Noviny radnice

Město Dvůr Králové nad Labem vydává Noviny královédvorské radnice jako periodikum územního samosprávného celku za účelem poskytnout obyvatelům města aktuální informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. NKR jsou plnobarevné noviny ve formátu A4, o rozsahu 24 stran (16 stran NKR, 8 stran vkládaná programová příloha KdeCo?). Vycházejí v nákladu 7 600 ks jako měsíčník s výjimkou přelomu července a srpna (je vydáváno spojené číslo NKR 6,7) a jsou distribuovány zdarma do všech domácností ve Dvoře Králové nad Labem včetně Žirče, Zboží, Verdeku a Lipnice. Kromě toho jsou také k dispozici v papírové podobě v městském informačním centru a na recepci městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Elektronicky jsou ke stažení na webu města www.mudk.cz.


Kontakt

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Redakční agenda, inzerce, grafická úprava, sazba


Noviny ke stažení

Redakční rada

 • Jan Jarolím
 • Marta Pešková Staníková
 • Bedřich Machek
 • Vladimíra Matušková
 • Šárka Šádková
 • Miroslava Kameníková
 • Jan Skalický

Pravidla příjmu a zveřejňování příspěvků v NKR

Rada města schválila vnitřní předpis města č. 1/2023 ikona souboruZásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice.


Termíny uzávěrek příjmu příspěvků a inzerce v roce 2023

 • NKR č. 1/2023 - uzávěrka v pátek 13. ledna 2023
 • NKR č. 2/2023 - uzávěrka ve středu 15. února 2023
 • NKR č. 3/2023 - uzávěrka ve středu 15. března 2023
 • NKR č. 4/2023 - uzávěrka v pátek 14. dubna 2023
 • NKR č. 5/2023 - uzávěrka v pondělí 15. května 2023
 • NKR č. 6,7/2023 - uzávěrka ve čtvrtek 15. června 2023
 • NKR č. 8/2023 - uzávěrka v úterý 15. srpna 2023
 • NKR č. 9/2023 - uzávěrka v pátek 15. září 2023
 • NKR č. 10/2023 - uzávěrka v pátek 13. října 2023
 • NKR č. 11/2023 - uzávěrka ve středu 8. listopadu 2023 (k NKR budou pravděpodobně opět přiloženy odpadový kalendář města a brožura pečovatelské služby)
 • NKR č. 12/2023 - uzávěrka ve středu 13. prosince 2023

Inzerce v Novinách královédvorské radnice

Inzerce se v NKR zveřejňuje za úplatu dle níže přiloženého aktuálního ceníku odsouhlaseného radou města. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, porušuje zákony a etiku a podporuje lichvu nebo obsahuje klamavé informace. Inzerci přijímá příslušný redaktor NKR osobně na MěÚ Dvůr Králové nad Labem nebo přes e-mail: noviny@mudk.cz. Dotazy a upřesnění podmínek inzerce je možné na tel. č.: 734 178 517 nebo 499 318 258. Pro zveřejnění inzerátu získá redakce o inzerentovi fakturační a kontaktní údaje včetně podpisu na objednávce. Tyto údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku.


Interaktivní formulář objednávky inzerce v Novinách královédvorské radnice:
Formulář po vyplnění uložte do formátu pdf a odešlete na e-mail noviny@mudk.cz