Prohlášení o přístupnosti

Město Dvůr Králové nad Labem se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky: www.mudk.cz/

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
  • na některých stránkách jsou uvedena tlačítka sdílení na sociálních sítích (Facebook, Twitter). Tyto logotypy nesplňují dostatečný kontrast. Jedná se tedy o nedostatečně přístupný obsah z důvodu převzatého obsahu třetích stran.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. listopadu 2020.  Aktualizováno 18. února 2023.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek, společnostías4u.cz

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: epodatelna@mudk.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: 

Město Dvůr Králové nad Labem 

náměstí T. G. Masaryka 38 

544 17 Dvůr Králové nad Labem 

epodatelna@mudk.cz

Postup pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva: 

Digitální a informační agentura

Na Vápence 915/14

130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Vytvořeno 10.7.2015 12:02:27 | přečteno 7181x | myjj