Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: epodatelna@mudk.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Kvalifikovaný certifikát a další informace je možné získat např. na adrese www.ica.cz/, www.postsignum.cz/


Technické parametry přijímaných datových zpráv

 • formáty *.doc a *.docx (Microsoft Word)
 • formáty *.xls a *.xlsx (Microsoft Excel)
 • formát *.pdf (Acrobat Reader)
 • formát *.rtf (textového standardu RTF-DCA)
 • formát *.txt (prostý text CP 852, 1250)
 • formát *.htm, *.html, *.xml, *.mht
 • obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech *.gif, *.jpg, *.png nebo *.tif.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. 


Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

 • Disketa 3,5“ 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
 • CD/DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB flash disk 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru apod.) u přijaté datové zprávy

Elektronické podání nesmí obsahovat škodlivý kód (např. vir). Podání, u kterého byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracováváno. Obdobně nebude zpracováno podání, které nelze přečíst a vytisknout (např. zašifrovaný či poškozený email). Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění problému.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu epodatelna@mudk.cz případně na poštovní adresu – Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 544 17.

Seznam zaměstnanců oprávněných činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné moci viz vnitřní předpis městského úřadu – Stanovení oprávněných úředních osob v platném znění.


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a elektronické podání bylo učiněno dle zákona, který to umožňuje (viz níže). V případě ostatních podání se doručení nepotvrzuje.


Vzor datové zprávy, kterou se doručení potvrzuje

Vaše podání, které jste zaslal(a) na adresu epodatelna@mudk.cz, bylo po kontrole všech náležitostí el. podatelnou přijato k dalšímu zpracování.


Právní předpisy, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lze učinit  v elektronické  podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo v elektronické podobě bez zaručeného  elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových  nosičů, které jsou stanoveny výše. Toto podání musí být do 5 dnů ode dne, kdy došlo elektronické podatelně, potvrzeno písemně nebo opakovaně doručeno  datovou zprávou, která je  opatřena  uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – lze učinit v elektronické podobě nebo za použití jiných přenosových  nosičů. Podání v elektronické podobě nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. 


Další související právní předpisy

 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
 • nařízení vlády  č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany. 

Vytvořeno 24.1.2011 - aktualizováno 11.2.2015 15:30:35 | přečteno 4136x | Lenka Jarolímková