Noviny radnice

Město Dvůr Králové nad Labem vydává Noviny královédvorské radnice jako periodikum územního samosprávného celku za účelem poskytnout obyvatelům města aktuální informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. NKR jsou plnobarevné noviny ve formátu A4, o rozsahu 24 stran (16 stran NKR, 8 stran vkládaná programová příloha KdeCo?). Vycházejí v nákladu 7 600 ks jako měsíčník s výjimkou přelomu července a srpna (je vydáváno spojené číslo NKR 6,7) a jsou distribuovány zdarma do všech domácností ve Dvoře Králové nad Labem včetně Žirče, Zboží, Verdeku a Lipnice. Kromě toho jsou také k dispozici v papírové podobě v městském informačním centru a na recepci městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Elektronicky jsou ke stažení na webu města www.mudk.cz.


Kontakt

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Redakční agenda, inzerce, grafická úprava, sazba


Noviny ke stažení

Redakční rada

 • Alexandra Jiřičková
 • Marta Pešková Staníková
 • Bedřich Machek
 • Vladimíra Matušková
 • Petra Zivrová
 • Miroslava Kameníková
 • Jan Skalický

Pravidla příjmu a zveřejňování příspěvků v NKR

Rada města schválila vnitřní předpis města č. 3/2017  ikona souboruZásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice, jehož součástí jsou také ikona souboruPokyny k dodržování principu jednotné úpravy v NKR.

Termíny uzávěrek příjmu příspěvků a inzerce v roce 2022

 • NKR 1/2022 - pátek 14. ledna 2022
 • NKR 2/2022 - úterý 15. února 2022
 • NKR 3/2022 - úterý 15. března 2022
 • NKR 4/2022 - čtvrtek 14. dubna 2022
 • NKR 5/2022 - pátek 13. května 2022
 • NKR 6,7/2022 - středa 15. června 2022
 • NKR 8/2022 - pondělí 15. srpna 2022
 • NKR 9/2022 - čtvrtek 15. září 2022
 • NKR 10/2022 - pátek 14. října 2022
 • NKR 11/2022 - úterý 8. listopadu 2022
 • NKR 12/2022 - úterý 13. prosince 2022

Inzerce v Novinách královédvorské radnice

Inzerce se v NKR zveřejňuje za úplatu dle níže přiloženého aktuálního ceníku odsouhlaseného radou města. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, porušuje zákony a etiku a podporuje lichvu nebo obsahuje klamavé informace. Inzerci přijímá příslušný redaktor NKR osobně na MěÚ Dvůr Králové nad Labem nebo přes e-mail: noviny@mudk.cz. Dotazy a upřesnění podmínek inzerce je možné na tel. č.: 734 178 517 nebo 499 318 258. Pro zveřejnění inzerátu získá redakce o inzerentovi fakturační a kontaktní údaje včetně podpisu na objednávce. Tyto údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku.