Osadní výbor Žireč

Znak obce Žireč


Zveme na rozsvícení vánočního stromu na žirečském náměstíčku

strom jehlicnan zelena

Dovolujeme si vás pozvat na rozsvícení vánočního stromu na žirečském náměstíčku, které se bude konat v sobotu 26. listopadu 2022 od 16:30 hod. Akci zahájí zvonkový průvod se svatojánskými lucerničkami pod vedením zkušeného ponocného.

22.11.2022 10:14:27 | přečteno 291x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Kanalizace se dokončuje a žirečský osadní výbor prochází zásadní změnou

informace zelena

Dlouhá, předlouhá, klikatá cesta vedla k realizaci stavby žirečské kanalizace. Už pouze ti dříve narození žirečští pamětníci mohou objektivně připomenout první zmínky, respektive sliby realizace tohoto záměru. Generací mladších byla kanalizace vnímána už jen jako hodně ohraný evergreen či nesplnitelný naivní sen. A stejně kostrbatý jako její složitý počátek byl i průběh celé stavby. Asi nemusím připomínat jaké problémy vyvolaly dopady současné celosvětové politické situace, které zásadně ovlivnily již rozestavěné žirečské dílo. Špatná dostupnost stavebních materiálů, energetická krize, změny v cenové politice a … a …, to vše se odrazilo v průběhu realizace stavby. Navíc, ne vždy pečlivě dotažená příprava stavby byla neopominutelnou příčinou řady nekoncepčních řešení či technických problémů, které musely být operativně dotahovány až v průběhu stavby.

1.11.2022 10:11:00 | přečteno 1x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žirečský osadní výbor informuje a vyzývá

informace zelena

Nejfrekventovanějším současným žirečským tématem je bezesporu kanalizace a zase jen kanalizace. Stavba plynule pokračuje, stavební práce probíhají dle harmonogramu, termíny jsou v souladu s plánovaným dokončením stavby. Pro informaci uvádím stav rozpracovanosti ke konci dubna letošního roku: Provádí se betonování stěn ČOV, namontování technologické části ČOV je plánováno mezi 2.–27. červencem 2022. Z cca 2720 m kanalizace zbývá realizovat cca 800 m. Je realizováno 79 ze 148 přípojek. Na kanalizaci pracují 3 party, samostatná parta provádí přípojky. První fáze oprav místních komunikací (obnova krytu vozovek v prostoru před Hlavovými a ulička mezi náměstíčkem a DsJ) bude prováděna v asfaltovém recyklátu v první polovině května letošního roku.

18.5.2022 13:26:28 | přečteno 138x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Stavba kanalizace a ČOV Žireč byla zahájena!

informace zelena

Tak už nám to začalo! Snad ani není možné, aby někdo z vás nepostřehl, že stavba Kanalizace a ČOV Žireč se již realizuje. Dne 13.09.2021 proběhlo předání staveniště a dodavatelská firma následně realizaci stavby zahájila. Nyní se staví na dvou místech: trasa hlavní stoky od ČOV (u prádelny DsJ) a pokládka trasy hlavního řadu v komunikaci od křižovatky u kaple Nejsvětější Trojice směrem k odbočce na cyklostezku (místní komunikaci do Žirecké Podstráně). Klimatické podmínky jsou zatím velmi příznivé, stavba může tedy plynule pokračovat. Buďme trpěliví a jakékoli omezení či komplikaci, které během stavby pro každého z obyvatel Žirče mohou nastat, vnímejme jako nutná opatření, která nebudou mít dlouhé trvání. Je reálný předpoklad, že stavba (včetně domovních přípojek) bude dokončena nejpozději v závěru roku 2022.

20.10.2021 10:54:28 | přečteno 205x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku č. 13 v Žirči

volby zelena

Podívejte se, jak v Žirči dopadly volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021

20.10.2021 11:05:38 | přečteno 165x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Žirečští hasiči ani letos nezahálejí

Sdružení dobrovolných hasičů

V letošním roce evidujeme stále stoupající počet výjezdů. Do září tohoto roku jsme se již podíleli na likvidaci 29 událostí a dvou taktických cvičení. V červnu to byl transport zraněné osoby z kostelní věže ve Dvoře Králové nad Labem a v září záchrana tonoucí osoby na Pušově splavu. Za zmínku stojí také pomoc při odstraňování následků tornáda v Mikulčicích, kam byli na čtyři dny vysláni dva naši hasiči v rámci odřadu Královéhradeckého kraje. V obci koncem prázdnin jednotka zajišťovala požární dozor při likvidaci včelích úlů napadených včelím morem.

20.10.2021 11:22:51 | přečteno 216x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Začátek školního roku v žirečské základní a mateřské škole

pesizona zelena

Přečtěte si články o aktuálním dění v žirečské základní a mateřské škole.

20.10.2021 13:01:06 | přečteno 146x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Sokolové a Dětský den v Žirči

sport zelena

Tak jako každý rok i letos jsme pořádali v Žirči Dětský den. S uvolněním covidových opatření jsme mohli 6. června 2021 v Žirči za sokolovnou na hřišti akci uskutečnit. Sešlo se zhruba 70 dětí jak místních, tak i přespolních. Počasí nám přálo, děti soutěžily a vyhrávaly různě drobnosti. Jako každoročně se rozdávaly koláče, z nebe (z letadla) padaly bonbóny, jezdilo se na motorkách a velkým zpestřením byla pěna, kterou nám poskytli a zajistili místní žirečští hasiči. Tímto jim chci moc poděkovat za skvělou zábavu. Děti si to řádně užily. Poděkovat chci také všem (hlavně sokolům), kteří se podíleli na průběhu Dětského dne. A v neposlední řadě městu Dvůr Králové nad Labem a firmě Juta za finanční podporu.

20.10.2021 12:32:06 | přečteno 254x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Aktuality z Domova sv. Josefa

Domov sv.  Josefa

Přečtěte si aktuality z Žirečského Domova sv. Josefa - nechybí informace o dvacátých Svatoanenských zahradních slavnostech, tradičnímu Bylinkobraní nebo putování Camino na kolečkách. Najdete zde také pozvánky na připravované akce.

20.10.2021 13:15:28 | přečteno 186x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Dominik Nohejl z SDH Choustníkovo Hradiště je mistrem republiky ve dvojboji

sport zelena

V červnu se Dominikovi povedlo jako vítězi krajského kola postoupit na mistrovství republiky dorostu. Krajské kolo bylo stejně jako kolo okresní vzhledem k opatřením kvůli covid-19 omezeno pouze na disciplínu stovky (100 metrů s 1,7 m vysokou bariérou, kladinou a hadicemi) a na test, vynechán byl dvojboj. Dominik tedy neměl po svém vítězství s velkým náskokem proti ostatním soupeřům moc času dvojboj trénovat a nekonala se žádná jiná soutěž, kde by si ho zkusil v jiných podmínkách než u nás na hřišti na trávě. Neměli jsme moc představu, jaký čas se mu může povést na stadionu na tartanové dráze.

20.10.2021 11:28:35 | přečteno 262x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
1 [...] 12 další >
Vytvořeno 25.4.2016 16:25:53 | přečteno 7952x | Bc. Jan Skalický, MSc.