Odpady a třídění

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení, železného šrotu, textilu a obuvi

popelari modra
Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od pondělí 7. října do čtvrtku 10. října 2019 sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení, železného šrotu, textilu a obuvi. Rozpis časů sběru na jednotlivých stanovištích naleznete uvnitř článku.


1.10.2019 12:38:03 | přečteno 271x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Jarní sběr zahradního odpadu 2019

pytle sber modra

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od čtvrtka 4. dubna do středy 10. dubna 2019 sběr zahradního odpadu, který je určen pouze pro fyzické osoby. 

19.3.2019 9:06:24 | přečteno 411x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Projekt na třídění komunálního bioodpadu pokračuje

popelnice modra

Také v roce 2019 pokračuje ve Dvoře Králové nad Labem projekt odděleného sběru a svozu komunálního bioodpadu rostlinného původu. Občané, kteří bydlí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a nemají možnost bioodpad kompostovat na vlastním pozemku či vozit do sběrného dvora, mohou tento odpad odkládat odděleně od směsného komunálního odpadu a zajistit tak jeho využití v kompostárně.

11.1.2019 9:32:48 | přečteno 480x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Spolek Katalpa připravuje ve Dvoře Králové nad Labem nové RE-USE CENTRUM

recyklace modra

Dostali jste na Vánoce nové věci, ale vaše „staré“ ještě nedosloužily? Odevzdejte je do RE-USE CENTRA. Darováním vámi nepoužívaných věcí pomůžete potřebným. RE-USE CENTRUM má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma nepotřebujeme. Můžeme prodloužit životní cyklus věcí, které dnes končí na skládce. Projekt je jedinečný nejen tím, že přispívá k ochraně životního prostředí, ale i tím, že dává starým věcem nový život. RE-USE CENTRUM pomáhá snižovat množství produkovaných odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství města.

28.12.2018 8:06:00 | přečteno 1023x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Další kontejnery na sběr drobného kovového odpadu

recyklace modra

Vážení spoluobčané, město Dvůr Králové nad Labem v prosinci letošního roku umístilo dalších 10 ks šedých kontejnerů na drobný kovový odpad, na následující stanoviště kontejnerů:17. listopadu – u elektra, Heydukova ul., křižovatka ul. Raisova a Sochorova, ul. Spojených národů, Fügnerova ul. – za domem čp. 524, Žižkov, Čechova ul., Roháčova ul. – u bytovek, ul. Odbojářů a Klazarova ul.

17.12.2018 13:47:31 | přečteno 228x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Město Dvůr Králové chce občanům usnadnit třídění odpadů

recyklace modra

Město Dvůr Králové nad Labem nakoupilo od společnosti EKO-KOM tisíc kusů dotovaných barevných tašek (z toho 500 ks o objemu 20 litrů a 500 ks o objemu 40 litrů) určených pro sběr tříděného odpadu. Tašky se budou rozdávat školám, neziskovým organizacím a občanům jako součást ekovýchovných programů nebo jako odměna za vyplněný dotazník zaměřený na téma prevence vzniku a třídění odpadů. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby bylo třídění odpadů co nejjednodušší.

27.11.2018 | přečteno 969x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Město Dvůr Králové nad Labem získalo Odpadového Oskara

recyklace zelena

Město Dvůr Králové nad Labem se v celostátním měřítku opět prosadilo na poli s nakládání odpady a za příklad dobré praxe obdrželo cenu Odpadový Oskar 2017, kde se hodnotí nejen produkce směsného odpadu, ale také efektivita s jeho nakládáním a osvěta mezi občany. O pořadí rozhodovala data vykázaná za rok 2015. Třetí ročník soutěže uspořádala nezisková organizace Arnika, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

13.7.2017 10:21:13 | přečteno 357x | Ing. Mgr. Miroslava Kameníková | Celý článek
 

Odpadový kalendář 2017

recyklace modra

Město Dvůr Králové nad Labem vydalo čtrnáctidenní stolní kalendář pro rok 2017. V kalendáři jsou u jednotlivých dní vyznačeny "odpadové akce", které se budou konat - např. mobilní svozy nebezpečných, objemných a zahradních odpadů, textilu, elektrozařízení a železného šrotu, provozní doby sběrného dvora, sběrné dny pytlového sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů v pilotní oblasti, svoz vánočních stromečků a nově jsou označeny i týdny, ve kterých bude probíhat „měsíční“ svoz směsného komunálního odpadu. Dále v kalendáři naleznete i přehled kulturních, sportovních a společenských akcí, které se budou konat v našem městě v roce 2017.

15.12.2016 11:56:01 | přečteno 514x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Rozpis měsíčních svozů popelnic v roce 2017

popelari modra

Měsíční svozy popelnic domovního odpadu se v roce 2017 uskuteční v následujících termínech uvedených uvnitř článku.

19.1.2017 12:51:09 | přečteno 676x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Hlasujte v anketě o nejlepší sběrný dvůr, můžete vyhrát chytrý telefon

popelari modra

Jste spokojeni se službami sběrného dvora ve Dvoře Králové nad Labem? Pokud ano, tak pro něj hlasujte ve 2. ročníku ankety o nejlepší sběrný dvůr. Soutěž vyhlásila nezisková společnost ASEKOL provozující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajímavé odměny čekají také na hlasující. Pokud se totiž zaregistrujete a zařadíte do slosování, máte šanci vyhrát. Připraveny jsou dva chytré telefony a šest moderních powerbank. 

16.7.2015 11:12:54 | přečteno 643x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek