Odpady a třídění

Každý vlastník nemovitosti je povinen zajistit dostatečný počet sběrných nádob pro zbytkový komunální odpad pro svoji nemovitost a platit poplatek za komunální odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou města.


Systém platby za svoz komunálního odpadu je ve Dvoře Králové nad Labem nastaven podle objednané frekvence svozu a velikosti nádob a ikona souborumístní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci zavádí obecně závazná vyhláška č. 5/2021. Minimální základ dílčího poplatku činí 20 l, základní sazba poplatku činí 0,80 Kč za litr. 


Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) je povinen splnit tzv. ohlašovací povinnosttedy objednat dostatečný počet sběrných nádob pro nemovitost. Ohlašovací povinnost platí i pro vlastníky nemovitosti, v nichž nemá trvalé bydliště žádný občan. 


Velikost nádob a frekvence svozu:
1. kontejner - pouze týdenní svoz
2. popelnice 120 listů (plastová hranatá s kolečky) - týdenní, čtrnáctidenní, měsíční svoz
3. popelnice 110 listrů (plechová nebo plastová kulatá) - týdenní, čtrnáctidenní, měsíční svoz
4. popelnice 60 litrů - pouze měsíční svoz


Možnosti odevzdání formuláře: 

  1. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf, poté vytiskněte, podepište a odneste na pokladnu městského úřadu (případně podepsaný formulář naskenujte a odešlete na e-mail hurdalkova.aneta@mudk.cz);
  2. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf a odešlete ho e-mailem na adresu epodatelna@mudk.cz. POZOR: odeslaný e-mail musí být podepsán certifikovaným elektronickým podpisem, v opačném případě nebude možné váš formulář zaevidovat;
  3. po vyplnění si formulář uložte do formátu pdf a odešlete prostřednictvím datové schránky do datové schránky městského úřadu: mu5b26c. 

Systém třídění odpadů z domácností je stanoven obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2021 ikona souboruStanovení obecního systému odpadového hospodářství, v níž jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým odpadům. 


Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad - mapa

Rozpisy měsíčních svozů komunálního odpadu a svozů bioodpadu v roce 2023

popelari zelena

Měsíční svozy popelnic komunálního směsného odpadu a pravidelné svozy bioodpadu se v roce 2023 ve Dvoře Králové nad Labem uskuteční v termínech dle rozpisů uvnitř článku.

11.1.2023 8:46:29 | přečteno 1008x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Důležité kontakty - odpadové hospodářství a sběrny druhotných surovin

recyklace zelena

V tomto článku najdete důležitá telefonní čísla a kontakty na sběrny druhotných surovin a další subjekty působící v oblasti odpadového hospodářství na území města Dvůr Králové nad Labem. Údaje byly aktualizovány k lednu 2023.

6.2.2023 17:16:46 | přečteno 192x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Jak třídit odpady z domácností

recyklace zelena

Systém třídění odpadů z domácností je stanoven obecně závaznou vyhláškou města. Zde uvádíme přehled sběrných míst, kam lze jednotlivé složky odpadu v našem městě odložit.

6.2.2023 8:29:22 | přečteno 176x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu 2023

popelari zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od pondělí 9. října do čtvrtka 12. října 2023 tradiční podzimní sběr nebezpečných a objemných odpadů, elektrozařízení a železného šrotu. Rozpis časů svozu na jednotlivých stanovištích naleznete uvnitř článku. Upozorňujeme občany, že bude svážen pouze tento uvedený odpad.

6.2.2023 16:37:41 | přečteno 75x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Podzimní sběr zahradního odpadu 2023

pytle sber zelena

Město Dvůr Králové nad Labem pořádá od čtvrtku 2. listopadu do středy 8. listopadu 2023 tradiční podzimní sběr zahradního odpadu. Rozpis časů sběru na jednotlivých stanovištích naleznete uvnitř článku.

6.2.2023 16:19:16 | přečteno 58x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek