Výbory zastupitelstva města

Dle ustanovení § 117 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. 

Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. V částech města může zřídit zastupitelstvo osadní výbor. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo obce. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (toho zvolí zastupitelstvo z řad členů OV).

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Finanční, osadní a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné a jejich kompetence jsou určeny zákonem o obcích. Členy kontrolního ani finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu.

Městský úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům v jejich činnosti.Další dokumenty

Kontrolní výbor

Pro volební období 2022-2026 Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem zřídilo kontrolní výbor, který má sedm členů.

2.11.2018 9:16:02 | přečteno 717x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Finanční výbor

Pro volební období 2022-2026 Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem zřídilo finanční výbor, který má sedm členů.

2.11.2018 9:20:55 | přečteno 843x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Osadní výbor Lipnice

9.12.2022 12:21:12 | přečteno 2257x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Osadní výbor Verdek

9.12.2022 12:21:37 | přečteno 1739x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Osadní výbor Zboží

9.12.2022 13:47:56 | přečteno 1338x | Jiří Třísko | Celý článek
 

Osadní výbor Žireč

9.12.2022 12:37:46 | přečteno 3086x | Jiří Třísko | Celý článek
 
Vytvořeno 5.7.2015 14:13:16 | přečteno 2732x | Jiří Třísko