Odbor dopravní a správní (ODS)

Adresy

 • náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem - vedoucí odboru, silniční hospodářství, zkušební komisař, přestupky v dopravě, osobní doklady, matrika, evidence obyvatel,
 • Nedbalova 574, 544 17 Dvůr Králové nad Labem - registr vozidel, technik. 

Rozsah činnosti


Na úseku registru vozidel:
 • vede registr silničních vozidel,
 • provádí registraci a přeregistraci silničních vozidel,
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla.
Na úseku registru řidičů:
 •  vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů,
 • uděluje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění,
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy a jejich duplikáty, vyměňuje řidičské průkazy Evropských společenství, řidičské průkazy vydané cizím státem,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů,
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení,
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,
 • vydává paměťové karty řidičů, vozidel a servisní karty.
Na úseku autoškol:
 • vydává registrace k provozování autoškoly,
 • schvaluje výcviková vozidla,
 • zajišťuje a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění.
Na úseku přestupků projednává:
 • přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • přestupky proti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • přestupky ve věci provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Na úseku silničního hospodářství:
 • zajišťuje výkon silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací na území města,
 • povoluje zvláštní užívání komunikací (reklamy, lešení, kontejnery, stav. práce),
 • rozhoduje o připojování pozemních komunikací,
 • rozhoduje o uzavírkách a objížďkách,
 • stanovuje místní a přechodné úpravy silničního provozu a udělování výjimek z této úpravy,
 • projednává přestupky při porušení silničního zákona.
Na úseku silniční dopravy:
 • vydává licence a osvědčení o oprávnění pro provozování městské autobusové dopravy,
 • schvaluje jízdní řády městské autobusové dopravy,
 • vydává oprávnění řidiče taxislužby,
 • vystavuje a odebírá průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • zařazuje vozidla taxislužby do evidence, vyřazuje vozidla z evidence a provádí kontrolní činnost. 
Odbor dopravní a správní také uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanice měření emisí a vydává označení vozidel praktického lékaře.
Odbor dále vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu:
 • na úseku matrik a státního občanství,
 • na úseku evidence obyvatel,
 • na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • na úseku občanských průkazů,
 • na úseku cestovních dokladů,
 • vydává správní rozhodnutí ve věci užívání znaku města.

Další


Informace z odboru   Potřebuji vyřídit   Dokumenty a formuláře

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor dopravní a správní (ODS)

Ing. Eva Ježkovávedoucí odboru dopravního a správního+420 499 318 256jezkova.eva@mudk.cz
Ing. Blanka Grundmannovávedoucí oddělení správních evidencí+420 499 318 236grundmannova.blanka@mudk.cz
Šárka Bíbováobčanské průkazy, cestovní doklady+420 499 318 149bibova.sarka@mudk.cz
Milena Červeňákováobčanské průkazy, cestovní doklady+420 499 318 137cervenakova.milena@mudk.cz
Lenka Havlováobčanské průkazy, cestovní doklady, KPOZ+420 499 318 255havlova.lenka@mudk.cz
Hana Petrášovářidičské průkazy+420 499 318 107petrasova.hana.odp@mudk.cz
Bc. Renáta Všetečkovářidičské průkazy+420 499 318 113vseteckova.renata@mudk.cz
Radka Pryšingerovámatrika+420 499 318 213prysingerova.radka@mudk.cz
Simona Vykouřilovámatrika+420 499 318 248vykourilova.simona@mudk.cz
Bc. Jana Náhlovskáevidence obyvatel+420 499 318 219nahlovska.jana@mudk.cz
Jindřiška Lukáčováregistr vozidel+420 499 318 262lukacova.jindriska@mudk.cz
Bc. Libor Prokopregistr vozidel+420 499 318 259prokop.libor@mudk.cz
Iveta Sedlákováregistr vozidel+420 499 318 273sedlakova.iveta@mudk.cz
Zdeněk Horákvedoucí oddělení dopravních přestupků, zástupce vedoucí odboru+420 499 318 167horak.zdenek@mudk.cz
Bc. Kateřina Červenápřestupky v dopravě+420 499 318 168cervena.katerina@mudk.cz
Marie Dudovápřestupky v dopravě+420 499 318 171dudova.marie@mudk.cz
Lucie Jarolímovápřestupky v dopravě+420 499 318 127jarolimova.lucie@mudk.cz
Mgr. Petra Špačková Munzarovápřestupky v dopravě+420 499 318 224spackova.munzarova.petra@mudk.cz
Vladimíra Zárubovápřestupky v dopravě+420 499 318 170zarubova.vladimira@mudk.cz
Erik Zivrpřestupky v dopravě+420 499 318 129zivr.erik@mudk.cz
Lenka Chmelíkováadministrativní pracovnice+420 499 318 172chmelikova.lenka@mudk.cz
Jana Vackováadministrativní pracovnice+420 499 318 133vackova.jana@mudk.cz
Lenka Brůnová, DiS.vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství+420 499 318 135brunova.lenka@mudk.cz
Alena Řehákovádoprava+420 499 318 260rehakova.alena@mudk.cz
Bc. Lenka Klustovásilniční hospodářství+420 499 318 108klustova.lenka@mudk.cz
Martin Novisedlákzkušební komisař+420 499 318 199novisedlak.martin@mudk.cz
Vytvořeno 9.3.2011 - aktualizováno 2.6.2014 13:47:10 | přečteno 23305x | Karel Bříza