Osadní výbor Žireč

Znak obce Žireč


Střípky z Domova sv. Josefa

Domov sv.  Josefa

Tříkrálová sbírka 2023 přinesla jen v Žirči letos úžasných 15.147 Kč. Velké díky všem, kteří do sbírky přispěli. Výtěžek byl využit na dofinancování nového venkovního lůžkového výtahu pro odlehčovací službu na Domě sv. Kláry. Výtah slouží k rychlejšímu a bezpečnějšímu přesunu klientů, zkvalitnění péče o ně a vyšší soběstačnosti nemocných.
Návštěvníci našeho zařízení jistě zaregistrovali stavební ruch. V Domově totiž budujeme pro nemocné roztroušenou sklerózou chytré byty a rozšíření odlehčovací služby.

24.5.2023 14:52:51 | přečteno 20x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Osadní výbor informuje a prosí o vyplnění dotazníku

mesto jednani zelena

Vážení sousedé, dovolte nám několik informací a prosbu za osadní výbor. Po personálních změnách je OV ve složení Jan Petrásek, Jan Pohl, Jaroslav Rapáč, Ondřej Rapáč a Jiří Schreiber připraven pustit se do práce. Paní Harwot rezignovala na post předsedkyně i členky OV a naše řady rovněž opustila paní Palmová. Na nejbližší schůzi OV tedy proběhne volba nového předsedy.

24.5.2023 12:50:37 | přečteno 16x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žirečský občasník slaví kulatiny

noviny zelena

Kdo může říci, že redaktora dělal 20 let? Nemyslím tím profesionály, u těch nebývá tak výjimečné, že své profesi obvykle propadnou na celý život. Ale redaktor z řad amatérů? To je bezpochyby výkon hodný obdivu. Není ho však možné dosáhnout bez notné dávky entuziasmu, kreativity, zdravé míry zvídavosti a zájmu i všeobecného přehledu o aktuálním dění, ale i trpělivosti a pracovitosti. Pan Vlastimil Rezek takové dovednosti, respektive vlastnosti svým dvacetiletým zpracováváním žirečského periodika nepochybně prokazuje. A nejen to, byl i při vzniku tohoto časopisu, byl u tvorby jeho prvního vydání a tvoří ho doposud.

24.5.2023 12:55:52 | přečteno 18x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Aktualizace našich problémů

mikrofon zelena

Psal se rok 2002, kdy jsme byli jedni z prvních zakladatelů nově ustavovaných osadních výborů v našem městě. Do této doby po zániku občanských výborů si na naši bývalou obec Žireč, dnes městskou čtvrť, nikdo téměř nevzpomněl. Samozřejmě bylo potřeba řešit mnoho problémů, což ale nebylo jednoduché. Z tohoto důvodu jsme v roce 2002 založili Osadní výbor Žireč. Ještě téhož roku jsme do požadavku investic našeho města na rok 2003 zařadili vybudování kanalizace, chodníků po obci, mj. stezku pro pěší i cyklisty do Dvora Králové nad Labem mimo úroveň silnice. Tento požadavek se táhl celých 20 roků. Stále jsme se jen dozvídali, proč to nešlo, nebo to bylo přehlíženo.

24.5.2023 12:58:35 | přečteno 15x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výzva zahrádkářům

eco zelena

Vážení zahrádkáři, opět začala doba osekávání zahrádek a příkopů od nežádoucích rostoucích trav a plevelů. Prosíme o dodržování nedělního klidu a osekávání provádějte ve všední dny. Myslím, že nedělní klid přivítá každý z nás.

24.5.2023 14:33:20 | přečteno 16x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žirečští sokolové se činí

sport zelena

V letošním roce jsme v sokolovně stihli již několik akcí. Třeba turnaj v mariáši. Házeli jsme opět vejci, kde vyhrála dvojice, která aniž by při hodu rozbila vajíčko, dosáhla 35 metrů. Trošku jsme se zalekli cen vajíček, ale týden plný slev a akce v nedalekém supermarketu nás zachránila :-). Vajíčka sice byla menší a křehčí, ale svůj účel splnila.

24.5.2023 13:01:58 | přečteno 21x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žirečští chovatelé informují

informace zelena

I základní organizace chovatelů v Žirči začala v novém roce 2023 plnit svá předsevzetí a navázali jsme na prosincovou moravskou výstavu drobného zvířectva v Brně, kde jsme se prezentovali svými zvířaty. Také jsme uskutečnili autobusový zájezd na tuto výstavu, kterou jsme spojili s návštěvou vánočních trhů na brněnském výstavišti, a tím jsme vlastně ukončili minulý chovatelský rok. Jak jsme skončili, tak jsme také začali. V únoru 2023, jak jsme si naplánovali, začíná v našem širším okolí výstavní sezona a tyto jarní výstavy jsou pro zvířata ideální, jelikož jsou v nejlepší kondici a nejlepší v srsti. Členové dostali přehled výstav s termínem konání, dohodlo se, kdo a kam bude zajišťovat svoz a odvoz zvířat, abychom pokryli co nejvíce výstav.

24.5.2023 13:07:13 | přečteno 30x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Přijďte s námi posedět do klubu důchodců

clovek radnice zelena

Náš Klub důchodců existuje už od roku 1975. V letošním roce již máme 64 členů jak ze Žirče, tak několik i z okolí. Stále platí, že se scházíme každý čtvrtek od 13:30 do 15:00 hod. V Klubu chovatelů máme svoji místnost. Škoda, že se našich schůzek zúčastňuje převážně stejná sestava 13 až 15 členů. Můžete k nám zavítat na popovídání.

24.5.2023 13:10:07 | přečteno 18x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Co se událo během půl roku u žirečských mladých hasičů

Sdružení dobrovolných hasičů

V listopadu byly starší děti poprvé na soutěži v Hořicích na halovém mistrovství Podzvičinska, kde se ve štafetách a uzlování umístily na druhém místě. Pak měly děti od prosince do února pauzu. Letošní činnost jsme zahájili jako každý rok výkresy s hasičskou tematikou do soutěže Požární ochrana očima dětí, kde z 15 výkresů dva získaly ocenění, a to 1. a 3. místo, a postupují do krajského kola. Na začátku dubna byly starší děti a dorost v Radvanicích na soutěži v uzlování, kde našemu dorostu utekla medaile jen o jeden stupínek. Ostatní děti uzly zvládly, ale byli tam jiní, rychlejší. Mladší děti snad pojedou příště, nejdříve se musí všechny uzly naučit vázat.

24.5.2023 13:12:57 | přečteno 23x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výstavba suché nádrže u místního letiště

Povodí Labe

Povodí Labe provádí výstavbu suché nádrže u letiště v Žirči. Účelem stavby je protipovodňová ochrana obce Žireč. Nádrž a hlavní hráz je situována v místě původního, již neexistujícího rybníka. Maximální výška zemní hráze nad terénem bude 3,9 m a celková délka hrází 766 m. Jako stavební materiál bude použita zemina vytěžená z prostoru předhrází a částečně z tělesa stávající hráze. V místě vzniknou 3 neprůtočné tůně a obnoveny budou meliorační drény. Pro možnost měření úrovně hladiny bude jako součást nádrže instalována monitorovací stanice s automatickým dálkovým přenosem dat na vodohospodářský dispečink Povodí Labe. Zemědělská půda dotčená stavbou bude rekultivována.

24.5.2023 13:16:00 | přečteno 20x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 [...] 13 další >
Vytvořeno 25.4.2016 16:25:53 | přečteno 8675x | Bc. Jan Skalický, MSc.