Dopravní omezení

V této sekci vás budeme informovat o aktuálních dopravních omezeních ve Dvoře Králové nad Labem a okolí.


Částečná uzavírka Hradecké ulice

znacky zelena

Upozorňujeme řidiče, že od pondělí 27. března 2023 dojde k částečným uzavírkám Hradecké ulice a to postupně na třech úsecích v lokalitě mezi křižovatkou s ulicí Zborovská a Na Kopečku. Z důvodu stavebních prací při rekonstrukci plynovodu tu bude uzavřen jeden jízdní pruh a doprava tu bude řízena pomocí semaforů. Stavební práce jsou rozděleny do 3 etap - v rámci 1. etapy bude v termínu 27. března až 16. dubna 2023 částečně uzavřen úsek mezi ulicemi Husitská a K Vodárně. Dále v rámci 2. etapy bude v termínu 17. dubna až 7. května 2023 částečně uzavřen navazující asi 100m úsek od ul. K Vodárně směrem k ulici Na Kopečku. Poslední 3. etapa pak od 8. do 28. května 2023 přinese částečnou uzavírku asi 100m úseku od křižovatky se Zborovskou ul. směrem k ulici Husitské.

24.3.2023 13:24:47 | přečteno 29x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Pozor na uzavírku ve Zborovské ulici od 6. března

prace silnice zelena

Od pondělí 6. března 2023 začne ve Zborovské ulici dopravní uzavírka z důvodu rekonstrukce, která začne v nejbližších dnech. Stavební práce navážou na obnovu vodovodu a kanalizace, která proběhla před dvěma lety. Nyní dojde k rekonstrukci komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vybudování metropolitní sítě a k obnově veřejné zeleně. Rekonstrukce ulice bude probíhat po etapách a během stavby dojde k postupné uzavírce jednotlivých částí ulice a stanovení objízdných tras. Doprava bude vedena ulicemi Dukelská, Legionářská a Čelakovského. Stavební práce, za něž město Dvůr Králové nad Labem zaplatí 20,8 mil. Kč včetně DPH, by měly trvat až do 29. října 2023. Řidiče i chodce žádáme, aby se v blízkosti stavenišť pohybovali se zvýšenou obezřetností a aby dodržovali dočasné dopravní značení.

3.3.2023 11:08:06 | přečteno 159x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Uzavírka Komenského ulice od 17. května

zakaz zelena

Upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Komenského ulici vzniklá v souvislosti s rekonstrukcí budovy bývalé základní školy. Kvůli umístění zařízení staveniště a prováděným pracím bude tato ulice od  17. května 2022 po nezbytně nutnou dobu uzavřena pro veškerou dopravu a nebude tu možné ani parkovat. Ulice tak zůstane přístupná pouze pro pěší a dopravní obsluhu.

13.5.2022 13:53:46 | přečteno 705x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 

Archiv dopravních omezení

12.7.2016 11:34:23 | přečteno 11719x | Bc. Jan Skalický, MSc. | Celý článek
 
Vytvořeno 28.1.2016 11:48:22 | přečteno 19785x | Bc. Jan Skalický, MSc.