Datové schránky

Od 1. 7. 2009 je spuštěn systém datových schránek. I s námi můžete komunikovat prostřednictvím datových schránek.

ID datové schránky města Dvůr Králové nad Labem: mu5b26c


Co je datová schránka

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

K čemu je určena

Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky.

Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. 

Zřízení datové schránky pro FO

 • bezplatně na žádost fyzické osoby,
 • zřízení do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. 

Náležitosti žádosti

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny,
 • rodné příjmení,
 • den, měsíc a rok narození,
 • místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila,
 • státní občanství, není-lifyzická osoba státním občanem ČR,
 • žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby. 

Způsoby podání žádosti

 • vyplněnou žádost předáte osobně na podatelnu ministerstva vnitra,
 • vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem zašlete poštou na adresu ministerstva vnitra,
 • elektronickou poštou na adresu posta@mvcr.cz (žádost musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem,
 • na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

Všechny další důležité informace vztahující se k datovým schránkám naleznete na www.datoveschranky.info

Vytvořeno 24.3.2011 - aktualizováno 24.3.2011 0:23:14 | přečteno 3215x | Karel Bříza