Štípek JanANO 2011stipek.jan@mudk.cz
Šturma Vítězslav, Ing., MBA
VÝCHODOČEŠI
sturma.vitezslav@mudk.cz
Tomková Veronika, Ing.DKoalice (TOP 09)vertom@centrum.cz
Vonková LibušeODSvonkovalibuse@seznam.cz


Zastupitelstvo města 2018

Zvolení zastupitelé města (zleva): Jaroslav Kratěna, Vítězslav Šturma, Veronika Tomková, Vladimír Gluz, Jana Špačková, Jan Metelka, Marta Pešková Staníková, Jan Kříž, Jan Helbich, Jan Jarolím, Alexandra Jiřičková, Dana Bohutínská, Jakub Šrámek, Jan Bém, Petr Hroneš, Ota Černý, Dušan Kubica, Luděk Krýza, Pavel Kraus, Antonín Petráček, Jan Štípek.

Výbory zastupitelstva města

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

5.7.2015 14:13:16 | přečteno 1970x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Archiv přijatých usnesení ZM

5.7.2015 14:09:45 | přečteno 2798x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Audiozáznamy ze zasedání ZM

5.7.2015 14:08:49 | přečteno 4839x | Karel Bříza | Celý článek
 

Zápisy ze zasedání ZM

25.3.2019 13:19:44 | přečteno 1607x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 12328x | ernest