Právní předpisy města

Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky (OZV) vydává zastupitelstvo města v mezích své samostatné působnosti. OZV jsou vydávány na základě zákonného zmocnění obsaženého v zákonech, upravujících jednotlivé oblasti, v jejich rámci je obec oprávněna ukládat fyzickým a právnickým osobám povinnosti.

9.6.2010 - aktualizováno 8.3.2011 21:16:06 | přečteno 6820x | Karel Bříza | Celý článek
 

Nařízení

Nařízení města vydává rada města v přenesené působnosti, je-li k tomu zvláštním zákonem zmocněna. Na základě nařízení lze též ukládat fyzickým a právnickým osobám povinnosti.

9.6.2010 - aktualizováno 8.3.2011 21:17:22 | přečteno 1542x | Karel Bříza | Celý článek
 

Vnitřní předpisy

9.6.2010 | přečteno 1901x | Karel Bříza | Celý článek