Odbory úřadu

Pro jednotlivé úseky činnosti Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem jsou zřízeny odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.


Odbory a odděleníOrganizační řád

Organizační řád úřadu stanoví zásady činnosti a řízení úřadu, definuje organizační strukturu úřadu, vymezuje úkoly a pracovní náplně jeho odborných oddělení a odborů, vedoucích zaměstnanců, definuje vztahy uvnitř úřadu i vztahy k organizacím a zařízením, které město založilo nebo zřídilo.