Sdružení a svazky

Královská věnná města

věnná města logo

Z iniciativy vysokomýtského starosty Bohuslava Fencla se 30. března 1999 ve Vysokém Mýtě uskutečnilo první setkání zástupců devíti královských věnných měst, která patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům vůbec. Toto setkání dalo významný podnět k navázání užší a efektivní spolupráce.

16.6.2010 - aktualizováno 3.4.2011 0:07:03 | přečteno 1804x | Karel Bříza | Celý článek
 

Asociace turistických a informačních center ČR (A.T.I.C.)

ATIC logo

A. T. I. C. je samostatné, dobrovolné, nezávislé profesní sdružení hájící zájmy turistických informačních center v oblasti cestovního ruchu na území České republiky.

16.6.2010 - aktualizováno 20.1.2011 20:54:42 | přečteno 1185x | Karel Bříza | Celý článek
 

Podkrkonoší

Podkrkonoší - zimní varianta

Svazek měst a obcí Podkrkonoší (dříve Podzvičinsko) byl založen na základě usnesení ustavující valné hromady dne 8. června 2000 v Raisově chatě na Zvičině. K 31. prosinci 2022 bylo členy svazku 39 měst, obcí a 15 podnikatelských subjektů. Hlavním posláním a účelem svazku je úzká spolupráce jednotlivých členů s cílem přispět k rozvoji celé turistické oblasti Podkrkonoší, zejména v oblasti cestovního ruchu.

16.6.2010 - aktualizováno 10.2.2015 9:00:30 | přečteno 1603x | Jana Mikysková | Celý článek
 

MAS Královédvorsko

MAS Královédvorsko

Město Dvůr Králové nad Labem je členem Místní akční skupiny (dále jen MAS) Královédvorsko. Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo v lednu roku 2013. Základním cílem všech "MASek" v celé republice a po celé Evropě je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech prostřednictvím Aktivní spolupráce občanů, obcí, podnikatelů a neziskových organizací.

16.8.2015 23:21:23 | přečteno 2993x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Partnerství pro městskou mobilitu

Partnerství pro městskou mobilitu logo

Město Dvůr Králové nad Labem je členem již od roku 2013 na základě usnesení zastupitelstva města č. Z/444/2013 z 5. září 2013. Jedná se o celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizaci, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Činnost spolku je založena zejména na aktivitě starostů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojeným s mobilitou. Spolek až do loňského roku nesl název Asociace měst pro cyklisty.

18.8.2015 8:17:54 | přečteno 684x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 3410x | Jiří Třísko