Hlášení závad

Aplikace Hlášení závad je pohotový nástroj k hlášení závad a nedostatků na veřejném prostranství a majetku města. Uživatelé mohou ohlásit například závady na chodnících, nefunkční veřejné osvětlení, nebezpečný strom, rozbité lavičky, černé skládky, výtluky na městských ulicích a podobně. Lze také upozornit na opakovaně se vyskytující problémy a navrhnout zlepšení.


Jak aplikaci používat?

Aplikace funguje jako interaktivní mapa. Vyznačte místo závady a pomocí jednoduchého formuláře vyberte kategorii hlášení, vypište podrobnosti a můžete připojit fotografii. Po převzetí hlášení administrátorem pak na zadanou e-mailovou adresu obdržíte upozornění, v jaké fázi se řešení vašeho oznámení nachází.

Všem návštěvníkům aplikace se na mapě zobrazí aktuální hlášení, která jsou barevně rozlišena podle průběhu jejich vyřízení. Vyřešená hlášení z mapy po měsíci automaticky zmizí.


VSTUP DO APLIKACE HLÁŠENÍ ZÁVAD


K čemu aplikace nemá sloužit?

 • Pokud zjistíte závadu, která ohrožuje zdraví či majetek, kontaktujte prosím městskou policii na pohotovostním tel.: 603 237 858, případně použijte ostatní tísňové linky.
 • K řešení požadavků na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, např.: změny a úpravy dopravního značení, osazení retardérů či osazení zrcadel, u kterých je třeba podat písemnou žádost a věc řešit ve správním řízení. 
 • K požadavkům na rozsáhlejší nebo celkové opravy komunikací a chodníků, které jsou řešeny podle plánu investic a rekonstrukcí v rámci rozpočtu města.
 • K hlášení závad týkajících se majetku třetích osob (např. silnic, které jsou ve vlastnictví státu a kraje). Bude-li to možné, předáme podnět majiteli či zodpovědné osobě dané organizace. Tato hlášení budou správcem označena jako "vyřešeno".

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Dvůr Králové nad Labem zpracovával moje osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa za účelem používání aplikace Hlášení závad na dobu neurčitou.

Správce osobních údajů: město Dvůr Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem 544 17, IČ: 00277819, datová schránka: mu5b26c
Kontaktní údaje správce: pověřenec GDPR - Ing. Jan Gubáš, e-mail: gubas@catania.cz, tel.: +420 733 187 073

Účel zpracování osobních údajů: využívání aplikace Hlášení závad - zasílání e-mailových notifikací k nahlášeným podnětům.

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli aplikace, kterým je k datu poskytnutí tohoto souhlasu společnost T-Mapy, spol. s r. o. Tato společnost bude zpracovatelem osobních údajů, tedy bude vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.


Informace správce osobních údajů:

 • Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu 5 let, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu.
 • Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány.
 • Máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím.
 • Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech.
 • Můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.
 • Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním.
 • Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují vaše práva.

Vytvořeno 27.4.2016 16:02:17 | přečteno 9623x | Bc. Jan Skalický, MSc.