Parkování

K parkování je možno využít placených i neplacených parkovacích ploch. V případě placených parkovacích ploch je nutné do parkovacího automatu zadat registrační značku vozidla, přičemž prvních 30 minut parkování je zdarma (lze využít jen 1x denně). V případě platby v hotovosti či kartou je cena za parkování 10 Kč za 30 minut, a dále 10 Kč za každých dalších započatých 30 minut. Při platbě prostřednictvím SMS zprávy nebo mobilní aplikace je cena 10 Kč za 1. hodinu parkování a dále 20 Kč za každou další započatou hodinu. Dlouhodobé parkovací karty (roční, půlroční, měsíční a týdenní) lze zakoupit na pokladně městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 38.

Časové omezení placeného stání:

pondělí–pátek: 8:00–18:00 
sobota: 9:00–13:00 

Mimo uvedenou dobu a ve dnech státem uznávaných svátků je stání silničních motorových vozidel bezplatné. 


Přehled lokalit s omezeným parkováním

Parkování ve městě


Ceník parkovného

Ceník parkovného, včetně parkovacích karet pro místní rezidenty i veřejnost, je stanoven ikona souboruVnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 8/2023.

Úhrada parkovného pomocí SMS a mobilní aplikace SEJF

Uživatel (parkující) může pro úhradu parkovného využít také SMS platbu a aplikaci SEJF pro chytré mobilní telefony. Od února 2019 došlo ke změně poskytovatele služby SMS parkovného (společnost Globdata, a. s.). 

Objednávka parkovacího lístku pomocí SMS zprávy bude probíhat podobně jako dosud, nově však bude možné parkovné zaplatit i platební kartou, a to prostřednictvím aplikace SEJF pro chytré telefony. Pro úhradu pomocí SMS zprávy uživatel vytvoří zprávu v potřebném formátu (viz tabulka níže) a zprávu odešle na telefonní číslo 902 06. Na základě zaslané objednávky bude uživateli během pár vteřin doručena zpráva v podobě SMS parkovacího lístku. 

SMS parkovné je možné objednat i přes internetové stránky www.parkovacilistek.cz, případně pomocí aplikace pro chytré telefony SEJF, kterou lze stáhnout na webu www.sejf.cz

Služba také nabízí možnost informovat řidiče o blížícím se vypršení zaplacené parkovací doby a dát mu tak příležitost si dobu parkování prodloužit, aniž by musel dojít k parkovacímu automatu.

SMS Parkovné 2023

Návod na platbu parkování pomocí aplikace SEJF


Parkovací karty

Dlouhodobé parkovací karty v elektronické formě lze zakoupit na pokladně městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka 38. Krátkodobé karty pak rovněž v městském informačním centru, Švehlova 400 .


Parkovací karta „DLOUHODOBÁ“

  • půlroční - 1.300 Kč
  • roční - 2.500 Kč
Platnost karty je 6, resp. 12 měsíců od data vydání. Karty prodává hlavní pokladna Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

Parkovací karta „KRÁTKODOBÁ“

  • týdenní - 300 Kč
  • měsíční - 700 Kč

Platnost karty je 7, resp. 30 kalendářních dní od data vydání. Karty prodává hlavní pokladna Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem a městské informační centrum.