Noviny radnice

Město Dvůr Králové nad Labem vydává Noviny královédvorské radnice jako periodikum územního samosprávného celku za účelem poskytnout obyvatelům města aktuální informace týkající se společenského, hospodářského, kulturního a dalšího dění ve městě. NKR jsou plnobarevné noviny ve formátu A4, o rozsahu 24 stran (16 stran NKR, 8 stran vkládaná programová příloha KdeCo?). Vycházejí v nákladu 7 600 ks jako měsíčník s výjimkou přelomu července a srpna (je vydáváno spojené číslo NKR 6,7) a jsou distribuovány zdarma do všech domácností ve Dvoře Králové nad Labem včetně Žirče, Zboží, Verdeku a Lipnice. Kromě toho jsou také k dispozici v papírové podobě v městském informačním centru a na recepci městského úřadu na nám. T. G. Masaryka. Elektronicky jsou ke stažení na webu města www.mudk.cz.


Kontakt

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Redakční agenda, inzerce, grafická úprava, sazba


Redakční rada

 • Alexandra Jiřičková
 • Marta Pešková Staníková
 • Bedřich Machek
 • Vladimíra Matušková
 • Petra Zivrová
 • Miroslava Kameníková
 • Jan Skalický

Pravidla příjmu a zveřejňování příspěvků v NKR

Rada města schválila vnitřní předpis města č. 3/2017  ikona souboruZásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice, jehož součástí jsou také ikona souboruPokyny k dodržování principu jednotné úpravy v NKR.

Termíny uzávěrek příjmu příspěvků a inzerce v roce 2021

 • NKR 1/2021 - pátek 15. ledna 2021
 • NKR 2/2021 - pondělí 15. února 2021
 • NKR 3/2021 - pondělí 15. března 2021
 • NKR 4/2021 - čtvrtek 15. dubna 2021
 • NKR 5/2021 - pátek 14. května 2021
 • NKR 6,7/2021 - úterý 15. června 2021
 • NKR 8/2021 - pátek 13. srpna 2021
 • NKR 9/2021 - středa 15. září 2021
 • NKR 10/2021 - pátek 15. října 2021
 • NKR 11/2021 - úterý 9. listopadu 2021
 • NKR 12/2021 - pondělí 13. prosince 2021

Inzerce v Novinách královédvorské radnice

Inzerce se v NKR zveřejňuje za úplatu dle níže přiloženého aktuálního ceníku odsouhlaseného radou města. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent. Redakce si vyhrazuje právo nezveřejňovat inzerci, která je v rozporu s dobrými mravy, porušuje zákony a etiku a podporuje lichvu nebo obsahuje klamavé informace. Inzerci přijímá příslušný redaktor NKR osobně na MěÚ Dvůr Králové nad Labem nebo přes e-mail: noviny@mudk.cz. Dotazy a upřesnění podmínek inzerce je možné na tel. č.: 734 178 517 nebo 499 318 258. Pro zveřejnění inzerátu získá redakce o inzerentovi fakturační a kontaktní údaje včetně podpisu na objednávce. Tyto údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku.