Czech POINT

Czech PointCo je to Czech POINT
Český  Podací  Ověřovací  Informační  Národní  Terminál,  je projektem,  který by  měl  zjednodušit komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. 

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby

 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • výpis z veřejného rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD)
 • podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • agendy datových schránek
 • agendy základních registrů
 • zprostředkovaná identifikace

Kde nás najdete

 • recepce MěÚ – přízemí hlavní budovy Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, náměstí T.  G. Masaryka 38
 • informační centrum, Švehlova 400

Provozní doba

 • recepce MěÚ: pondělí–čtvrtek: 7:00–18:00, pátek 7:00–17:00 hod.
 • informační centrum: pondělí–pátek: 8:00–17:00 hod.

Jaké doklady musí žadatel o výpis doložit

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit odpovídající kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Veřejný rejstřík – IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele/fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí – název katastrálního území a jeden další údaj

U neveřejných evidencí (rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidičů), je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. O výpis může žádat zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí. K prokázání totožnosti předloží  platný  občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům.

Ceník

  cena za 1. stranu cena za každou další stranu
Výpis z Veřejného rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 50 Kč 50 Kč
Výpis z Katastru  nemovitostí 50 Kč 50 Kč
Kopie katastrální mapy 50 Kč 0 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 100 Kč 0 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 50 Kč 50 Kč
Konverze dokumentů 30 Kč 30 Kč
Zřízení datové schránky 0 Kč  
Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových 0 Kč  
Opětovné zneplatnění přístupových údajů k datové schránce a vydání nových 200 Kč  
Vystavení veřejné listiny o identifikaci
200 Kč
 

Všechny důležité informace vztahující se k projektu Czech POINT naleznete na www.czechpoint.cz

Vytvořeno 26.8.2015 10:00:40 | přečteno 5241x | Ing. Kateřina Sekyrková